ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

  • Διεύθυνση
  • ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23
  • Επικοινωνία
  • Τηλ: 00302103678858
  • Ιστοσελίδα
  • www.nb.org
Διεύθυνση ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23 Επικοινωνία 00302103678858 Ιστοσελίδα www.nb.org

Η «Διά Βίου Μάθηση» είναι η μόνη οδός που οδηγεί στην εξέλιξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορεί ο εργαζόμενος να προσαρμόζεται στις δομικές αλλαγές και εξελίξεις στον χώρο της εργασίας του, παραμένοντας επαγγελματικά ικανός και ανταγωνιστικός.Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής μετεκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης το έτος 2000, με τη διοργάνωση πληθώρας εκπαιδευτικών προγραμμάτων ποικίλου θεματικού περιεχομένου για δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβολαιογράφους, διαμεσολαβητές, οικονομολόγους, λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων.Η συστηματική ενασχόληση με την εκπαίδευση, η στενή συνεργασία με αναγνωρισμέ νους εκπαιδευτικούς φορείς και πανεπιστήμια και η ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη για πιστοποίηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οδήγησαν στην ίδρυση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, το οποίο λειτουργεί από το Μάρτιο του 2014 με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, εποπτευόμενου οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ως εκπαιδευτικός βραχίονας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, προσφέρει ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, τη Φορολογία, τη Λογιστική καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Αγγλική Νομική και Οικονομική ορολογία και άλλα. Απευθύνεται σε Φοιτητές, Ασκούμενους, Υποψήφιους της Σχολής Δικαστών, Δικηγόρους, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Λογιστές και Επιχειρήσεις.

Σεμινάρια

Ο διοργανωτής δεν έχει ενεργά σεμινάρια αυτή τη στιγμή