Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία

Νομοσχέδιο: Ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων

Με τα άρθρα 46 έως 50 του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα για τη φορολογία πλοίων και τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων.

Νομοσχέδιο: Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών

Με τα άρθρα 3-13 του νομοσχεδίου επιδιώκεται η διευκόλυνση αποπληρωμής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών και παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις των νόμων 4611/2019 και 4738/2020.

Νομοσχέδιο: Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών

Με το άρθρο 37 του του νομοσχεδίου θεσπίζεται γενική υποχρέωση ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών διακίνησης αγαθών και διαβίβασής τους στην Α.Α.Δ.Ε..

Νομοσχέδιο: Μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους

Με το άρθρο 36 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους.

Νομοσχέδιο: Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ποσά φόρου κάτω από εκατό (100) ευρώ

Με το άρθρο 35 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρχικής και τροποποιητικής, όταν η κύρια οφειλή, ήτοι ο φόρος που προκύπτει προς καταβολή, ανέρχεται έως του ποσού των 100 ευρώ.

Νομοσχέδιο: Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2023 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας

Με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, άπαξ εντός του έτους 2023, για άρση της ακινησίας επιβατικού οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Νομοσχέδιο: Εφαρμογή κινήτρων ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ του ΚΦΕ και για το 2023

Eπεκτείνονται και για το φορολογικό έτος 2023 τα κίνητρα που παρέχονται με το άρθρο 71ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Νομοσχέδιο: Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Με το νομοσχέδιο παρατείνεται έως και τις 31.12.2023 η υπαγωγή σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 13%, ή υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 6%, κατά περίπτωση, για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες.

ΑΑΔΕ: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων / Ιανουάριος 2023

Δημοσιεύτηκε η Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου 2023.

ΑΑΔΕ: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων / Έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων για το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ