Ο Γιάννης Σταματόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985.

Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η διδακτορική του διατριβή έχει ως θέμα «Τα κόστη του φορολογικού συστήματος για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα».  Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου του προγράμματος MBA των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται ως φορολογικός σύμβουλος και δραστηριοποιείται ως εταίρος στην εταιρεία «Forin Σταματόπουλος» με αντικείμενο τις εκδόσεις βιβλίων και τις υπηρεσίες διαδικτύου. Είναι συνδημιουργός και διαχειριστής της ιστοσελίδας Forin.gr και της Τράπεζας Φορολογικής Πληροφόρησης «Analysis» που αποσκοπεί στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και πληροφόρησης στο τομέα του φορολογικού δικαίου.

Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, συμμετείχε στη διδασκαλία του μαθήματος «Δημόσια Οικονομική ΙΙ» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Συμμετέχει ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Κατέχει άδεια λογιστή - φοροτεχνικού A’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Συγγραφικό έργο:

1. Eκδόσεις Bιβλίων

α. Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, 2018
β. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ανάλυση Ερμηνεία 2015
γ. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, 2013

2. Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις

"Explaining corporate effective tax rates: Evidence from Greece" in Economic Analysis and Policy, 62, Elsevier, pp. 236-254.

"Corporate Income Tax Compliance Costs and their Determinants: Evidence from Greece", in John Hasseldine (ed.) Advances in Taxation (Advances in Taxation, Volume 24) Emerald Publishing Limited, pp. 233 - 270

Αρθρογραφεί συστηματικά σε ζητήματα φορολογικού δικαίου και εφαρμοσμένης φορολογίας στο Forin.gr.