Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

01/07/2024

ΙΟΥΝΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Παράταση: 26 Ιουλίου 2024
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 16 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α 56/13-4-2017) η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται με το έντυπο Ε1. Στην ίδια ημερομηνία, συνυποβάλλονται και τα έντυπα Ε2 και Ε3.

Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ