Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

31/10/2022

ΜΑΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Καταχώριση στοιχείων/μεταβολών στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Με την Υ.Α. 100784 ΕΞ 2022 τροποποιήθηκε η απόφαση αναφορικά με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και ειδικώς αναφορικά με τις προθεσμίες καταχώρισης.

Αναλυτικότερα, με την απόφαση αυτή επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται η γενική προθεσμία των 60 ημερών είτε από την έναρξη εργασιών είτε από την επέλευση της μεταβολής στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων.

Ταυτόχρονα, για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο ή έχουν αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους έως και την 31.08.2022 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την αρχική ή την τροποποιητική δήλωση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων αντίστοιχα η 31.10.2022.

Διαβάστε αναλυτικά την Υ.Α. 100784 ΕΞ 2022 καθώς και την Υ.Α. 67343/EΞ2019, όπως πλέον ισχύει.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ