Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

31/01/2023

ΙΟΥΛΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Μετάταξη αγροτών στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, ισχύει από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Σχετ. Άρθρο 41 § 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

Η δήλωση μεταβολών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή.

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 241 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία αρχίζει την επόμενη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ισχύει είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, είτε από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης αν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ