Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

31/01/2023

ΙΟΥΝΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Μεταβολές από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου (π.χ. αλλαγή κατηγορίας βιβλίων)

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013), o φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός τριάντα (30) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής.

Κατ' επέκταση, σε περίπτωση που υφίστανται μεταβολές από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, ο φορολογούμενος υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31/1. Σημείωση: εφόσον η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η καταληκτική προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ