17/01/2022

ΜΑΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Δήλωση απόδοσης φόρου επί των κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας του προηγούμενου εξαμήνου

Φορολογική περίοδος: Ιούλιος - Δεκέμβριος
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999, τα κέρδη του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας φορολογούνται με συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα.

Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αποδίδεται στη ΔΟΥ στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου μέσα στο πρώτο 15ημερο του Ιουλίου και Ιανουαρίου του επομένου εξαμήνου από τον υπολογισμό του.

Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επομένου της μεταβολής μήνα.

Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ