28/02/2020

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος δύναται να υποβάλλεται χωριστά μεταξύ συζύγων, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Σχετ. Άρθρο 67 παρ. 4 ν. 4172/2013.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ