30/06/2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Παράταση: 31 Αυγούστου 2020
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 16 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α 56/13-4-2017) η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται με το έντυπο Ε1. Στην ίδια ημερομηνία, συνυποβάλλονται και τα έντυπα Ε2 και Ε3.

Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ