30/10/2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ

Φορολογική περίοδος: Για νομικά πρόσωπα με φορολογικό έτος που λήγει 30.6
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ "οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου."

Έως την ίδια προθεσμία, υποβάλλονται και οι καταστάσεις που προβλέπονταν να υποβάλλονται μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση (αγορές ή πωλήσεις με τις ΠΟΛ. 1262/1993 και 1029/1995). Οι εν λόγω καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή. Σχετ. ΠΟΛ. 1149/2015.

Σημείωση: στην εγκ. ΠΟΛ. 1149/2015, αναφέρεται επακριβώς ότι "οι καταστάσεις ή τα στοιχεία που προβλέπονταν να υποβάλλονται στη φορολογική διοίκηση μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση αποστέλλονται εφεξής έως την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των διακανονισμών, δηλαδή έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος.". Η επεξήγηση, ωστόσο, προκύπτει από την προϊσχύουσα διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ το οποίο πλέον ορίζει ρητά ότι "οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου."

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ