15/10/2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων από τα μέσα ενημέρωσης

Φορολογική περίοδος: Ιουλίου - Αυγούστου
Σύμφωνα με το άρθρο 12 § 12 του Ν. 2328/1995, "τα αναφερόμενα στο εδάφιο α` της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μέσα ενημέρωσης (σ.σ. κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας) υποχρεούνται να τηρούν τριπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο οποίο να εμφανίζονται ανά ημέρα η ανα έκδοση οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται.

Στο ημερολόγιο αυτό θα αναγράφονται ο διαφημιστής, ο διαφημιζόμενος, το προϊόν ή η υπηρεσία του διαφημίζεται, η αξία με βάση τον τιμοκατάλογο και το τιμολόγιο, τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε για την καταβολή του φόρου και του αγγελιοσήμου και το ποσό αυτών, καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης ειδικής επιβάρυνσης. Επίσης, θα αναγράφεται και ο ακριβής χώρος ή θέση ή χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση. Στο ίδιο ημερολόγιο θα αναγράφονται και οι κατά την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού καταχωρίσεις, με εξαίρεση τις μικρές αγγελίες και τα κοινωνικά, για τα οποία τα έντυπα μέσα θα υποβάλλουν δηλώσεις στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. κατά περίπτωση.

Το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει μέσα στον επόμενο μήνα από το τέλος κάθε διμήνου στην αρμόδια για το σκοπό αυτόν Δ.Ο.Υ. το ένα αντίτυπο του ημερολογίου που τήρησε για όλο το προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο, το δε δεύτερο στο νομιμοποιούμενο για τον έλεγχο του αγγελιοσήμου Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1238/1996, το ένα αντίτυπο του ως άνω βιβλίου, προς διευκόλυνση των υποχρέων, γίνεται δεκτό, να υποβάλλεται στο Τμήμα Κ.Β.Σ. της αρμόδιας ΔΟΥ το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού διμήνου.

Επομένως, για το ημερολογιακό δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, ως προθεσμία υποβολής ορίζεται η 15η ημέρα του Απριλίου, για το ημερολογιακό δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου, ως προθεσμία υποβολής ορίζεται η 15η ημέρα του Ιουνίου κ.ο.κ.

Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης, υποχρέουνται στη τήρηση του παραπάνω ημερολογίου ξεχωριστά για καθένα από το μέσα αυτά.
Η μη τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, που αναφέρονται στον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και στο περιεχόμενο των τιμολογίων, καθώς και στη σύνταξη και υποβολή στη Δ.Ο.Υ. και το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. των προβλεπομένων καταστάσεων, δηλώσεων και ημερολογίων, συνιστά παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οπότε και εφαρμόζονται οι φορολογικέες διατάξεις που ισχύουν κάθε φόρα.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί από το διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο εγκαίρως και προσηκόντως ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων και οι τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από τις άλλες συνέπειες, οι σχετικές διαφημιστικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή κα του διαφημιζομένου, έστω και αν στη δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί διαφημιστής."

Αναλυτικές πληροφορίες για το ημερολόγιο διαφημίσεων δόθηκαν με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1217/1996.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ