22/10/2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Υποβολή κατάστασης με τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο

Φορολογική περίοδος: Ιουλίου - Σεπτεμβρίου
Σύμφωνα με το αρθρo 8 § 16 του N. 1882/1990 και την Α.Υ.Ο. 1065606/7222/18.7.2000 τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία μέσω της εφαρμογής υποβολής των Καταστάσεων Συμφωνητικών στο TaxisNet μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού (αριθμός και ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ κάθε συμβαλλόμενου στο συμφωνητικό, αντικείμενο συμφωνητικού, ποσό, διάρκεια συμφωνητικού, λοιπές παρατηρήσεις).

Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται μόνο από κάθε συμβαλλόμενο επιτηδευματία μέσω ειδικής εφαρμογής στο Taxisnet.

Δείτε τη σχετική εφαρμογή του Forin.gr για τις "Καταστάσεις Συμφωνητικών" στην ενότητα "Φορολογικές Δηλώσεις" εδώ.

Δείτε επίσης τις σχετικές διατάξεις του ν. 1882/1990 και τις σχετικές αποφάσεις στους ακόλουθους συνδέσμους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ