Ν. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Φορολογικό Έτος 2015

Η εφαρμογή οδηγιών του Forin.gr για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Έντυπο Ν) δημιουργήθηκε για να σας καθοδηγήσει κατά τη συμπλήρωση του εντύπου. Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί στη βάση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Πλοηγηθείτε στην εφαρμογή πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα που βρίσκονται πάνω δεξιά στις επιμέρους σελίδες της εφαρμογής ή τα βέλη "Προηγούμενο" & "Επόμενο".

Αναζητήστε στην εφαρμογή πληκτρολογώντας στην μπάρα αναζήτησης παραπάνω.