Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ε2. Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων.

Στο έντυπο Ε2 καταχωρούνται όλα τα οικοδομημένα ακίνητα κάθε υπόχρεου ή εισοδηματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτά εισόδημα ή όχιΣτην περίπτωση που το ακίνητο παραμένει ΚΕΝΟ όλο το χρόνο, πρέπει να συμπεριληφθεί στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ.

Διευκρινίζεται ότι από τα μη οικοδομημένα ακίνητα γράφονται μόνο εκείνα που αποφέρουν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό.

Σημειώνεται ότι η υποβολή του Ε2 πραγματοποιείται μέσα από τις εφαρμογές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε5 κ.λπ.). Δεν υφίσταται αυτόνομη εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

Στην παρούσα εφαρμογή του Forin.gr μπορείτε να διαβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών ανά συμπληρούμενο πεδίο και να προετοιμαστείτε για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου Ε2.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή επιλέγοντας από τους ακόλουθους συνδέσμους.