Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Τροποποίηση διαδικασιών για τη διακίνηση εντύπων μεταξύ ΔΟΥ και υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

27 Σεπτεμβρίου 2023

Τροποποίηση διαδικασιών για τον περιορισμό στη διακίνηση εντύπων μεταξύ ΔΟΥ και λοιπών υπηρεσιών με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Θεοχάρη

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με στόχο την ταχύτερη, πιο ασφαλή, πιο οικονομική αλλά και περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον εκτέλεση των διαδικασιών, στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. κ.λπ), ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χάρης Θεοχάρης προχώρησε σε μια δέσμη παρεμβάσεων, υπό μορφήν τροποποίησης προηγούμενων αποφάσεων.

Οι αλλαγές εντάσσονται  στη γενικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης για την πάταξη της γραφειοκρατίας, εν προκειμένω με την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ειδικά ως προς τη διαχείριση όλων των επιστροφών μέσω κεντρικών διαδικασιών.

Κοινός άξονας στην παρούσα τροποποίηση είναι η εξυπηρέτηση της ανάγκης μείωσης του υλικού και διαχειριστικού κόστους, η εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού για όλες τις απαραίτητες εργασίες, οι οποίες απαιτούνται από τη διαχείριση των εκτυπώσεων και υπογραφών των Γραμματειών Είσπραξης Συμψηφιστικής διαχείρισης στο λογαριασμό 103470 (Τρεχούμενος Λογαριασμός Τρίτων), καθώς και των Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ).

Αναλυτικά, η εν λόγω τροποποίηση προβλέπει τα εξής:

1. Προσθήκη εντύπου με κωδικό Α5Β και τίτλο «Συγκεντρωτική Κατάσταση Συμψηφιστικής Εξόφλησης Γραμματίων Είσπραξης Συμψηφιστικής Διαχείρισης στο Λογαριασμό 103470».

Η χρήση του συγκεκριμένου εντύπου θα αφορά στις περιπτώσεις γραμματίων τρίτων, είτε κεντρικά εκδοθέντων είτε όχι, τα οποία εξοφλούνται συμψηφιστικά ή μόνο με εντολή μεταφοράς. Υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν υφίστανται προηγούμενες οφειλές προς συμψηφισμό.

2. Προσθήκη εντύπου ΑΦΕΚ με κωδικό Α6Ε και τίτλο «Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης»

Αφορά στις περιπτώσεις εκδοθέντων Α.Φ.ΕΚ. μετά από απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία δεν διαθέτει τμήμα εσόδων, οπότε τα εκδοθέντα Α.Φ.ΕΚ. αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς εκκαθαριση στα αντίστοιχα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Προκειμένου, λοιπόν, να περιοριστούν οι εκτυπώσεις των Α.Φ.ΕΚ. και των αποφάσεων Προϊσταμένου, καθώς και η έγχαρτη διακίνηση μεταξύ των υπηρεσιών, με την παρούσα τροποποίηση το κείμενο της απόφασης ενσωματώνεται στον τίτλο του Α.Φ.ΕΚ. ως απαραίτητου συνοδευτικού στοιχείου για την επιθεώρηση και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

3. Τροποποίηση Εντύπου με κωδικό Α6Β και τίτλο «Συγκεντρωτική Κατάσταση Συμψηφιστικής Εξόφλησης Φύλλων Έκπτωσης»

Η χρήση του θα αφορά στις περιπτώσεις Α.Φ.ΕΚ., εκδοθέντων κεντρικά και μη, τα οποία εξοφλούνται συμψηφιστικά είτε κεντρικά είτε όχι ή συμψηφιστικά, και με εντολή μεταφοράς ή μόνο με εντολή μεταφοράς. Ισχύει επίσης, όπως και στο έντυπο Α5Β, η προϋπόθεση της μη ύπαρξης προηγούμενων οφειλών προς συμψηφισμό.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!