Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 572848/2022 Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 01/2023-12/2023, Δ.Π./2023, Δ.Χ./2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη
Α. Κοσμέα
Α. Μηλιώνης
Τηλ. : 210 52 85 642, -615, -536
E – Μail : d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ.ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: Αικ. Αναγνωστοπούλου
Τηλ.: 2105285544
E – Μail : tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr
Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
10432, Αθήνα

Α.Δ.Α.: 9ΓΩ246ΜΑΠΣ-ΘΔΠ

Αθήνα 05/12/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 572848

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2023 έως 12/2023, Δ.Π./2023, Δ.Χ./2023».

Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις περιόδους υποβολής Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων/Οικοδομοτεχνικών Έργων και Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2023, προς ενημέρωση των υπηρεσιών μας και των ενδιαφερομένων.

Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28-07-2015 Γενικού Εγγράφου του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/02/2023 28/02/2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/03/2023 31/03/2023
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/04/2023 02/05/2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/05/2023 31/05/2023
ΜΑΙΟΣ 01/06/2023 30/06/2023
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/07/2023 31/07/2023
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/08/2023 31/08/2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/09/2023 02/10/2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2023 31/10/2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2023 30/11/2023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2023 02/01/2024
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2024 31/01/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/03/2023 31/03/2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/04/2023 02/05/2023
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/05/2023 31/05/2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/06/2023 30/06/2023
ΜΑΙΟΣ 01/07/2023 31/07/2023
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/08/2023 31/08/2023
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/09/2023 02/10/2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/10/2023 31/10/2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/11/2023 30/11/2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/12/2023 02/01/2024
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2024 31/01/2024
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/02/2024 29/02/2024

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. στο δικτυακό τόπο του. (www.efka.gov.gr).

Β. Η Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ υποβάλλεται από τους υπόχρεους Φορείς (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. (Εγκ. 10/2020 και Γ.Ε. 248964/8-10-2020 e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Γ. Επισημαίνεται ότι, Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε. κ.λπ. οι οποίοι για το προσωπικό που απασχολούν (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) υποβάλλουν Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων στις προθεσμίες που αναγράφονται στον Πίνακα Α’, εφόσον απασχολούν παράλληλα και προσωπικό υπαγόμενο στην Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (π.χ. δημοσίους υπαλλήλους αποσπασμένους κλπ.), θα υποβάλλουν Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις ίδιες ημερομηνίες του Πίνακα Α'.

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!