Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Νομοσχέδιο για την απλούστευση της άσκησης των οικονομικών δραστηριότητων

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο "Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης". 

Με το Μέρος Α’ του νομοσχεδίου, αντιμετωπίζονται ζητήματα για τη λειτουργία των τουριστικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα σχετικά με:

 • το πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων
 • το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία
 • το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
 • το πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής
 • το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων οχημάτων
 • το πλαίσιο λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 • το πλαίσιο λειτουργίας πλυντηρίων - λιπαντηρίων οχημάτων
 • το πλαίσιο λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων
 • το πλαίσιο  λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων

 

Με το Μέρος Β’, αντιμετωπίζονται θέματα αδειοδότησης και χωροθέτησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, καθώς και θέματα που αφορούν στο καθεστώς ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και στην εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων μέσα σε αυτά.

Με το Μέρος Γ’ επιχειρείται η υπαγωγή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε έναν ενιαίο φορέα και στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου οργανισμού δυνάμενου να διαδραματίσει έναν ευρύτερο ρόλο σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλιών, όντας σε θέση να εξυπηρετήσει αποδοτικότερα τον καταθέτη σήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας.

Με το Μέρος Δ’, αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με τις καταχωρίσεις και τις δημοσιεύσεις των εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Με το Μέρος Ε’, αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την αναπτυξιακή δραστηριότητα. Περιλαμβάνονται διατάξεις:

 • τα αυτόματα μηχανήματα παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων (άρθρο 55)
 • ρύθμιση για τις κυρώσεις στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης (άρθρο 56)
 • για την εισαγωγή δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis (άρθρο 57)

Διαβάστε ακολούθως το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική του έκθεση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!