Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κ.Υ.Α. 136042 ΕΞ 2020 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).

Τελευταία κωδικοποίηση με την Κ.Υ.Α 79709 ΕΞ 2022

Αριθμ. 136042 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’ 5278/30.11.2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Koula Lianeri
Koula Lianeri
01/12/2020 10:42:09

Τον χειρότερο Νόμο που έχουν ψηφίσει. Έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα όπως στην Κύπρο. Πρώτα προτάσεις προς στον δανειολήπτη. Και όχι να πουληθούν στα Φανς στα ποσά που τα έδωσαν. Ακόμα πρώτα ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΛΕΓΧΑΝ ΑΝ Ο ΚΆΘΕ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΗΣ ΕΊΧΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΕΙ. ΣΑΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΕΊΣΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. ΑΛΛΆΞΤΕ ΤΟ ΤΟΠΊΟ ΑΥΤΌ ΠΡΙΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΓΆ .

Koula Lianeri
Koula Lianeri
01/12/2020 10:42:08

Τον χειρότερο Νόμο που έχουν ψηφίσει. Έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα όπως στην Κύπρο. Πρώτα προτάσεις προς στον δανειολήπτη. Και όχι να πουληθούν στα Φανς στα ποσά που τα έδωσαν. Ακόμα πρώτα ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΛΕΓΧΑΝ ΑΝ Ο ΚΆΘΕ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΗΣ ΕΊΧΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΕΙ. ΣΑΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΕΊΣΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. ΑΛΛΆΞΤΕ ΤΟ ΤΟΠΊΟ ΑΥΤΌ ΠΡΙΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΓΆ .

Koula Lianeri
Koula Lianeri
01/12/2020 10:41:57

Τον χειρότερο Νόμο που έχουν ψηφίσει. Έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα όπως στην Κύπρο. Πρώτα προτάσεις προς στον δανειολήπτη. Και όχι να πουληθούν στα Φανς στα ποσά που τα έδωσαν. Ακόμα πρώτα ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΛΕΓΧΑΝ ΑΝ Ο ΚΆΘΕ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΗΣ ΕΊΧΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΕΙ. ΣΑΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΕΊΣΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. ΑΛΛΆΞΤΕ ΤΟ ΤΟΠΊΟ ΑΥΤΌ ΠΡΙΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΓΆ .