Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΓΔΟΥ 281/2020 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΓΔΟΥ 1051/2021

Αριθμ. ΓΔΟΥ 281

ΦΕΚ B’ 5047/14.11.2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!