Υπουργείο Εργασίας

Εργάνη Από την Πέμπτη 6/8 έως και τη Δευτέρα 31/8 υποβάλλονται τα έντυπα για την λήψη άδειας ειδικού σκοπού για δηλώσεις μηνών Ιουνίου και Ιουλίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

5/8/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Πέμπτη 06/08/2020 έως και τη Δευτέρα 31/08/2020 υποβάλλονται τα έντυπα:

«Ε11.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.2020)»

και

«Ε11.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.2020) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»

για δηλώσεις μηνών Ιουνίου και Ιουλίου (σύμφωνα με την αριθμ. 26696/791/1-7-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΑΔΑ: 6ΣΞΡ46ΜΤΛΚ-ΔΩ0).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!