Φορολογική αρθρογραφία

Αναγνώριση ασφαλίστρων που καταβάλλονται από τον εργοδότη για τους εργαζόμενους

Α. Ασφάλιστρα που καταβάλει ο εργοδότης για λογαριασμό του εργαζόμενου για ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

Δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 14§1ι’ του ΚΦΕ, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!