Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 60201/Δ7.1422/2019 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Αριθμ. 60201/Δ7.1422

ΦΕΚ B’ 4997/31.12.2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!