Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΑΑΔΕ Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων Διαδικτυακή Υπηρεσία Α.Α.Δ.Ε. «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

www.aade.gr

Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων Διαδικτυακή Υπηρεσία Α.Α.Δ.Ε. «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» (Έκδοση 1.5, 12/07/2018, Τελευταία Ενημέρωση: 12/7/2018)

1. Σε τι αφορά η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» και σε ποιους απευθύνεται; 

Πρόκειται για την υπηρεσία «Βασικά Στοιχεία Μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα», όπως αυτή αναβαθμίστηκε και επικαιροποιήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. τον Ιούλιο 2018. 

Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να αναζητήσουν βασικές πληροφορίες, προκειμένου να διακριβώσουν τη φορολογική ή την επαγγελματική υπόσταση άλλων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή φορολογουμένων/φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

H υπηρεσία στοχεύει στην καταπολέμηση της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων από φορολογικά ανύπαρκτα πρόσωπα και παρέχεται κατόπιν γνωμοδότησης της Α.Π.Δ.Π.Χ. (με αριθ. 1/2011) και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και το εδάφιο (ι) του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Η υπηρεσία αυτή δεν επιστρέφει στοιχεία εισοδήματος ή άλλου τύπου περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο βασικά στοιχεία μητρώου. Ειδικότερα, τα στοιχεία που ανακτώνται από την υπηρεσία είναι: 

01. Α.Φ.Μ. 

02. Κωδικός και Περιγραφή Δ.Ο.Υ. 

03. Ένδειξη εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο ή Μη Φυσικό Πρόσωπο 

04. Ένδειξη εάν ο Α.Φ.Μ. είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος 

05. Ένδειξη εάν πρόκειται για επιτηδευματία, μη επιτηδευματία ή πρώην επιτηδευματία 

06. Επωνυμία Επιχείρησης 

07. Τίτλος Επιχείρησης 

08. Περιγραφή μορφής Νομικού Προσώπου / Νομικής Οντότητας 

09. Διεύθυνση Έδρας Επιχείρησης (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.- Περιοχή) 

10. Ημερομηνία Έναρξης και Ημερομηνία Διακοπής Εργασιών της Επιχείρησης 

11. Δραστηριότητες Επιχείρησης 

12. Ένδειξη Κανονικού Καθεστώτος Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που υπάρχει Διακοπή Εργασιών της Επιχείρησης και η ημερομηνία διακοπής είναι μεγαλύτερη από τρία χρόνια από τη στιγμή της αναζήτησης, η υπηρεσία δεν επιστρέφει τα στοιχεία: ημερομηνία έναρξης, διακοπής, διακριτικό τίτλο επιχείρησης, διεύθυνση έδρας, ΤΚ, δραστηριότητες, και ένδειξη κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. 

2. Τον Ιούλιο 2018 η Α.Α.Δ.Ε. αναβάθμισε τη Διαδικτυακή Υπηρεσία. Τι περιλαμβάνει αυτή η αναβάθμιση; 

Η αναβάθμιση της υπηρεσίας περιλαμβάνει: 

  • Επικαιροποίηση των Όρων Χρήσης. 
  • Στις πληροφορίες που επιστρέφει η υπηρεσία προστέθηκε η «Ένδειξη Κανονικού Καθεστώτος Φ.Π.Α.». 
  • Στα κριτήρια αναζήτησης προστέθηκε η «Ημερομηνία Αναφοράς» για αναζήτηση ιστορικών στοιχείων. 

3. Έχω ήδη εγγραφεί στην υπηρεσία πριν τον Ιούλιο 2018 και έχω ήδη εκδώσει Ειδικούς Κωδικούς. Πρέπει να κάνω «Διακοπή» και εκ νέου «Έναρξη/Εγγραφή» στην υπηρεσία ή/και να εκδώσω νέους Ειδικούς Κωδικούς; 

Όχι. Ισχύει η προηγούμενη εγγραφή σας στην υπηρεσία. Ισχύουν επίσης οι Ειδικοί Κωδικοί που είχατε εκδώσει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με την αναβαθμισμένη έκδοση της υπηρεσίας. 

4. Χρησιμοποιώ το ελεύθερο πρόγραμμα για πρόσβαση στην υπηρεσία με «Έκδοση 3.0.3 με δυνατότητα Proxy και χρήση πρωτοκόλλου TLS 1.2». Γιατί δεν μου επιστρέφει την «Ένδειξη Κανονικού Καθεστώτος Φ.Π.Α.» και δεν μου επιτρέπει να ορίσω «Ημερομηνία Αναφοράς» στις αναζητήσεις; 

Λόγω της ευρείας χρήσης της, η έκδοση της υπηρεσίας, όπως αυτή ισχύει από το 2014, θα συνεχίσει να διατίθεται, ώστε το σύνολο των (λογιστικών και άλλων) προγραμμάτων που την καλούν να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. 

Για να αξιοποιήσει όμως κάποιος τις νέες δυνατότητες, θα πρέπει να κατεβάσει τη νέα έκδοση του ελεύθερου προγράμματος (Έκδοση 4.0.0. ή μεταγενέστερη) ή να μιλήσει με τον προμηθευτή του προγράμματος που χρησιμοποιεί. 

5. Είμαι Φυσικό Πρόσωπο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία; 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα, Νομικές Οντότητες και Φυσικά 

Πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Εάν δεν έχετε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία (αφού εγγραφείτε και αποδεχτείτε τους όρους χρήσης της), μόνο για λογαριασμό άλλου που δικαιούται να τη χρησιμοποιεί, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. 

6. Εξακολουθούν και υπάρχουν μηνιαία όρια κλήσης για τη χρήση της υπηρεσίας; Υπάρχει τρόπος να δω ποιο είναι το Μηνιαίο Όριο Κλήσεων για την Επιχείρησή μου; 

Ναι, εξακολουθούν και υπάρχουν μηνιαία όρια κλήσης. Στην εφαρμογή εγγραφής στην υπηρεσία, στην οποία μπορείτε να ανατρέχετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σας εμφανίζεται ποιο είναι το μηνιαίο όριο κλήσεων για την Επιχείρησή σας. 

7. Δεν έχω χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα την υπηρεσία. Μπορώ να εγγραφώ; Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; 

Τα βήματα για να χρησιμοποιήσει κάποιος την υπηρεσία δεν έχουν αλλάξει, και είναι τα εξής: 

i. Να εγγραφεί στην υπηρεσία κάνοντας χρήση των TAXISnet κωδικών του. 

ii. Να αποδεχτεί τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. 

iii. Να αποκτήσει ειδικούς κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών». 

iv. Να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα της αρεσκείας του για την κλήση της υπηρεσίας. 

8. Η διαδικασία εγγραφής είναι απαραίτητη; Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί μέχρι την έγκριση/ενεργοποίηση της αίτησής μου; 

Ναι, η διαδικασία εγγραφής είναι απαραίτητη και περιλαμβάνει την αποδοχή των Όρων Χρήσης της. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, μια αίτηση καθίσταται αυτόματα ενεργή και δεν απαιτείται κάποιο άλλο στάδιο έγκρισης από την Α.Α.Δ.Ε. 

9. Σε τι χρησιμεύουν οι Εξουσιοδοτήσεις Τρίτων που μπορούν να οριστούν από την εφαρμογή εγγραφής στην υπηρεσία; 

Υπάρχει σαφής διάκριση του «Α.Φ.Μ. που χρεώνεται την αναζήτηση» από τον «Α.Φ.Μ. του χρήστη» της υπηρεσίας και του «Α.Φ.Μ. προς αναζήτηση». 

Ο «Α.Φ.Μ. που χρεώνεται την αναζήτηση» είναι αυτός που οι ανάγκες του εξυπηρετούνται από την αναζήτηση και του οποίου το μηνιαίο όριο μειώνεται με κάθε κλήση. Ο ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμό του εμφανίζονται στις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν όσοι τα στοιχεία τους αναζητούνται με χρήση της υπηρεσίας. 

Ο «Α.Φ.Μ. του χειριστή» είναι απλά ο διεκπεραιωτής της αναζήτησης. 

Ο «Α.Φ.Μ. που χρεώνεται την αναζήτηση» και ο «Α.Φ.Μ. του χειριστή» θα μπορούσε να είναι ίδιοι ή διαφορετικοί. 

Στην περίπτωση που δεν ορισθεί «Α.Φ.Μ. που χρεώνεται την αναζήτηση» (ή αλλιώς «ΑΦΜ Εξουσιοδοτούντος» όπως λέγεται στο ελεύθερο πρόγραμμα που παρέχει η ΑΑΔΕ), θεωρείται ότι είναι ίδιο με τον «Α.Φ.Μ. του χειριστή». 

Οι Εξουσιοδοτήσεις Τρίτων μπορούν να ορισθούν από την οθόνη εγγραφής στην υπηρεσία, επιτρέποντας σ’ έναν Α.Φ.Μ. να εξουσιοδοτήσει έναν ή περισσότερους άλλους Α.Φ.Μ. να κάνουν κλήσεις για λογαριασμό του. Ένα Φυσικό Πρόσωπο που δεν έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορεί να είναι ο «Α.Φ.Μ. που χρεώνεται την αναζήτηση», μπορεί όμως να είναι ο «Α.Φ.Μ. του χειριστή», δηλαδή επιτρέπεται να ορισθεί και να διεκπεραιώνει κλήσεις για λογαριασμό και ανάγκες τρίτων. 

10. Τι είναι οι Ειδικοί Κωδικοί; Γιατί να μην χρησιμοποιήσω τους κωδικούς TAXISnet που έχω για τη χρήση της υπηρεσίας; 

Οι Ειδικοί Κωδικοί αποτελούν ένα πρόσθετο μέτρο ασφάλειας ώστε να μην εκτίθενται οι κωδικοί TAXISnet στα προγράμματα κλήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Ειδικούς Κωδικούς». 

11. Έχω εγγραφεί στην υπηρεσία, αλλά δεν προλαβαίνω να κάνω ο ίδιος κλήσεις για τις ανάγκες του ΑΦΜ μου. Να δώσω το ζεύγος των Ειδικών Κωδικών που δημιούργησα στους συνεργάτες ή στο λογιστή μου; 

Όχι. Δεν πρέπει ποτέ να δίνουμε σε τρίτους, είτε τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, είτε τους Ειδικούς Κωδικούς, όπως δεν δίνουμε ποτέ σε κάποιον τo PIN πρόσβασης του τραπεζικού λογαριασμού μας. 

Με τις Εξουσιοδοτήσεις Τρίτων που παρέχει η εφαρμογή εγγραφής στην υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα σ’ έναν ή περισσότερους τρίτους (λογιστές, συνεργάτες, κ.λπ.) να εξουσιοδοτηθούν και με χρήση των δικών τους προσωπικών Ειδικών Κωδικών να καλέσουν την υπηρεσία, εφόσον ορίσουν κατά την κλήση τον «Α.Φ.Μ. που χρεώνεται την αναζήτηση» (ή διαφορετικά τον «Α.Φ.Μ. Εξουσιοδοτούντος»). Σε κάθε περίπτωση, στο λογαριασμό του TAXISnet του προσώπου για το οποίο αναζητήθηκαν στοιχεία, θα σταλεί αυτομάτως από το σύστημα μήνυμα ότι τα αναζητήσατε εσείς. 

12. Δεν έχω κανένα εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και μου ήλθε μήνυμα στο TAXISnet ότι κάποιος αναζήτησε τα στοιχεία μου. Πώς επιτρέπεται να αναζητηθούν τα στοιχεία μου; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία στο Μητρώο του Ο.Π.Σ. TAXIS, υπάρχει, ή υπήρξε κάποια στιγμή στο παρελθόν, συσχετισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα με τον Α.Φ.Μ. σας. Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η ημερομηνία διακοπής είναι μεγαλύτερη από τρία χρόνια από τη στιγμή της αναζήτησης περιορίζονται στο ελάχιστο τα στοιχεία που η υπηρεσία επιστρέφει (δείτε ερώτηση 1). Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία του μητρώου σας όπως αυτά υπάρχουν στο Μητρώο του Ο.Π.Σ. TAXIS συνδεόμενοι στο myTAXISnet και στη συνέχεια «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» και «Στοιχεία Μητρώου». 

13. Τι είναι η «Ημερομηνία Αναφοράς» αναζήτησης; Πρέπει πάντα να τη συμπληρώνω; 

Η «Ημερομηνία Αναφοράς» είναι η ημερομηνία για την οποία ενδιαφερόμαστε να ενημερωθούμε για τα στοιχεία ενός Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, ως Ημερομηνία Αναφοράς θεωρείται η τρέχουσα (σημερινή) ημερομηνία. Δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη (παλαιότερη) από τρία χρόνια από τη στιγμή της αναζήτησης. 

14. Με κάθε κλήση της υπηρεσίας επιστρέφεται ο Α.Φ.Μ. και το ονοματεπώνυμο συγκεκαλυμένο του «Α.Φ.Μ. του χειριστή», καθώς και ο Α.Φ.Μ. και το ονοματεπώνυμο «Α.Φ.Μ. που χρεώνεται την αναζήτηση» (ή αλλιώς «Α.Φ.Μ. Εξουσιοδοτούντος»). Γιατί; 

Τα στοιχεία αυτά επιστρέφονται προς αποφυγή λαθών και προς σαφή διάκριση των ρόλων του «Α.Φ.Μ. του χειριστή» από τον «Α.Φ.Μ. που χρεώνεται την αναζήτηση» (ή αλλιώς «Α.Φ.Μ. Εξουσιοδοτούντος»). 

15. Ήμουν μέχρι πρόσφατα Φυσικό Πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά πλέον έχω διακόψει. Μπορώ να κάνω χρήση της υπηρεσίας; 

Ναι μπορείτε, φροντίζοντας η «Ημερομηνία Αναφοράς» της αναζήτησης να είναι εντός του διαστήματος που είχατε επιχειρηματική δραστηριότητα. 

16. Δεν επιθυμώ πλέον να παραμένω εγγεγραμμένος στην υπηρεσία; Είναι ανάγκη να κάνω διακοπή της εγγραφής και ανάκληση των Ειδικών Κωδικών; 

Ένας χρήστης μπορεί να εγγραφεί και να διακόψει τη χρήση της υπηρεσίας από την εφαρμογή εγγραφής, όποτε το επιθυμεί και όσες φορές το επιθυμεί. Με άλλα λόγια, ακόμη και ύστερα από τη διακοπή, μπορεί εκ νέου να εγγραφεί (εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας). 

Εάν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη χρήσης της υπηρεσίας, προτείνεται να γίνει, είτε διακοπή της συνδρομής στην υπηρεσία, είτε ανάκληση των Ειδικών Κωδικών μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών», είτε και τα δύο, προληπτικά, για λόγους ασφαλείας. Οποτεδήποτε υπάρξει ανάγκη, μπορεί να γίνει εκ νέου εγγραφή και να δημιουργηθούν νέοι ειδικοί κωδικοί. 

Ειδική βαρύτητα και προσοχή πρέπει να δοθεί στις εξουσιοδοτήσεις και κυρίως στη διακοπή / διαγραφή αυτών. Διαφορετικά, ενδέχεται, τέως συνεργάτες, κ.λπ. να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν εξ ονόματός σας και εν αγνοία σας την υπηρεσία. 

17. Με την αναβάθμιση της υπηρεσίας, τα παλαιότερα προγράμματα κλήσης σταματούν να λειτουργούν; 

Η υπηρεσία, όπως αυτή ήταν διαθέσιμη από το 2014 έως και τον Ιούλιο 2018 (με την Έκδοση 3), θα συνεχίσει να είναι λειτουργική. Ταυτόχρονα, διατίθεται η αναβαθμισμένη υπηρεσία (Έκδοση 4), η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με την παλαιότερη έκδοση. 

18. Το λογιστικό μου πρόγραμμα χρησιμοποιεί ήδη την παλαιότερη έκδοση της υπηρεσίας. Μπορώ να χρησιμοποιήσω παράλληλα και την αναβαθμισμένη υπηρεσία; 

Ναι. Κεντρικά, η παλαιότερη και η αναβαθμισμένη υπηρεσία επικοινωνούν, καθώς στην πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια υπηρεσία. 

Η δομή της παλαιότερης έκδοσης της υπηρεσίας, όπως ίσχυε από το 2014 έως τον Ιούλιο 2018, δεν έχει αλλάξει, ώστε να μην επηρεαστούν οι χρήστες της υπηρεσίας και τα προγράμματα που την αξιοποιούν. 

Η δομή της αναβαθμισμένης έκδοσης έχει αλλάξει, καθώς έχουν προστεθεί νέες παράμετροι εισόδου και επιστρέφονται στα αποτελέσματα επιπλέον πληροφορίες. 

Επομένως, απαιτείται νέο πρόγραμμα κλήσης για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων. 

Εξαιτίας όμως της συνεργασίας σε κεντρικό επίπεδο των δύο εκδόσεων της υπηρεσίας, οι Ειδικοί Κωδικοί, οι εξουσιοδοτήσεις και τα όρια κλήσεων έχουν ενιαίο έλεγχο και αντιμετώπιση. 

Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να καλέσει με το ίδιο ζεύγος Ειδικών Κωδικών και τις δύο εκδόσεις της υπηρεσίας, αναλώνοντας όμως το ίδιο όριο κλήσεων και κάνοντας χρήση των ίδιων εξουσιοδοτήσεων. 

19. Χρησιμοποιώ το ελεύθερο πρόγραμμα για πρόσβαση στην υπηρεσία. Κατά την κλήση εμφανίζεται: «Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το μήνυμα σφάλματος ήταν: :TLSv1.2». Γιατί; 

Για να γίνει κλήση της υπηρεσίας με το ελεύθερο πρόγραμμα απαιτείται χρήση java 1.8 ή μεταγενέστερη. Ελέγξτε την έκδοση της java που έχει ο υπολογιστής σας γράφοντας από γραμμή εντολών (command prompt): java –version Η παλαιά έκδοση της java είναι πολλές φορές η αιτία όπου, στον ίδιο χώρο εργασίας, ένας υπολογιστής μπορεί να εκτελεί το πρόγραμμα κλήσης χωρίς πρόβλημα, ενώ άλλος υπολογιστής να εμφανίζει το παραπάνω σφάλμα. 

20. Έχω κατεβάσει το ελεύθερο πρόγραμμα για πρόσβαση στην υπηρεσία και μου εμφανίζει ένα παράξενο μήνυμα σχετικό με java; Τι μπορεί να συμβαίνει; 

Το ελεύθερο πρόγραμμα κλήσης διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου ZIP. Για να χρησιμοποιηθεί, δεν απαιτείται κάποια ειδική εγκατάσταση, παρά μόνο να αποσυμπιεστεί (unzip) κάπου τοπικά στον υπολογιστή εργασίας. 

Στους σύγχρονους υπολογιστές, ανάλογα των ρυθμίσεων που αυτοί έχουν, το διπλό “κλικ” του ποντικιού (double click) μας δείχνει απευθείας το περιεχόμενο του συμπιεσμένου αρχείου, όπως ακριβώς θα συνέβαινε εάν είχαμε αποσυμπιέσει τοπικά το αρχείο σε κάποιο φάκελο. Προσπάθεια κλήσης όμως του προγράμματος μέσα από το συμπιεσμένο αρχείο, χωρίς να έχει προηγηθεί διακριτά το βήμα της αποσυμπίεσης σε τοπικό φάκελο εργασίας, θα οδηγήσει σε σφάλμα. 

Επομένως, ύστερα από το κατέβασμα του ελεύθερου προγράμματος, πριν προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε, πρώτα το αποσυμπιέζουμε σε κάποιο τοπικό φάκελο. 

Επίσης, ελέγχουμε την έκδοση της java του υπολογιστή, καθώς απαιτείται java 1.8 ή μεταγενέστερη (δείτε ερώτημα 19).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!