Οικονομικές Ειδήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΑΑΔΕ eΤΕΠΑΗ/TEPAI

ΑΑΔΕ

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

e-ΤΕΠΑΗ/TEPAI  (Τελευταία Ενημέρωση: 5/12/2019 8:59πμ )

Πίνακας περιεχομένων

1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

3. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

4. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΚΑΦΟΣ

5. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

6. ΑΚΙΝΗΣΙΑ

7. ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «eΤΕPAI»

9. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΜΑ ΤΕ.Π.Α.Η. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1210/16-11-2018 (Β΄5170) Κ.Υ.Α.)

10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕ.Π.Α.Η.

11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

12. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.1. Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται από την 09-5-2019. Τι αφορά η προθεσμία των δέκα ημερών, έως την 18-5-2019;

Αφορά:

(α) την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. του Μαΐου των πλοίων που στις 09-5-2019 βρίσκονται ήδη στα ελληνικά ύδατα.

(β) την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. του έτους 2019 (Μαΐου έως και Δεκεμβρίου) των πλοίων που στις 09-5-2019 βρίσκονται ήδη στα ελληνικά ύδατα. Εφόσον επιλεγεί αυτή η πληρωμή, παρέχεται έκπτωση 10%. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο υπόχρεος επιλέγει να καταβάλλει μόνο το ΤΕ.Π.Α.Η. του μηνός Μαΐου και όχι όλου του υπόλοιπου έτους 2019 αλλά το πλοίο θα παραμείνει στα ελληνικά ύδατα και επόμενους μήνες, θα πρέπει να καταβάλλεται το ΤΕ.ΠΑ.Η. για κάθε μήνα παραμονής του, είτε μηνιαία (πριν την έναρξη του μήνα), είτε για περισσότερους μήνες. Περισσότερες διευκρινίσεις παρέχονται παρακάτω.

1.2. Στην περίπτωση πλοίων που θα εισέλθουν στα ελληνικά ύδατα από την 09-5-2019, και μετά τι θα πρέπει να πληρωθεί;

Θα πρέπει να πληρωθεί τουλάχιστον το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα Μαΐου. Η πληρωμή αυτή θα πρέπει να γίνει είτε πριν την είσοδό τους είτε το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου τους.
Από εκεί και στο εξής θα πρέπει να πληρώνουν το ΤΕ.ΠΑ.Η. για κάθε μήνα παραμονής τους, είτε μηνιαία (πριν την έναρξη του μήνα), είτε για περισσότερους του ενός μήνες.
Περισσότερες διευκρινίσεις παρέχονται παρακάτω.

1.3. Εάν πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του υπόλοιπου έτους 2019, θα λάβω έκπτωση 10% λόγω εφάπαξ καταβολής;

Ναι. Για το πρώτο έτος εφαρμογής του ΤΕ.Π.Α.Η. (2019) προβλέφθηκε έκπτωση 10% λόγω εφάπαξ καταβολής του υπόλοιπου ΤΕ.Π.Α.Η. του έτους 2019, μόνο εφόσον η πληρωμή γίνει:

(α) Μέχρι 18-5-2019 για τα ήδη ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία.

(β) Μέχρι τις 31-5-2019 για όσα πλοία εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα μέχρι την ημερομηνία αυτή και πάντως το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία εισόδου τους κατά τον μήνα αυτόν.

(γ) Μέχρι τις 31-5-2019, ανεξάρτητα της ημερομηνίας που το πλοίο θα εισέλθει στα ελληνικά ύδατα το 2019 (π.χ. μπορεί να ληφθεί έκπτωση 10% εφόσον έως την 31-5-2019 καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του έτους 2019 πλοίου που θα εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα τον Ιούνιο 2019). Η εφάπαξ καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. για το έτος 2019 αφορά την παραμονή του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

1.4. Τι θα πρέπει να καταχωρίσω στο πεδίο «Ημερομηνία εισόδου στα ελληνικά χωρικά ύδατα» όταν το πλοίο μου στις 9-5-2019 βρίσκεται στα ελληνικά ύδατα και τι «ημερομηνία εισόδου» πρέπει να καταχωρίσω εάν εισέρχεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα από την 9-5-2019 και μετά;

Στην περίπτωση που το πλοίο στις 9-5-2019 είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δεν καταχωρίζεις ημερομηνία, απλά επιλέγεις ότι το σκάφος βρίσκεται ήδη στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εάν το πλοίο εισέλθει από τις 9-5-2019 και μετά στα ελληνικά χωρικά ύδατα τότε καταχωρίζεις την ημερομηνία εισόδου.

1.5. Έστω ότι πληρώνω το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του υπόλοιπου έτους 2019 και λαμβάνω έκπτωση 10%, δικαιούμαι και την έκπτωση 20% λόγω παραμονής του πλοίου μου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας για το ίδιο διάστημα (Μάιο 2019 έως και Δεκέμβριο 2019);

Όχι, η έκπτωση 20% λόγω παραμονής του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας προβλέπεται μόνο σε περίπτωση εφάπαξ ετήσιας προκαταβολής/καταβολής του ΤΕ.ΠΑ.Η. και ετήσιας παραμονής. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής (2019) δεν προβλέφθηκε η παροχή της έκπτωσης αυτής και για το διάστημα Μαΐου 2019 - Δεκεμβρίου 2019.

1.6. Για το υπόλοιπο έτος 2019 μπορώ να λάβω την έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης;

Ναι, μπορείς να επιλέξεις τους μήνες (σύνολο υπόλοιπου έτους ή κάποιους μήνες) για τους οποίους επιθυμείς να λάβεις την έκπτωση αυτή.

1.7. Στις 09-5-2019 το πλοίο μου είναι υπό κατάσχεση ή παροπλισμένο ή βρίσκεται σε ακινησία ή είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακό. Οφείλω ΤΕ.Π.Α.Η.;

Υπό την προϋπόθεση ότι για τα ως άνω έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (δες παρακάτω στις αντίστοιχες ενότητες), εξαιρείσαι.

1.8. Στις 09-5-2019 το πλοίο μου βρίσκεται στη ξηρά π.χ. σε parking σκαφών ή σε ιδιωτικό χώρο (αυλή εξοχικού). Πρέπει να πληρώσω ΤΕ.Π.Α.Η.;

Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων πλοία, όπως αυτά αναφέρονται στις ερωτήσεις Νο 2.3 και 2.5 και επομένως πλοίο μη ευρισκόμενο σε αυτά δεν υποχρεούται σε ΤΕ.Π.Α.Η. Εννοείται ότι μόλις βρεθεί στα ελληνικά ύδατα θα πρέπει να καταβάλλει το ΤΕ.Π.Α.Η. κατά τα προβλεπόμενα, εκτός αν εξαιρείται. Δες και τις ερωτήσεις Νο 2.4 και 2.20.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

2.1. Ποιος είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η.;

(α) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια: ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.

(β) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του.

Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος για την πληρωμή τουΤΕ.Π.Α.Η. και του τυχόν προστίμου.

2.2. Είμαι πλοιοκτήτης κατά 40% πλοίου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΤΕ.Π.Α.Η. Μπορώ να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η.;

Ναι, ανεξάρτητα του ποσοστού πλοιοκτησίας.

2.3. Ποια πλοία υποχρεούνται σε ΤΕ.Π.Α.Η.;

Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται στα παρακάτω πλοία που βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων:

(α) τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους άνω των 7 μέτρων, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανεξαρτήτως αν είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.). Δηλαδή οι μόνες προϋποθέσεις που ελέγχουμε για να δούμε εάν το πλοίο μας υποχρεούται σε ΤΕ.Π.Α.Η. είναι (i) να είναι ιδιωτικό και όχι επαγγελματικό, (ii) να έχει ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων και (iii) να είναι ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο (όχι κωπήλατο). Τα ιδιωτικά πλοία που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις υποχρεούνται σε ΤΕ.Π.Α.Η. ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία ή χαρακτηριστικά τους, π.χ. τη σημαία τους (ελληνική, κράτους - μέλους της Ε.Ε., κράτους εκτός της Ε.Ε.), του αν είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.), του υλικού κατασκευής τους, της ιπποδύναμής τους, κ.λπ.

(β) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, δηλαδή τα πλοία αναψυχής που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά υπό ολική ναύλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92). Επομένως επαγγελματικά πλοία που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου (π.χ. Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων) δεν υποχρεούνται σε ΤΕ.Π.Α.Η.

(γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, δηλαδή τα πλοία που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ημερόπλοια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 (Α’ 92). Ομοίως, επαγγελματικά πλοία που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου δεν υποχρεούνται σε ΤΕ.Π.Α.Η.

(δ) τα πλοία αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας. Δες την ερώτηση Νο 2.5. Διευκρινίζεται ότι το ΤΕ.Π.Α.Η. δεν επιβάλλεται στα πλοία που βρίσκονται εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Εννοείται ότι μόλις βρεθούν σε αυτά, το ΤΕ.Π.Α.Η. θα πρέπει να καταβληθεί κατά τα προβλεπόμενα, εκτός αν το πλοίο εξαιρείται. Δες και τις ερωτήσεις Νο 2.4 και 2.20.

2.4. Πότε εξαιρείται από την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. ένα πλοίο;

Ένα υπόχρεο πλοίο εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. για όσο διάστημα είναι κατασχεμένο ή έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακό ή είναι παροπλισμένο ή βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας η οποία πιστοποιείται από τη Λιμενική Αρχή. Δες τις αντίστοιχες ενότητες. Όπως διευκρινίστηκε και στην ερώτηση 2.3, το ΤΕ.Π.Α.Η. δεν επιβάλλεται στα πλοία που βρίσκονται εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων ακόμα και αν δεν εξαιρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.5. Ένα πλοίο αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί επαγγελματικό σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας και όχι τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92) υποχρεούται σε καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η. όταν βρίσκεται στα ελληνικά ύδατα;

Ναι. Όπως και για τα υπόλοιπα πλοία έτσι και για αυτά η καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. θα γίνει ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου και τους μήνες παραμονής του στα ελληνικά χωρικά ύδατα ενώ εκ των προβλεπόμενων εκπτώσεων δύναται να του χορηγηθεί έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής/προκαταβολής του ετήσιου ΤΕ.Π.Α.Η. ή η έκπτωση λόγω παραμονής στους ελληνικούς λιμένες για ολόκληρο το έτος (εφόσον καλύπτεται η προϋπόθεση του ολικού μήκους) ενώ δεν δύναται να του χορηγηθεί η έκπτωση που αφορά στην αποκλειστική επαγγελματική χρήση επαγγελματικού πλοίου αφού το πλοίο αυτό δεν έχει χαρακτηριστεί επαγγελματικό πλοίο αναψυχής του ν. 4256/2014. Για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η στην ηλεκτρονική εφαρμογή «eΤΕPAI» επιλέγεται «πλοίο αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί επαγγελματικό με το δίκαιο άλλης χώρας και όχι με τις διατάξεις του ν. 4256/2014»..

2.6. Το πλοίο μου έχει ολικό μήκος 6 μέτρα. Υποχρεούται σε καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η.;

Όχι, σε ΤΕ.Π.Α.Η. υποχρεούνται τα πλοία με ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων, είτε είναι ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία αναψυχής ή επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

2.7. Το πλοίο μου έχει ολικό μήκος 9 μ. και δραστηριοποιείται επαγγελματικά σύμφωνα με άλλες διατάξεις (π.χ. Γ.Κ.Λ. αριθ. 38), εκτός του ν. 4256/2014 (Α’ 92). Υποχρεούται σε ΤΕ.Π.Α.Η.;

Όχι, γιατί το πλοίο αυτό δεν είναι ούτε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής ούτε επαγγελματικό
πλοίο αναψυχής του ν. 4256/2014 ούτε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο του ν. 4256/2014.

2.8. Τι πρέπει να γνωρίζω για να υπολογίσω το ΤΕ.Π.Α.Η. του πλοίου μου;

(α) το ολικό μήκος του πλοίου (έως και δύο δεκαδικά ψηφία), όπως προκύπτει από το Έγγραφο Εθνικότητας ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή το Πρωτόκολλο Γενικής επιθεώρησης ή το Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων και

(β) το αντίστοιχο ποσό του ΤΕ.Π.Α.Η. ανάλογα με το ολικό του μήκος.

Ακολουθεί Πίνακας:

Ολικό Μήκος (έως και δύο δεκαδικά ψηφία) Ύψος ΤΕ.Π.Α.Η./μήνα
άνω των 7,00 μ. έως και 8,00 μ.

 € 16 /μήνα

π.χ. πλοίο ολικού μήκους 7,01 μ. ή 7,15 μ. ή 8,00 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. € 16 τον μήνα 

άνω των 8,00 μ. έως και 10,00 μ.

€ 25 /μήνα

π.χ. πλοίο ολικού μήκους 8,01 μ. ή 9,58 μ. ή 10,00 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. € 25 τον μήνα

άνω των 10,00 μ. έως και 12,00 μ.

€ 33 /μήνα

π.χ. πλοίο ολικού μήκους 10,01 μ. ή 11,12 μ. ή 12,00 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. € 33 τον μήνα

άνω των 12,00 μ. και πάνω

€ 8 ανά μήνα ανά μέτρο υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο.

π.χ. πλοίο ολικού μήκους 12,01 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. € 96,08 τον μήνα
(12,01 μ. x € 8,00 = € 96,08) ή
πλοίο ολικού μήκους 15,25 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. € 122,00 τον μήνα
(15,25 μ. x € 8,00 = € 122,00 ή
Πλοίο ολικού μήκους 16,85 μ. οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. € 134,80 τον μήνα (16,85 μ. x € 8,00 = € 134,80)

2.9. Μπορώ να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του έτους;

Ναι. Τον Δεκέμβριο κάθε τρέχοντος έτους μπορείς να προκαταβάλεις το ΤΕ.Π.Α.Η. του επόμενου έτους ή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους μπορείς να καταβάλεις το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του τρέχοντος έτους. Σε αυτές τις περιπτώσεις δικαιούσαι έκπτωση 10%. (π.χ. τον Δεκέμβριο του 2019 ή Ιανουάριο 2020 επιτρέπεται η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του 2020). Η ετήσια καταβολή/προκαταβολή αφορά την παραμονή του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για περισσότερες διευκρινίσεις δες την ενότητα «3. Εκπτώσεις».

2.10. Πότε καταβάλλεται το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα;

(α) Σε περίπτωση πλοίου που εισέρχεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα: πριν την ημερομηνία εισόδου του ή το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου του και στο εξής για κάθε μήνα παραμονής του, είτε μηνιαία (πριν την έναρξη του μήνα), είτε για περισσότερους του ενός μήνες.

(β) Σε περίπτωση πλοίου που βρίσκεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα: πριν την έναρξη του κάθε μήνα παραμονής του, είτε μηνιαία είτε για περισσότερους μήνες. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εξόδου του πλοίου από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και επανεισόδου του αφού έχει λήξει το πληρωμένο ΤΕ.Π.Α.Η., θα πρέπει να καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα εισόδου είτε πριν την έναρξη του μήνα είτε κατά την ημερομηνία εισόδου του πλοίου.

Δες ενδεικτικά παραδείγματα στην παρούσα ενότητα.

2.11. Θα έρθω στην Ελλάδα με το πλοίο μου για κάποιο διάστημα εντός του μήνα Σεπτεμβρίου. Τι πρέπει να καταβάλλω;

Το ΤΕ.Π.Α.Η. του μηνός Σεπτεμβρίου. Το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για ολόκληρο τον μήνα (στο π.χ. Σεπτέμβριο), ανεξάρτητα του διαστήματός του που το πλοίο παραμένει στα ελληνικά ύδατα και αφορά την παραμονή του πλοίου έως και το πρώτο τριήμερο του επόμενου (στο π.χ. έως και 03-10-2019).

2.12. Θα έρθω στην Ελλάδα με το πλοίο μου στις 12-8-2019. Πότε πρέπει να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η.;

Το ΤΕ.Π.Α.Η. πρέπει να πληρωθεί είτε πριν την 12-8-2019 είτε στις 12-8-2019, δηλαδή το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στα ελληνικά ύδατα.

2.13. Έχω πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η. του μηνός Ιουλίου 2019. Πότε πρέπει το πλοίο μου να αναχωρήσει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα;

Μέχρι και τις 03-8-2019. Το πλοίο μπορεί να αναχωρήσει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εντός τριών ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. χωρίς υποχρέωση καταβολής του για το μήνα αναχώρησής του. Επομένως η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουλίου αφορά την παραμονή του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα για το διάστημα από 01-7-2019 έως και 03-8-2019.

Διευκρινίζεται ότι:

(i) Σε περίπτωση παραμονής του πλοίου μετά τις 03-8-2019, πρέπει να καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου πριν την έναρξή του.

(ii) Σε περίπτωση που δεν έχει πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου πριν την έναρξή του και το πλοίο παραμείνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μετά την 03-8-2019, μπορεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου να καταβληθεί είτε από 01-8-2019 έως και 03-8-2019, είτε την 04-8-2019, οικειοθελώς, χωρίς κυρώσεις (δες ερώτηση 2.19). Σε περίπτωση όμως που σε έλεγχο την 04-8-2019 (ή και μεταγενέστερα) διαπιστωθεί η παραμονή του πλοίου χωρίς να έχει πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επαναλαμβάνεται ότι σε περίπτωση διενεργούμενου ελέγχου από 01-8-2019 έως και 03-8-2019 αρκεί η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουλίου.

(iii) Σε περίπτωση αναχώρησης του πλοίου εντός του πρώτου τριημέρου του Αυγούστου και επανεισόδου του π.χ. στις 20-8-2019, θα πρέπει να καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου, πριν την είσοδο του πλοίου ή κατά την ημερομηνία εισόδου του.

(iv) Σε περίπτωση εξόδου/επανεισόδου του πλοίου εντός του διαστήματος από 01-7- 2019 έως και 03-8-2019, δεν οφείλεται εκ νέου ΤΕ.Π.Α.Η. για το διάστημα αυτό.

(v) Σε περίπτωση αναχώρησης του πλοίου εντός του διαστήματος από 01-7-2019 έως και 03-8-2019, δεν γεννάται υποχρέωση επιστροφής οποιοδήποτε ποσού από το Δημόσιο.

(vi) Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. περισσοτέρων μηνών (διαδοχικών ή μη, π.χ. Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου), το πλοίο μπορεί να παραμένει στα ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς υποχρέωση καταβολής ΤΕ.Π.Α.Η. και για τις τρεις επόμενες ημέρες του τελευταίου κάθε φορά μήνα καταβολής (στο π.χ. έως την 3η Αυγούστου, έως την 3η Οκτωβρίου, έως την 3η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αντίστοιχα).

(vii) Τα παραπάνω αφορούν τις περιπτώσεις μηνιαίας και όχι ετήσιας καταβολής/προκαταβολής. Η ετήσια καταβολή/προκαταβολή αφορά την παραμονή του πλοίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Δες ενδεικτικά παραδείγματα στην παρούσα ενότητα.

2.14. Θα έρθω στην Ελλάδα με το πλοίο μου στις 12-8-2019 και έχω ήδη πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου 2019. Εάν αποφασίσω να μείνω και τον Σεπτέμβριο 2019 πότε πρέπει να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. του Σεπτεμβρίου 2019;

Το ΤΕ.Π.Α.Η. του Σεπτεμβρίου 2019 πρέπει να πληρωθεί οποτεδήποτε πριν την έναρξη του μήνα.

2.15. Μπορώ να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. μερικών μόνο μηνών, διαδοχικών ή μη;

Ναι, μπορείς να επιλέξεις να πληρώσεις το ΤΕ.Π.Α.Η. όποιων μηνών θέλεις, διαδοχικών ή μη, π.χ. μπορείς να πληρώσεις το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουνίου 2019, του Ιουλίου 2019 και του Δεκεμβρίου 2019. Αυτό εξαρτάται από την παραμονή του πλοίου στα ελληνικά ύδατα. Στο παραπάνω παράδειγμα το πλοίο μπορεί να παραμείνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα για τις περιόδους από 01-6-2019 έως και 03-8-2019 και από 01-12-2019 έως 03- 01-2020.

2.16. Θα έρθω με το πλοίο μου στην Ελλάδα στις 19-7-2019 και θα αναχωρήσω στις 03-9- 2019. Το πλοίο μου έχει ολικό μήκος 11,56 μέτρα. Για ποιους μήνες πρέπει να πληρώσω ΤΕ.Π.Α.Η. και ποιο είναι το συνολικό του ύψος;

Πρέπει να πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. δύο μηνών: Ιουλίου 2019 και Αυγούστου 2019 (δες και ερώτηση Νο 2.13). Επειδή τα πλοία με ολικό μήκος άνω των 10,00 μ. έως και 12,00 μ. οφείλουν ΤΕ.Π.Α.Η. € 33/μήνα: 2 μήνες x € 33,00/μήνα = € 66,00 συνολικό ποσό.

2.17. Θα έρθω με το πλοίο μου στην Ελλάδα στις 19-7-2019 και θα αναχωρήσω στις 04-9-2019. Το πλοίο μου έχει ολικό μήκος 11,56 μέτρα. Για ποιους μήνες πρέπει να πληρώσω ΤΕ.Π.Α.Η. και ποιο είναι το συνολικό του ύψος;

Πρέπει να πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. τριών μηνών: Ιουλίου 2019, Αυγούστου 2019 και Σεπτεμβρίου 2019 (δες και ερώτηση 2.13). Επειδή τα πλοία με ολικό μήκος άνω των 10,00 μ. έως και 12,00 μ. οφείλουν ΤΕ.Π.Α.Η. € 33/μήνα: 3 μήνες x € 33,00/μήνα = € 99,00 συνολικό ποσό.

2.18. Θα έρθω με το πλοίο μου στην Ελλάδα στις 05-8-2019 και θα αναχωρήσω στις 18-9-2019. Το πλοίο μου έχει ολικό μήκος 13,78 μέτρα. Για ποιους μήνες πρέπει να πληρώσω ΤΕ.Π.Α.Η. και ποιο είναι το συνολικό του ύψος;

Πρέπει να πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. δύο μηνών: Αυγούστου 2019 και Σεπτεμβρίου 2019. Επειδή τα πλοία με ολικό μήκος άνω των 12,00 μ. οφείλουν ΤΕ.Π.Α.Η. € 8 ανά μήνα, ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο:

2 μήνες x € 8,00 ανά μήνα x 13,78 μ. = € 220,48 συνολικό ποσό.

2.19. Το πλοίο μου βρίσκεται π.χ. σε parking σκαφών ή σε ιδιωτικό μου χώρο (αυλή εξοχικού). Πρέπει να πληρώσω ΤΕ.Π.Α.Η.;

Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων πλοία, όπως αυτά αναφέρονται στις ερωτήσεις Νο 2.3 και 2.5 και επομένως πλοίο μη ευρισκόμενο σε αυτά δεν υποχρεούται σε ΤΕ.Π.Α.Η. Εννοείται ότι μόλις βρεθεί στα ελληνικά ύδατα θα πρέπει να καταβάλλει το ΤΕ.Π.Α.Η. κατά τα προβλεπόμενα, εκτός αν εξαιρείται. Για τις εξαιρέσεις δες την ερώτηση Νο 2.4.

2.20. Έχω πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουλίου και του Αυγούστου αλλά έφυγα με το πλοίο μου από την Ελλάδα στις 29-7-2019. Μπορώ να ζητήσω την επιστροφή του ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου;

Όχι. Η έξοδος του πλοίου από τη χώρα οποτεδήποτε πριν τη λήξη ισχύος του ΤΕ.Π.Α.Η. δεν γεννά υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο.

2.21. Έχω πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουλίου αλλά έφυγα με το πλοίο μου από την Ελλάδα και ήρθα πάλι πριν τη λήξη του Ιουλίου. Πρέπει να πληρώσω εκ νέου ΤΕ.Π.Α.Η.;

Όχι. Εφόσον δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. δεν υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του σε περίπτωση επανεισόδου του πλοίου στην Ελλάδα. Αν όμως το πλοίο παραμείνει στην Ελλάδα και τον Αύγουστο πρέπει να καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα Αυγούστου πριν την έναρξη του μήνα.

2.22. Το πλοίο μου από επαγγελματικό (είτε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής είτε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο) έγινε ιδιωτικό ενώ έχω ήδη πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η. με έκπτωση λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης. Πρέπει να επιστρέψω την έκπτωση;

Όχι, δεν πρέπει να επιστρέψεις την έκπτωση. Κατά τη νέα/επόμενη όμως πληρωμή ΤΕ.Π.Α.Η. δεν θα δικαιούσαι αυτή την έκπτωση.

2.23. Το πλοίο μου από ιδιωτικό έγινε επαγγελματικό (είτε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής είτε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο) ενώ είχα ήδη πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η. ως ιδιωτικό. Δικαιούμαι έκπτωση λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης για ΤΕ.Π.Α.Η. που έχω ήδη πληρώσει (για διάστημα που δεν έχει παρέλθει);

Όχι, την έκπτωση αυτή θα τη δικαιούσαι από την επόμενη/νέα πληρωμή σου.

2.24. Πλήρωσα ΤΕ.Π.Α.Η. κάποιου χρονικού διαστήματος και κατόπιν μεταβλήθηκε ο χρήστης ή ο κάτοχος ή ο εφοπλιστής ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου μου ή μεταβλήθηκαν στοιχεία του πλοίου μου (π.χ. νηολόγιο ή όνομα). Τι πρέπει να κάνω;

Χρειάζεται να τηρείς τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις μεταβολές, εάν αυτές αποτυπώνονται σε έγγραφα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι στην ηλεκτρονική εφαρμογή «eΤΕPAI». Στην επόμενη πληρωμή θα καταχωρίσεις τα ισχύοντα στοιχεία.

2.25. Μεταβλήθηκε το ολικό μήκος του πλοίου μου. Τι πρέπει να κάνω εάν έχω ήδη πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η. και λόγω της αλλαγής του μήκους οφείλω περισσότερο ή λιγότερο ΤΕ.Π.Α.Η. για τους μήνες αυτούς;

Σε περίπτωση μεταβολής του μήκους, δεν υποχρεούσαι να πληρώσεις επιπλέον ΤΕ.Π.Α.Η. για τους μήνες ή το έτος που το έχεις ήδη πληρώσει. Αντίστοιχα δεν υπάρχει υποχρέωση του Δημοσίου να σου επιστρέψει τη διαφορά σε περίπτωση που λόγω της αλλαγής του μήκους υποχρεούσαι σε λιγότερο ΤΕ.Π.Α.Η. από αυτό που έχεις ήδη πληρώσει. Κατά τη νέα/επόμενη πληρωμή θα καταβάλλεις το ΤΕ.Π.Α.Η. σύμφωνα με το νέο/ισχύον ολικό μήκος του πλοίου σου.

2.26. Εκ παραδρομής εισήγαγα στην εφαρμογή «eΤΕPAI» μεγαλύτερο ολικό μήκος και κατέβαλα υψηλότερο ΤΕ.Π.Α.Η. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείς να κάνεις αίτηση σε οποιαδήποτε Λιμενική, Φορολογική, Τελωνειακή Αρχή και να ζητήσεις την επιστροφή του παραπάνω ποσού (εφόσον υπάρχει Α.Φ.Μ. ή εκδοθεί Α.Φ.Μ. στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται). Με την αίτηση σου πρέπει να υποβάλλεις και ευκρινές αντίγραφο του Πιστοποιητικού από το οποίο προκύπτει το ολικό μήκος του πλοίου. Την αίτηση πρέπει να την υποβάλλει ο υπόχρεος για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

2.27. Εκ παραδρομής εισήγαγα στην εφαρμογή «eΤΕPAI» μικρότερο ολικό μήκος και κατέβαλα λιγότερο ΤΕ.Π.Α.Η. Τι μπορώ να κάνω;

Πρέπει να μπεις στην εφαρμογή «eTEPAI» που βρίσκεται στον ιστότοπο www.aade.gr και να ανακτήσεις την αίτηση που έχει πληρωθεί και να την τροποποιήσεις προσθέτοντας το σωστό μήκος, ώστε να εκδοθεί επιπλέον, άλλος ένας κωδικός πληρωμής e-Παραβόλου, με την επιπλέον διαφορά λόγω της διόρθωσης του ολικού μήκους του πλοίου. Αν δεν έχει εμφανιστεί ακόμη η πληρωμή, ανάλογα με τον Φορέα Είσπραξης (βλέπε ερωτήσεις Νο 10.3 και 10.4), θα πρέπει να περιμένεις να εμφανιστεί, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις στην συνέχεια στην τροποποίησή της.

2.28. Πλήρωσα ΤΕ.Π.Α.Η. για το πλοίο μου ενώ αυτό εξαιρείται ή δεν είναι υπόχρεο. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον το πλοίο σου εξαιρείται της καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. ή δεν είναι υπόχρεο κατά τα προβλεπόμενα, μπορείς να κάνεις αίτηση σε οποιαδήποτε Λιμενική, Φορολογική, Τελωνειακή Αρχή και να ζητήσεις την επιστροφή του ΤΕ.Π.Α.Η. (εφόσον υπάρχει Α.Φ.Μ. ή εκδοθεί Α.Φ.Μ. στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται). Με την αίτηση σου πρέπει να υποβάλλεις και αντίγραφα των δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. Την αίτηση πρέπει να την υποβάλλει ο υπόχρεος για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

2.29. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, μπορώ κατά την καταβολή του οφειλόμενου ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου να καταβάλλω και ΤΕ.Π.Α.Η. επιπλέον μηνών ή του έτους;

Όχι, μπορεί να καταβληθεί μόνο το ΤΕ.Π.Α.Η. του οποίου η οφειλή διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο. Αφού πραγματοποιήσεις αυτή την καταβολή μπορείς να πραγματοποιήσεις νέα για την περίοδο που επιθυμείς.

2.30. Για να εκδώσω ΔΕ.Κ.Π.Α. ή να θεωρήσω το ΔΕ.Κ.Π.Α. του πλοίου μου πρέπει να έχω πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η.;

Ναι. Για την έκδοση του ΔΕ.Κ.Π.Α. απαιτείται η καταβολή τουλάχιστον του ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα έκδοσης του εντύπου. Επίσης, για τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. απαιτείται η καταβολή τουλάχιστον του ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα που πραγματοποιείται η θεώρηση του εντύπου. Από εκεί και στο εξής θα πρέπει να καταβάλλεται το ΤΕ.ΠΑ.Η. για κάθε μήνα παραμονής του πλοίου, είτε μηνιαία (πριν την έναρξη του μήνα), είτε για περισσότερους του ενός μήνες, είτε για το έτος, όπως έχουν παρασχεθεί οι σχετικές διευκρινίσεις.

2.31. Για να εκδώσω Transit Log πρέπει να έχω πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η.;

Ναι. Για την έκδοση Transit Log απαιτείται η προσκόμιση των αποδεικτικών πληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η.

3. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

3.1. Ε Προβλέπονται εκπτώσεις για το ΤΕ.Π.Α.Η.;

Ναι. Μπορείς να συμβουλευτείς τους ακόλουθους Πίνακες: 

Ι. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ανεξαρτήτως σημαίας)
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ
έως και 12 μ.
 • 10% σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για έναημερολογιακό έτος (από 01 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου) και υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή γίνεται τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους ή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.
π.χ.: χορηγείται έκπτωση 10% εφόσον πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του έτους 2020 (από 01-01-2020 έως και 31-12-2020). Η έκπτωση χορηγείται μόνο εάν η πληρωμή διενεργηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2019 ή του Ιανουαρίου 2020.
άνω των 12 μ.
 • 10% σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για ένα ημερολογιακό έτος (από 01 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου) και υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή γίνεται τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους ή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

π.χ.: χορηγείται έκπτωση 10% εφόσον πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του έτους 2020 (από 01-01-2020 έως και 31-12-2020). Η έκπτωση χορηγείται μόνο εάν η πληρωμή διενεργηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2019 ή του Ιανουαρίου 2020.

 • 20% σε περίπτωση παραμονής του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας για ολόκληρο το τρέχον έτος. Για να χορηγηθεί η έκπτωση αυτή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εφάπαξ καταβολή ή προκαταβολή του ετήσιου τέλους, δηλαδή να έχει ληφθεί η έκπτωση 10%. Η προϋπόθεση της παραμονής αποδεικνύεται από Βεβαίωση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμένων παραμονής.
ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ (επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, ανεξαρτήτως σημαίας)
έως και 12 μ.
 • 10% σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για ένα ημερολογιακό έτος (από 01 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου) και υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή γίνεται τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους ή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

π.χ.: χορηγείται έκπτωση 10% εφόσον πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του έτους 2020 (από 01-01-2020 έως και 31-12-2020). Η έκπτωση χορηγείται μόνο εάν η πληρωμή διενεργηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2019 ή του Ιανουαρίου 2020. 

άνω των 12 μ.
 • 25% σε περίπτωση αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης του πλοίου, δηλαδή μη ιδιοχρησιμοποίησης του πλοίου από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του.

Η έκπτωση μπορεί να χορηγηθεί για ένα μήνα (π.χ. μόνο για τον μήνα Ιανουάριο) ή για διάφορους μήνες, διαδοχικούς ή μη (π.χ. για Ιανουάριο και Φεβρουάριο ή για Ιανουάριο, Μάρτιο και Σεπτέμβριο) ή για όλο το έτος.

 • 10% σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για ένα ημερολογιακό έτος (από 01 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου) και υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή γίνεται τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους ή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

π.χ.: χορηγείται έκπτωση 10% εφόσον πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του έτους 2020 (από 01-01-2020 έως και 31-12-2020). Η έκπτωση χορηγείται μόνο εάν η πληρωμή διενεργηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2019 ή του Ιανουαρίου 2020.

 • 20% σε περίπτωση παραμονής του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας για ολόκληρο το τρέχον έτος. Για να χορηγηθεί η έκπτωση αυτή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εφάπαξ καταβολή ή προκαταβολή του ετήσιου τέλους, δηλαδή να έχει ληφθεί η έκπτωση 10%. Η προϋπόθεση της παραμονής αποδεικνύεται από Βεβαίωση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμένων παραμονής.

3.2. Μπορώ να επιλέξω να λάβω την έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης για κάποιους μήνες και όχι για κάποιους άλλους;

Ναι, μπορείς να επιλέξεις να λάβεις την έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης μόνο για κάποιους μήνες. Αυτό γίνεται είτε όταν καταβάλλεις το ΤΕ.Π.Α.Η. για όλο το έτος (δηλαδή μπορείς να επιλέξεις και τους 12 μήνες, άλλους με έκπτωση λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης και άλλους χωρίς την έκπτωση) είτε όταν θέλεις να πληρώσεις το ΤΕ.Π.Α.Η. κάποιων μηνών μόνο (π.χ. θέλεις να πληρώσεις το ΤΕ.Π.Α.Η. μόνο για τους 5 μήνες του έτους που το πλοίο θα είναι στην Ελλάδα και επιλέγεις για τους 2 μήνες να λάβεις την έκπτωση λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης και για τους άλλους 3 μήνες να μην τη λάβεις).

3.3. Εάν έχω επιλέξει να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. κάποιων μηνών του έτους, μπορώ να λάβω έκπτωση 20% λόγω παραμονής του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας;

Όχι, την έκπτωση αυτή τη δικαιούσαι μόνο εάν έχει καταβληθεί/προκαταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. όλου του έτους και φυσικά το πλοίο σου έχει και το απαιτούμενο ολικό μήκος (άνω των 12 μ.).

3.4. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ενώ έχω λάβει έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης του πλοίου μου για όλο το έτος (π.χ. 2020) ή για κάποιους μήνες (π.χ. Απρίλιο, Ιούνιο και Ιούλιο) και το ιδιοχρησιμοποιήσω κάποια στιγμή εντός του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχω λάβει την έκπτωση, π.χ. μία εβδομάδα τον μήνα Ιούλιο;

Σε αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος πρέπει να επιστρέψει, οικειοθελώς, μέσω της εφαρμογής «eΤΕPAI» όλη την έκπτωση που είχε λάβει πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο είχε ληφθεί (δηλαδή στο παράδειγμά μας πριν το τέλος του 2020 ή πριν το τέλος του Ιουλίου στην περίπτωση των τριών μηνών) προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με πρόστιμο αφού το πλοίο δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά αποκλειστικά επαγγελματικά κατά το διάστημα αυτό. Δηλαδή η έκπτωση που επιστρέφεται στο Δημόσιο αντιστοιχεί σε όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε χορηγηθεί, και όχι μόνο στο μήνα που ιδιοχρησιμοποιήθηκε το πλοίο (στο παράδειγμα μας πρέπει να επιστραφεί η έκπτωση για όλο το έτος 2020 ή τους τρεις μήνες, και όχι μόνο το 25% του ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα Ιουλίου που το πλοίο ιδιοχρησιμοποιήθηκε). Σε περίπτωση όμως που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου η ιδιοχρησιμοποίηση πλοίου για το οποίο έχει χορηγηθεί έκπτωση λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης χωρίς να έχει επιστραφεί αυτή από τον υπόχρεο, επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο, ανεξαρτήτως αν έχει παρέλθει η όχι το διάστημα για το οποίο έχει χορηγηθεί η έκπτωση.

3.5. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ενώ έχω λάβει έκπτωση 20% λόγω παραμονής του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας για όλο το έτος, το πλοίο εξέλθει από τη χώρα π.χ. για μία εβδομάδα τον Σεπτέμβριο;

Η έκπτωση 20% αφορά στην παραμονή του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας (home porting) και στην περίπτωση αυτή διατηρείται ακόμα και αν το πλοίο εξέλθει οποτεδήποτε εντός του έτους για το οποίο έχει ληφθεί η έκπτωση και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος (π.χ. για μία εβδομάδα ή περισσότερο διάστημα).

Όπως σημειώθηκε και ανωτέρω, προϋπόθεση για να ληφθεί η έκπτωση αυτή είναι η παραμονή του πλοίου σε ελληνικούς λιμένες να αποδεικνύεται από τη σχετική Βεβαίωση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμένων παραμονής. Σε περίπτωση όμως που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου ότι δεν αποδεικνύεται από τη σχετική Βεβαίωση η παραμονή του πλοίου σε ελληνικούς λιμένες ενώ έχει ληφθεί η σχετική έκπτωση χωρίς να έχει επιστραφεί αυτή από τον υπόχρεο οικειοθελώς μέσω της εφαρμογής «eΤΕPAI», τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις ανεξαρτήτως αν έχει παρέλθει ή όχι το διάστημα για το οποίο έχει χορηγηθεί η έκπτωση.

3.6. Πότε πρέπει να καταβάλλω το ΤΕ.Π.Α.Η. για να λάβω την έκπτωση 20% λόγω παραμονής του πλοίου σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας ή την έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης;

Η έκπτωση 20% λαμβάνεται κατά την προκαταβολή ή καταβολή του ετήσιου ΤΕ.Π.Α.Η. και τη λήψη της έκπτωσης 10% εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ομοίως, η έκπτωση 25% λαμβάνεται κατά την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Δες τις υπόλοιπες ερωτήσεις στην παρούσα ενότητα καθώς και την ερώτηση No 2.10.

3.7. Σε περίπτωση που δικαιούμαι περισσότερες των μία εκπτώσεων, αυτές υπολογίζονται σωρευτικά ή διαδοχικά;

Οι εκπτώσεις υπολογίζονται σωρευτικά.

3.8. Το πλοίο μου βρίσκεται ήδη στα ελληνικά ύδατα πριν τον Ιανουάριο του 2020. Μπορώ εντός του Ιανουαρίου 2020 να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. του έτους 2020 και να λάβω την έκπτωση 10%;

Όχι. Σε περίπτωση πλοίου που βρίσκεται ήδη στα ελληνικά ύδατα, το ετήσιο ΤΕ.ΠΑ.Η. θα πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη της περιόδου (στην προκειμένη περίπτωση έτους) την οποία αφορά. Οπότε, για τα ήδη ευρισκόμενα στα ελληνικά ύδατα πλοία, η ετήσια πληρωμή θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη του έτους 2020 και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο 2019 προκειμένου να ληφθεί η έκπτωση λόγω ετήσιας προκαταβολής. Σε περίπτωση πλοίου που εισέρχεται ή πρόκειται να εισέλθει στα ελληνικά ύδατα, το ΤΕ.Π.Α.Η. θα πρέπει να πληρωθεί πριν την είσοδο ή το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου του. Οπότε, για να ληφθεί η έκπτωση 10%:

(α) σε περίπτωση πλοίου που εισέρχεται στα ελληνικά ύδατα τον Ιανουάριο του 2020, το ΤΕ.Π.Α.Η. του έτους 2020 θα πρέπει ή να προπληρωθεί τον Δεκέμβριο 2019 ή να πληρωθεί τον Ιανουάριο 2020 πριν την ημερομηνία εισόδου του πλοίου ή κατά την ημερομηνία εισόδου του κατά τον μήνα αυτόν και

(β) σε περίπτωση πλοίου που εισέρχεται στα ελληνικά ύδατα μετά τον Ιανουάριο 2020, το ΤΕ.Π.Α.Η. του έτους 2020 θα πρέπει ή να προπληρωθεί τον Δεκέμβριο 2019 ή να πληρωθεί τον Ιανουάριο 2020.

3.9. Σε περίπτωση που σε έλεγχο που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο 2020 διαπιστωθεί ότι δεν έχω καταβάλει το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα αυτού και μου επιβληθεί πρόστιμο, μπορώ κατά την πληρωμή του οφειλόμενου ΤΕ.Π.Α.Η. (του Ιανουαρίου 2020) και του προστίμου να πληρώσω όλο το ΤΕ.Π.Α.Η. του έτους 2020 και να λάβω την έκπτωση 10%;

Όχι. Θα πρέπει να καταβάλεις το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιανουαρίου 2020 και το πρόστιμο και στη συνέχεια μπορείς να καταβάλεις το ΤΕ.Π.Α.Η. των υπόλοιπων έντεκα μηνών, χωρίς όμως την έκπτωση 10%. Για να δικαιούσαι την έκπτωση 10% θα έπρεπε η ετήσια πληρωμή να είχε γίνει πριν την έναρξη του έτους 2020, σε περίπτωση πλοίου ήδη ευρισκόμενου στα ελληνικά ύδατα ή, σε περίπτωση πλοίου που εισέρχεται στα ελληνικά ύδατα τον Ιανουάριο πριν ή κατά την ημερομηνία εισόδου του.

3.10. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου μπορώ κατά την πληρωμή του οφειλόμενου ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου να λάβω έκπτωση;

Όχι. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, το οφειλόμενο ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται χωρίς εκπτώσεις.

3.11. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε έλεγχο ότι δεν δικαιούμουν κάποια από τις εκπτώσεις που είχα λάβει, πρέπει να επιστρέψω και το ποσό των υπόλοιπων εκπτώσεων που έχω λάβει;

Όχι. Σε αυτή την περίπτωση (μερική καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η.) πρέπει να επιστραφεί μόνο το ποσό της έκπτωσης που διαπιστώθηκε ότι δεν δικαιούσουν και να καταβληθεί το πρόστιμο.

3.12. Σε περίπτωση που σε έλεγχο διαπιστωθεί ότι είχα καταβάλλει ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογιζόμενο με μικρότερο ολικό μήκος από το πραγματικό, πρέπει εκτός του οφειλόμενου ποσού να επιστρέψω και τις εκπτώσεις που είχα λάβει;

Σε αυτή την περίπτωση (μερική καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η.) πρέπει να καταβληθεί η διαφορά μεταξύ του ποσού που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί (βάσει του πραγματικού ολικού μήκους του πλοίου) και του ποσού που έχει καταβληθεί συν το αντίστοιχο πρόστιμο. Εφόσον στον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε ότι έλαβες εκπτώσεις που δεν δικαιούσουν, δεν οφείλεις να επιστρέψεις τις εκπτώσεις, οι οποίες, επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη και στον υπολογισμό του οφειλόμενου ΤΕ.Π.Α.Η. με βάση το πραγματικό μήκος του πλοίου.

3.13. Σε περίπτωση που έχω καταβάλλει το ΤΕ.Π.Α.Η. ενός ή περισσοτέρων μηνών ή του έτους και έχω λάβει τις προβλεπόμενες εκτπώσεις, αυτές αφορούν και το διάστημα των τριών επόμενων ημερών του τελευταίου κάθε φορά μήνα ή έτους καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η.;

Όχι. Το διάστημα αυτό αφορά την παραμονή του πλοίου στα ελληνικά χωρά ύδατα και όχι τις εκπτώσεις.

Οι εκπτώσεις παρέχονται για ημερολογιακό μήνα ή έτος. Επομένως, σε περίπτωση καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου με έκπτωση λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης, η έκπτωση χορηγείται για το διάστημα από 01-8-2019 έως και 31-8-2019 ενώ το πλοίο μπορεί να παραμείνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα έως την 03-9-2019.

Τυχόν έκπτωση για το μήνα Σεπτέμβριο, θα ληφθεί κατά την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα αυτού. Επίσης, οι εκπτώσεις λόγω ετήσιας καταβολής/προκαταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. ή λόγω ετήσιας παραμονής του πλοίου σε ελληνικούς λιμένες αφορούν στο ημερολογιακό έτος και στην παραμονή του πλοίου στα ελληνικά χωρικά κατά το ημερολογιακό έτος.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΚΑΦΟΣ

4.1. Έχω ένα παραδοσιακό πλοίο. Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει για να εξαιρεθεί από το ΤΕ.Π.Α.Η.;

Θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί «παραδοσιακό» σύμφωνα με την αριθ. 4200/08/2015/14-01-2015 Υπουργική Απόφαση (Β’ 92).

5. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

5.1. Τι έγγραφα πρέπει να έχω προκειμένου να αποδείξω ότι στο πλοίο μου είχε επιβληθεί κατάσχεση και εξαιρούνταν της καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η.;

Τα έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η επιβολή και η άρση της κατάσχεσης. Ευκρινή αντίγραφά τους θα πρέπει να τηρούνται επί του πλοίου και να επιδεικνύονται σε έλεγχο των αρμόδιων Αρχών.

5.2. Σε περίπτωση χορήγησης ελευθεροπλοΐας στο υπό κατάσχεση πλοίο μου υποχρεούμαι σε καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η.;

Όχι, καθώς σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα κατασχεμένα πλοία χωρίς να διευκρινίζεται η παύση της εξαίρεσης αυτής σε περίπτωση ελευθεροπλοΐας.

5.3. Έγινε άρση της κατάσχεσης του πλοίου μου στις 12-6-2019. Από πότε πρέπει να πληρώσω ΤΕ.Π.Α.Η.;

Μέχρι και την 12-6-2019 θα πρέπει να πληρωθεί τουλάχιστον το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουνίου και στο εξής το ΤΕ.ΠΑ.Η. για κάθε μήνα παραμονής, είτε μηνιαία (πριν την έναρξη του μήνα), είτε για περισσότερους του ενός μήνες.

5.4. Έγινε άρση της κατάσχεσης του παραδοσιακού μου πλοίου. Από πότε πρέπει να πληρώσω ΤΕ.Π.Α.Η.;

Αν το πλοίο έχει χαρακτηριστεί «παραδοσιακό» σύμφωνα με την αριθ. 4200/08/2015/14-01-2015 Υπουργική Απόφαση (Β’ 92), δεν οφείλεται ΤΕ.Π.Α.Η. Διαφορετικά δες την παραπάνω ερώτηση (5.3).

5.5. Έστω ότι το πλοίο μου είναι σε κατάσχεση από 05-7-2019 έως και 14-10-2020. Οφείλω ΤΕ.Π.Α.Η. για τον Ιούλιο 2019 και τον Οκτώβριο 2020;

Ναι. Το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για ολόκληρο τον μήνα ανεξάρτητα εάν το πλοίο είναι υπό κατάσχεση για κάποιο χρονικό διάστημά του. Στο παραπάνω παράδειγμα δεν οφείλεται το ΤΕ.Π.Α.Η. των μηνών Αυγούστου 2019 έως και Σεπτεμβρίου 2020, και οφείλεται το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουλίου 2019 και του Οκτωβρίου 2020.

6. ΑΚΙΝΗΣΙΑ

6.1. Ποια πλοία μπορούν να τεθούν σε ακινησία;

Τα ιδιωτικά πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα.

6.2. Μπορεί ένα επαγγελματικό πλοίο να τεθεί σε καθεστώς ακινησίας;

Όχι, ακινησία προβλέπεται μόνο για τα ιδιωτικά πλοία. Για τα επαγγελματικά πλοία δες παρακάτω στην ενότητα Παροπλισμός.

6.3. Σε ποια Λιμενική Αρχή δηλώνω την ακινησία του πλοίου μου;

Εάν ο τόπος ακινησίας είναι θαλάσσιος χώρος, η δήλωση ακινησίας γίνεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και εάν είναι χερσαίος χώρος εκτός περιοχής αρμοδιότητας, αρμόδια είναι η πλησιέστερη στο χώρο αυτό Λιμενική Αρχή.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πλοίου που βρίσκεται στη ξηρά, δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί η ακινησία του απλά και μόνο ώστε να μην είναι υπόχρεο σε ΤΕ.Π.Α.Η. καθώς το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται στα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων πλοία. Αντίθετα, εάν το πλοίο βρίσκεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα (και δεν εξαιρείται κατά τα προβλεπόμενα - δες ερώτηση Νο 2.4) τότε για να μην είναι υπόχρεο σε ΤΕ.Π.Α.Η. θα πρέπει να δηλωθεί η ακινησία του.

6.4. Πώς δηλώνω το πλοίο μου σε ακινησία προκειμένου να εξαιρεθεί από την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η.;

Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην αριθ. πρωτ. 2119.3/05/11/14-03-2011 Οδηγία Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. (ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ) και κατατίθεται στη Λιμενική Αρχή το Έγγραφο Εθνικότητας ή η Άδεια Εκτέλεσης Πλοών για τα ελληνικά πλοία ή αντίστοιχο Πιστοποιητικό για τα πλοία με ξένη σημαία.

6.5. Βρίσκομαι στο εξωτερικό και το πλοίο μου βρίσκεται στην Ελλάδα. Μπορώ να δηλώσω την ακινησία του;

Ναι. Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η υποβολή στη Λιμενική Αρχή αιτήματος σχετικού με την ακινησία πλοίου από τρίτο πρόσωπο, εφόσον φέρει τη νόμιμη για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος πλοιοκτήτη/πλοιοκτητών ή σε περίπτωση εταιρείας του νόμιμου εκπροσώπου της.

6.6. Τι απαιτείται για να δηλώσω το πέρας ακινησίας του πλοίου μου;

Απαιτείται η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. τουλάχιστον του μήνα πέρατος της ακινησίας, η οποία πρέπει να διενεργηθεί πριν ή κατά την ημερομηνία πέρατος της ακινησίας, καθώς και αίτηση του υπόχρεου για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. προσώπου, ή νομίμως εξουσιοδοτημένου αυτού με την οποία αιτείται την επιστροφή του Πιστοποιητικού που έχει κατατεθεί στη Λιμενική Αρχή. Υπόδειγμα της αίτησης έχει οριστεί με την αριθ. πρωτ. 2119.3/05/11/14-03-2011 Οδηγία Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. (ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ).

6.7. Πώς βεβαιώνεται η ακινησία του πλοίου;

Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην αριθ. πρωτ. 2119.3/05/11/14-03-2011 Οδηγία Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. (ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ). Η Λιμενική Αρχή χορηγεί μία μόνο Βεβαίωση ακινησίας ανά έτος για κάθε ιδιωτικό πλοίο η οποία συμπίπτει με αυτή που χορηγείται και για φορολογική χρήση κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω αναφερόμενη Οδηγία.

Επομένως, σε περίπτωση ελέγχου, για να διαπιστωθεί η ακινησία του πλοίου κατά τη διάρκεια προηγούμενου χρονικού διαστήματος για το οποίο ακόμα δεν έχει χορηγηθεί η σχετική Βεβαίωση ακινησίας, απαιτείται επικοινωνία (έγγραφη ή μη) της Αρχής που διενεργεί τον έλεγχο για την καταβολή ή μη του ΤΕ.Π.Α.Η. με τη Λιμενική  Αρχή στην οποία είχε δηλωθεί η ακινησία, η οποία γνωστοποιείται στην ελέγχουσα Αρχή από τον Κυβερνήτη ή Πλοίαρχο του πλοίου.

6.8. Μπορεί να κυκλοφορεί ένα πλοίο για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία;

Ευνόητο είναι ότι κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο δηλώνεται ακινησία το ιδιωτικό πλοίο απαγορεύεται να κυκλοφορεί. Εφόσον καταληφθεί να κυκλοφορείεπιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται με την αριθ. πρωτ. 2119.3/05/11/14-03-2011 Οδηγία Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. (ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ) ενώ ελέγχεται και η καταβολή ή μη του ΤΕ.Π.Α.Η.

6.9. Σε περίπτωση που το πλοίο μου βρίσκεται σε ακινησία για μερικές ημέρες ενός μήνα, πρέπει να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα; Π.χ. πρέπει να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα Σεπτεμβρίου εάν το πλοίο μου είναι σε ακινησία από 04-9-2019 έως και 25-9-2019;

Ναι. Το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για ολόκληρο το μήνα ανεξάρτητα εάν στη συνέχεια δηλωθεί ακινησία για κάποιο διάστημά του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται ήδη σε ακινησία κατά την έναρξη ενός μήνα π.χ. του Μαΐου 2020, αλλά η ακινησία αυτή παύσει στις 25-5-2020. Κατά την ημερομηνία αυτή (25-5-2020) υπάρχει υποχρέωση καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. του μήνα Μαΐου 2020.

6.10. Έστω ότι η ακινησία ξεκινά στις 05-7-2019 και λήγει στις 14-10-2019, οφείλω ΤΕ.Π.Α.Η. για τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο;

Ναι. Το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για ολόκληρο τον μήνα ανεξάρτητα εάν είχε δηλωθεί ακινησία για κάποιο χρονικό διάστημά του. Στο παραπάνω παράδειγμα δεν οφείλεται το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου και οφείλεται το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουλίου και του Οκτωβρίου.

7. ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ

7.1. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις παροπλισμού ενός πλοίου και σε ποιες Λιμενικές Αρχές δύναται να πραγματοποιηθεί;

Ο παροπλισμός πλοίων, επί του παρόντος, δύναται να πραγματοποιείται σε δύο θαλάσσιες περιοχές, ήτοι στα αγκυροβόλια του κόλπου Ελευσίνας και στο λιμένα Πλατυγιαλίου Αστακού.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροπλισμού για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές προβλέπονται στον αριθ. 43 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Ελευσίνας (Β’ 449/1994) όπως τροποποιήθηκε με τους αριθ. 45 (Β’ 870/1998), 46 (Β’ 963/1998) και 50 (Β’ 1093/2011) Ειδικούς Κανονισμούς Λιμένα Ελευσίνας και στον αριθ. 16 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Μεσολογγίου (Β’ 1860/2003), αντίστοιχα.

Ειδικότερα, για τον παροπλισμό επαγγελματικού πλοίου αναψυχής εφαρμογή έχουν, εκτός των ανωτέρω, και οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4256/2014 (Α’ 92).

Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρσης του παροπλισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

7.2. Έστω ότι ο παροπλισμός ξεκινά στις 05-7-2019 και λήγει στις 14-10-2019. Οφείλω ΤΕ.Π.Α.Η. για τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο;

Ναι. Το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για ολόκληρο μήνα ανεξάρτητα εάν το πλοίο ήταν παροπλισμένο για κάποιο χρονικό διάστημά του. Στο παραπάνω παράδειγμα δεν οφείλεται το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου και οφείλεται το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουλίου και του Οκτωβρίου.

7.3. Ο παροπλισμός του πλοίου μου έληξε στις 12-6-2019. Από πότε πρέπει να πληρώσω ΤΕ.Π.Α.Η.;

Μέχρι και την 12-6-2019 θα πρέπει να πληρωθεί τουλάχιστον το ΤΕ.Π.Α.Η. του Ιουνίου και στο εξής το ΤΕ.ΠΑ.Η. για κάθε μήνα παραμονής, είτε μηνιαία είτε για περισσότερους του ενός μήνες.

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «eΤΕPAI»

8.1. Τι είναι η εφαρμογή «eΤΕPAI»;

Ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας γίνεται η αίτηση για την έκδοση κωδικού πληρωμής e-Παράβολου για την απόδοση του ΤΕ.Π.Α.Η. και του τυχόν προστίμου από τους υπόχρεους.

8.2. Σε ποιον ιστότοπο βρίσκεται η εφαρμογή «eΤΕPAI»;

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.aade.gr.

8.3. Πώς πραγματοποιώ είσοδο στην εφαρμογή «eΤΕPAI»;

Για όσους διαθέτουν Α.Φ.Μ. η πρόσβαση πραγματοποιείται με την χρήση των κωδικών σύνδεσης στο TAXISnet, διαφορετικά (κυρίως για όσους δεν έχουν ελληνικό Α.Φ.Μ.). πραγματοποιείται είσοδος με κωδικούς eTEPAI (προϋποθέτει εγγραφή χρήστη).

8.4. Μπορώ να εισέλθω στην ηλεκτρονική εφαρμογή «eΤΕPAI» από το εξωτερικό;

Ναι, μέσω του ιστότοπου www.aade.gr.

8.5.Το πλοίο μου είναι καταχωρισμένο στο «e-Μητρώο Πλοίων». Τι στοιχεία πρέπει να γνωρίζω, για να επιλέξω και να ανακτήσω χωρίς πληκτρολόγηση τα στοιχεία του πλοίου που με ενδιαφέρει;

Οι χρήστες θα πρέπει να πληκτρολογήσουν όλα τα απαραίτητα πεδία της αίτησης στο «eTEPAI».
Μεταγενέστερα θα υλοποιηθεί (εφόσον έχεις κάνει είσοδο στο «eΤΕPAI» με τους κωδικούς TAXISnet) η δυνατότητα να επιλέξεις από λίστα και να ανακτήσεις τα πλοία που είναι καταχωρισμένα στο λογαριασμό σου στο «e-Μητρώο Πλοίων».

8.6. Το πλοίο μου είναι καταχωρισμένο στο «e-Μητρώο Πλοίων». Πρέπει να καταχωρίσω πάλι στοιχεία του πλοίου μου στην εφαρμογή «eΤΕPAI»;

Οι χρήστες θα πρέπει να πληκτρολογήσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία του πλοίου στο «eTEPAI». Μεταγενέστερα θα υλοποιηθεί (εφόσον έχεις κάνει είσοδο στο «eΤΕPAI» με τους κωδικούς TAXISnet) η δυνατότητα να επιλέξεις από λίστα και να ανακτήσεις (χωρίς πληκτρολόγηση) τα πλοία που είναι καταχωρισμένα στο λογαριασμό σου στο «eΜητρώο Πλοίων».

8.7. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής e-Παράβολου και πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. σε Λιμενική Αρχή ή Δ.Ο.Υ. ή Τελωνειακή Αρχή, πρέπει μετά να προβώ σε κάποια καταχώριση στη εφαρμογή «eΤΕPAI»;

Όχι. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας στην οποία πραγματοποιείται η καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η

8.8. Τι θα πρέπει να καταχωρίσω στο πεδίο «Ημερομηνία εισόδου στα ελληνικά χωρικά ύδατα» όταν διενεργώ την εφάπαξ ετήσια πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η.;

Εάν το πλοίο βρίσκεται ήδη στα ελληνικά ύδατα το Δεκέμβριο, η εφάπαξ ετήσια πληρωμή πρέπει να γίνει το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους για το επόμενο.

Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο «Ημερομηνία εισόδου» καταχωρίζεις ημερομηνία: 01-01-επόμενο έτος για το οποίο καταβάλεις το ΤΕ.Π.Α.Η. Σε περίπτωση πλοίου που εισέρχεται στα ελληνικά ύδατα τον Ιανουάριο, το ετήσιο ΤΕ.Π.Α.Η. μπορεί ή να προπληρωθεί τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους ή να πληρωθεί τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (πριν την ημερομηνία εισόδου του πλοίου ή κατά την ημερομηνία εισόδου του κατά τον μήνα αυτόν).

Σε αυτή την περίπτωση στο πεδίο «Ημερομηνία εισόδου» καταχωρίζεις την πραγματική ημερομηνία εισόδου του πλοίου.

Σε περίπτωση πλοίου που εισέρχεται στα ελληνικά ύδατα μετά τον Ιανουάριο, το ετήσιο ΤΕ.Π.Α.Η. μπορεί ή να προπληρωθεί τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους ή να πληρωθεί τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Σε αυτή την περίπτωση στο πεδίο «Ημερομηνία εισόδου» καταχωρίζεις την πραγματική ημερομηνία εισόδου του πλοίου.

8.9. Έχω πληρώσει το ΤΕ.Π.Α.Η. με έκπτωση την οποία διαπίστωσα ότι δεν την δικαιούμουν και θέλω να την επιστρέψω. Τι κάνω;

Μέσω της εφαρμογής «eΤΕPAI» μπορείς να ανακτήσεις την αίτηση που έχει πληρωθεί και να την τροποποιήσεις κατάλληλα, ώστε να εκδοθεί επιπλέον, άλλος ένας κωδικός πληρωμής e-Παραβόλου, με την επιπλέον διαφορά της έκπτωσης.

9. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΦΟΡΜΑ ΤΕ.Π.Α.Η. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1210/16-11-2018 (Β΄5170) Κ.Υ.Α.)

9.1. Τι είναι η χειρόγραφη φόρμα ΤΕ.Π.Α.Η.;

Είναι η φόρμα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής. Ο τύπος της φόρμας έχει καθοριστεί στο Παράρτημα Ι της αριθ. ΠΟΛ. 1210/16-11-2018 (Β’ 5170). Δες και ερωτήσεις No 10.7 και 12.1.

9.2. Σε περίπτωση που το πλοίο μου είναι εγγεγραμμένο στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.), σε ποιο πεδίο της Φόρμας Πληρωμής ΤΕ.Π.Α.Η. συμπληρώνεται ο λιμένας και ο αριθμός εγγραφής στα Β.Ε.Μ.Σ.;

Στο πεδίο Λιμένας/Αριθμός Νηολογίου.

9.3. Δεν υπάρχει πεδίο για να καταχωριστεί ο αριθμός IMO στη Φόρμα Πληρωμής ΤΕ.Π.Α.Η. Πρέπει να καταχωριστεί;

Ναι. Συνιστάται να συμπληρώνεται σε κάποιο ευδιάκριτο σημείο ώστε να είναι πληρέστερα τα διαθέσιμα στοιχεία του πλοίου και η καταχώρισή τους στην εφαρμογή «eΤΕPAI».

9.4.Δεν υπάρχει πεδίο για να καταχωριστεί ο τόπος ελλιμενισμού του πλοίου στη Φόρμα Πληρωμής ΤΕ.Π.Α.Η. Πρέπει να καταχωριστεί;

Ναι. Συνιστάται να συμπληρώνεται σε κάποιο ευδιάκριτο σημείο ώστε να είναι πληρέστερα τα διαθέσιμα στοιχεία του πλοίου και η καταχώρισή τους στην εφαρμογή «eΤΕPAI».

10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕ.Π.Α.Η.

10.1. Ποια είναι η διαδικασία για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η.;

Για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. απαιτείται ο 20-ψήφιος κωδικός πληρωμής eΠαραβόλου, ο οποίος εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «eΤΕPAI» που βρίσκεται στον ιστότοπο www.aade.gr, αφού συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία που αφορούν στο πλοίο, στον υπόχρεο και στις τυχόν εκπτώσεις που δικαιούται ο υπόχρεος.

10.2. Πού μπορώ να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η.;

Το ΤΕ.Π.Α.Η. πληρώνεται:

(α) στους Φορείς Είσπραξης, με κωδικό πληρωμής e-Παράβολου (δες ερώτηση 10.3 και 10.4)

(β) μέσω της εφαρμογής του e-Παράβολου (δες ερώτηση 10.5)

(γ) στη Λιμενική Αρχή (δες ερώτηση 10.7)

(δ) στη Δ.Ο.Υ. (δες ερώτηση 10.7)

(ε) στην Τελωνειακή Αρχή (δες ερώτηση 10.7)

10.3. Ποιοι είναι οι Φορείς Είσπραξης στους οποίους μπορεί να πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. (παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ. 1210/07-11-2018, Β’ 5170);

Οι φορείς είσπραξης είναι οι ακόλουθοι:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ALPHA BANK Α.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Α.Τ.Ε. BANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • HSBC BANK PLC
 • ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

10.4. Με ποιο τρόπο μπορώ να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. στους Φορείς Είσπραξης;

Η πληρωμή πραγματοποιείται με χρήση του 20ψήφιου κωδικού πληρωμής κατηγορίας e-Παράβολου:

(α) στο ταμείο του καταστήματος του Φορέα Είσπραξης (με επιβάρυνση όπως κατά περίπτωση ορίζεται από αυτόν).

(β) με τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής που παρέχονται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, όπως internet-banking, phone banking, ATM, Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ-APS), (χωρίς επιβάρυνση).

10.5. Μπορώ να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. με κάρτα;

Η πληρωμή με κάρτα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τους εγγεγραμμένους χρήστες του TAXISnet, μέσω της εφαρμογής του «e-Παράβολου», στην ενότητα «Τα παράβολά μου». Δεκτές γίνονται κάρτες χρεωστικές/πιστωτικές/προπληρωμής έκδοσης Ελληνικών Τραπεζών.

10.6. Πώς μπορώ να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. από το εξωτερικό;

α) Αν βρίσκεσαι σε μια χώρα της ζώνης SEPA –Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ Single Euro Payment Area- (οι χώρες της ζώνης SEPA είναι οι 28 χώρες της Ε.Ε. και η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό) μπορείτε να πληρώσετε το ΤΕ.Π.Α.Η. μέσω SEPA Credit Transfer σε ευρώ εφόσον έχετε στην κατοχή σας τον 20ψήφιο κωδικό πληρωμής e-Παράβολου.

Για να πραγματοποιηθεί σωστά η πληρωμή σας, πρέπει να ζητήσετε από την Τράπεζά σας να αποστείλει Έμβασμα μέσω SEPA Credit Transfer σε Ευρώ με τα εξής στοιχεία:

 • «Παραλήπτρια Τράπεζα»: BNGRGRAA (Τράπεζα της Ελλάδος)
 • «IBAN Πίστωσης»: GR1201000230000000481090510
 • «Πληροφορίες Εμβάσματος»: Τα 20 ψηφία (χωρίς γράμματα, σημεία στίξης και κενά) του κωδικού πληρωμής e-Παράβολου του ΤΕ.Π.Α.Η.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτό το έμβασμά σας, είναι η ορθή αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων και πρωτίστως του κωδικού πληρωμής e-Παράβολου του ΤΕ.Π.Α.Η., ως άνω.

β) Αν βρίσκεσαι σε μια χώρα εκτός της ζώνης SEPA (για τις χώρες της ζώνης SEPA – Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ - Single Euro Payment Area βλέπε (α) ανωτέρω), μπορείτε να πληρώσετε το ΤΕ.Π.Α.Η. μέσω SWIFT σε ευρώ εφόσον έχετε στην κατοχή σας τον κωδικό πληρωμής.

Για να πραγματοποιηθεί σωστά η πληρωμή σας, πρέπει να ζητήσετε από την Τράπεζά σας να αποστείλει Έμβασμα μέσω SWIFT σε Ευρώ με συμπληρωμένα τα παρακάτω στοιχεία:

 • «Παραλήπτρια Τράπεζα»: BNGRGRAA (Τράπεζα της Ελλάδος)
 • «IBAN Πίστωσης»(Πεδίο 59 του swift): GR1201000230000000481090510
 • «Πληροφορίες Εμβάσματος» (Πεδίο 70 του swift): Τα 20 ψηφία (χωρίς γράμματα, σημεία στίξης και κενά) του κωδικού πληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτό το έμβασμά σας, είναι η ορθή αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων και οπωσδήποτε του κωδικού πληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. , ως άνω.

10.7. Μπορώ να πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. στη Λιμενική Αρχή, στη Δ.Ο.Υ. ή στο Τελωνείο;

Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής e-Παράβολου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «eΤΕPAI», παρέχεται η δυνατότητα:

α) στους υπόχρεους προς καταβολή που διαθέτουν Α.Φ.Μ. να το πληρώσουν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

β) σε όλους τους υπόχρεους προς καταβολή (ανεξάρτητα του αν διαθέτουν Α.Φ.Μ. ή όχι) να το πληρώσουν σε Λιμενική Αρχή.

Στην Τελωνειακή Αρχή μπορεί να πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. μόνο των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης του Transit Log. Η πληρωμή γίνεται, ακόμα και όταν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής e-Παράβολου, από την εφαρμογή «eΤΕPAI».

11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

11.1. Ποιες Αρχές είναι αρμόδιες να διενεργήσουν έλεγχο για το ΤΕ.Π.Α.Η.;

Οι Λιμενικές, Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές καθώς και μικτά κλιμάκια αυτών.

11.2. Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο;

Στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Μη καταβολή ή μερική καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η., για χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πλοίο βρίσκεται ή βρισκόταν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Σε έλεγχο που διενεργείται στις 17-8-2019 διαπιστώνεται ότι δεν έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου ή σε έλεγχο στις 04-9-2019 διαπιστώνεται ότι έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. του Αυγούστου (το οποίο αφορά παραμονή του πλοίου έως την 03-9-2019) αλλά όχι του Σεπτεμβρίου ή πλοίο με ολικό μήκος 10,25 μ. έχει πληρώσει ΤΕ.Π.Α.Η. βάσει μικρότερου μήκους (μερική καταβολή) ή έχει καταβληθεί ΤΕ.Π.Α.Η. μετά από υπολογισμό εκπτώσεων που όμως δεν τις δικαιούνταν (μερική καταβολή) π.χ. δηλώθηκε αποκλειστική επαγγελματική χρήση και λήφθηκε η έκπτωση ενώ το πλοίο ιδιοχρησιμοποιείται ή δηλώθηκε ετήσια παραμονή σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, λήφθηκε η έκπτωση χωρίς αυτό να αποδεικνύεται από σχετική Βεβαίωση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του λιμένα. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη καταβολής: Το συνολικό οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται ως: το οφειλόμενο ΤΕ.Π.Α.Η. (ανάλογα με την περίοδο μη καταβολής και το ολικό μήκος του πλοίου) συν το αντίστοιχο πρόστιμο (ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου).

Σε περίπτωση διαπίστωσης μερικής καταβολής: Το συνολικό οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται ως: η διαφορά μεταξύ του ποσού που θα έπρεπε να καταβληθεί και του ποσού που έχει καταβληθεί συν το αντίστοιχο πρόστιμο (ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου). Ενδεικτικά, η ως άνω αναφερόμενη διαφορά μπορεί να είναι ποσό έκπτωσης που λήφθηκε και πρέπει να επιστραφεί καθώς δεν τη δικαιούταν ή ΤΕ.Π.Α.Η. που καταβλήθηκε υπολογιζόμενο βάσει μικρότερου ολικού μήκους.

(β) Ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.H. μειωμένο κατά την έκπτωση (25%) λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μερική καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η., δηλαδή καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η. μειωμένου κατά το ποσό της έκπτωσης που όμως δεν τη δικαιούταν. Το συνολικό οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται ως: το συνολικό ποσό της ληφθείσας έκπτωσης (για όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτή χορηγήθηκε, ανεξάρτητα του διαστήματος ιδιοχρησιμοποίησης του πλοίου) συν το ποσό του προστίμου (ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου).

Στην περίπτωση αυτή το προβλεπόμενο πρόστιμο επιβάλλεται από τις Αρχές ελέγχου ανεξαρτήτως αν έχει παρέλθει ή όχι το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει χορηγηθεί  η έκπτωση.

Δες και ερώτηση Νο 3.4.

(γ) Καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η. μειωμένου κατά την έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) που παρέχεται στα πλοία που εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, χωρίς αυτό να αποδεικνύεται από Βεβαίωση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα.Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μερική καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η., δηλαδή καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η. μειωμένου κατά το ποσό της έκπτωσης που όμως δεν τη δικαιούταν. 

Το συνολικό οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται ως: το συνολικό ποσό της ληφθείσας έκπτωσης (για όλο το έτος για το οποίο αυτή χορηγήθηκε, ανεξάρτητα του διαστήματος που σύμφωνα με τη Βεβαίωση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα το πλοίο δεν παρέμεινε σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας) συν το ποσό του προστίμου (ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου). Στην περίπτωση αυτή το προβλεπόμενο πρόστιμο επιβάλλεται από τις Αρχές ελέγχου ανεξαρτήτως αν έχει παρέλθει ή όχι το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει χορηγηθεί η έκπτωση.

Επομένως, εάν έχει ληφθεί έκπτωση λόγω παραμονής σε ελληνικούς λιμένες για το έτος 2020 και π.χ. σε έλεγχο που γίνει στις 15-9-2020 διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει Βεβαίωση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων που να αφορά στο προηγούμενο χρονικό διάστημα του έτους (από 01-01-2020 έως και 15-9-2020) ή σε όλο το έτος (σε περίπτωση ετήσιας σύμβασης με τον Φορέα) ή ότι υπάρχει Βεβαίωση αλλά αφορά σε μερικούς μόνο μήνες του έτους, τότε το οφειλόμενο ποσό αποτελείται από το πρόστιμο συν το ποσό της έκπτωσης που κακώς ελήφθη.
Δες και ερώτηση Νο 3.5.

11.3.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε έλεγχο αρμόδιας Αρχής ότι δεν έχω πληρώσει ή έχω πληρώσει μερικώς το ΤΕ.Π.Α.Η. ποιες είναι οι κυρώσεις;

Επιβάλλεται πρόστιμο, παρακρατούνται τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου και απαγορεύεται ο απόπλους του μέχρι την πληρωμή του οφειλόμενου ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου.

11.4. Πόσο είναι το πρόστιμο;

Ακολουθεί Πίνακας:

Ολικό Μήκος  Ύψος Προστίμου
άνω των 7,00 μ. έως και 8,00 μ. € 190,00
άνω των 8,00 μ. έως και 10,00 μ. € 300,00
άνω των 10,00 μ. έως και 12,00 μ. € 400,00
άνω των 12,00 μ. € 1.100,00

11.5. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, θα λάβω κάποιο έγγραφο;

Ναι. Ο χειριστής/Κυβερνήτης/Πλοίαρχος του πλοίου λαμβάνει αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης της παράβασης.

11.6. Πώς θα ξέρω το ύψος του ΤΕ.Π.Α.Η. που υποχρεούμαι να πληρώσω και το ύψος του προστίμου;

Από τη διαπιστωτική πράξη στην οποία θα αναγράφεται το οφειλόμενο ΤΕ.Π.Α.Η. και το ύψος του προστίμου. Συνιστάται στις αρμόδιες Αρχές να αναγράφουν επί της διαπιστωτικής πράξης αναλυτικά τον υπολογισμό από τον οποίο προκύπτει το οφειλόμενο ποσό καθώς και διακριτά το αναλογούν πρόστιμο, π.χ.:

(α) Σε περίπτωση πλοίου ολικού μήκους έως και δώδεκα μέτρα: μέτρα πλοίου, ποσό ΤΕ.Π.Α.Η. x οφειλόμενοι μήνες, δηλαδή: 10,11 μέτρα, 33 ευρώ x 3 μήνες (Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος) = € 99 συν αναλογούν πρόστιμο: € 400.

(β) Σε περίπτωση πλοίου ολικού μήκους άνω των δώδεκα μέτρων: μέτρα πλοίου x ποσό ΤΕ.Π.Α.Η. x οφειλόμενοι μήνες, δηλαδή: 12,60 μέτρα x 8 ευρώ/μέτρο x 2 μήνες (Ιούλιος - Αύγουστος) = € 201,6 συν αναλογούν πρόστιμο: € 1.100.

(γ) Σε περίπτωση μερικής καταβολής: ο υπολογισμός αναλύθηκε στην ερώτηση Νο 11.2, δηλαδή: το ποσό που έπρεπε να καταβληθεί μείον το ποσό που καταβλήθηκε = € …. συν το αντίστοιχο ποσό του προστίμου ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου.

11.7. Ποιος είναι υπόχρεος να πληρώσει το συνολικό οφειλόμενο ποσό (ΤΕ.Π.Α.Η. και πρόστιμο);

Τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα και για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. Ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος για την πληρωμή του συνολικού οφειλόμενου ποσού.

11.8. Ο συμπλοιοκτήτης του πλοίου (ή ο χρήστης/κάτοχός του) ξέχασε να καταβάλλει το ΤΕ.Π.Α.Η. και επιβλήθηκε πρόστιμο. Είμαι και εγώ υπόχρεος για την πληρωμή του οφειλόμενου ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου;

Ναι, δες την παραπάνω ερώτηση (11.7).

11.9. Πώς θα πληρώσω το συνολικό οφειλόμενο ποσό (ΤΕ.Π.Α.Η. και πρόστιμο);

Για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου απαιτείται κωδικός πληρωμής e-Παράβολου, ο οποίος λαμβάνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «eΤΕPAI» που βρίσκεται στον ιστότοπο www.aade.gr. Ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία που προβλέπεται και για την κανονική πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η.

11.10. Τι προθεσμία έχω για να πληρώσω το συνολικό οφειλόμενο ποσό (ΤΕ.Π.Α.Η. και πρόστιμο);

Η προθεσμία είναι 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης. Αν παρέλθει αυτή η προθεσμία συντάσσεται χρηματικός κατάλογος που αποστέλλεται προς βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.

11.11. Πότε θα επιστραφούν τα έγγραφα του πλοίου και θα γίνει άρση της απαγόρευσης απόπλου; Σε ποιόν επιστρέφονται τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου;

Μετά την πληρωμή του συνολικού οφειλόμενου ποσού, δηλαδή του ΤΕ.ΠΑ.Η. και του σχετικού προστίμου, και αφού γίνει άρση της απαγόρευσης απόπλου. Τα έγγραφα επιστρέφονται στο υπόχρεο για την καταβολή πρόσωπο ή στον χειριστή/κυβερνήτη/πλοίαρχο του πλοίου, από τη Λιμενική Αρχή που τα είχε παρακρατήσει.

11.12. Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί απαγόρευση απόπλου μπορεί το πλοίο μου να μετακινηθεί μέχρι τον τόπο ελλιμενισμού του;

Ναι. Θα πρέπει να το ζητήσει ο υπόχρεος για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. από τη Λιμενική Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το πλοίο κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. Η Λιμενική Αρχή επιτρέπει την κίνηση του πλοίου μέχρι τον τόπο ελλιμενισμού του και διαβιβάζει τα ναυτιλιακά έγγραφα στην Λιμενική Αρχή του τόπου ελλιμενισμού του πλοίου.

11.13. Υποχρεούμαι σε ΤΕ.Π.Α.Η. για το χρονικό διάστημα που έχει επιβληθεί απαγόρευση απόπλου του πλοίου μου;

Ναι. Υποχρεούσαι σε ΤΕ.Π.Α.Η. για το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης απόπλου ακόμα και στην περίπτωση που αυτή έχει επιβληθεί για άλλους λόγους που δεν αφορούν στο ΤΕ.Π.Α.Η.

11.14. Εάν πληρώσω το ΤΕ.Π.Α.Η. και όχι το πρόστιμο, θα γίνει άρση της απαγόρευσης απόπλου;

Όχι, πρέπει να πληρωθεί το συνολικό οφειλόμενο ποσό (ΤΕ.Π.Α.Η. και πρόστιμο).

12. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

12.1. Πώς αποδεικνύεται η καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του τυχόν προστίμου;

(α) Στην περίπτωση που η καταβολή έχει πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής «eΤΕPAI»: Με την επίδειξη του κωδικού πληρωμής e-Παραβόλου και της απόδειξης πληρωμής που εκδίδεται κατά περίπτωση από τον Φορέα Είσπραξης.

(β) Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί σε Τελωνειακή Αρχή: με την επίδειξη του χειρόγραφου εντύπου (Παράρτημα Ι της αριθ. ΠΟΛ. 1210/16-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β’ 5170)) και του σχετικού αποδεικτικού πληρωμής.

(γ) Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί σε Λιμενική Αρχή: με την επίδειξη του διπλοτύπου τύπου Β΄ και του χειρόγραφου εντύπου (Παράρτημα Ι της αριθ. ΠΟΛ. 1210/16-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β’ 5170)).

(δ) Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί σε Δ.Ο.Υ.: με την επίδειξη του οίκοθεν διπλοτύπου τύπου Α΄ και του χειρόγραφου εντύπου (Παράρτημα Ι της αριθ. ΠΟΛ. 1210/16-11-2018 Κ.Υ.Α. (Β’ 5170)).

(ε) Τέλος, και εφόσον έχει ληφθεί έκπτωση 20%, τηρείται και η σχετική Βεβαίωση του Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης.

Τα ως άνω αναφερόμενα αποδεικτικά πρέπει να φυλάσσονται επί του πλοίου και να επιδεικνύονται σε έλεγχο αρμόδιας Αρχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!