Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων στην απόφαση Α. 1329/2019

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ Β 3404/5-9-2019

Στην Α.1329/22-08-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3367/τ.Β ́/30-08-2019, στη σελίδα 39934 στη Β ́ στήλη, στον 21ο στίχο η λέξη «δεν» στην αρχή του στίχου απαλείφεται.

(Από τη Διεύθυνση Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων)


Δείτε αναλυτικά:

  • την απόφαση Α. 1329/2019 "Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')" καθώς και
  • την απόφαση Α. 1196/2019 "Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')"

όπως πλέον ισχύουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!