Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Περιορισμοί στις συναλλαγές

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΝΠ (ΦΕΚ Β 66/30-6-2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!