Παρακαλω περιμένετε...

Η νομοθεσία για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. - Άρθρο 53 του ν. 4021/2011

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/10/2011 00:00:00

Νόμος 4021/2011: Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης -Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 53

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Δείτε εδώ τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, κωδικοποιημένες, όπως ισχύουν. Το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr Analysis.
Δείτε επίσης

Φορολογικές Δηλώσεις 2015