Παρακαλω περιμένετε...

φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση Προσθέστε τις ερωτήσεις σας στην κοινότητα του Forin.gr
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με αντικείμενο την δημιουργία εικαστικών έργων τέχνης καθώς και την έκδοση βιβλίων και εντύπων , αναλαμβάνει την έκδοση ενός βιβλίου (εικονογράφηση , επιμέλεια , τυπογραφικά) και το παραδίδει στον συγγραφέα (δεν έχει έναρξη στην ΔΟΥ) για να το διαθέσει όπως αυτός νομίζει. Για την παροχή της υπηρεσίας αυτής θα λάβει μία αμοιβή κατ΄αποκοπή και θα εκδόσει παραστατικό στον συγγραφέα. Τι στοιχείο θα είναι αυτό; Θα αποδόσει ΦΠΑ με έκτακτη περιοδική;

  ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Καλησπέρα,Θέλω να κάνω μια ερώτηση, σχετικά με την έκδοση Τιμολογίων σε καταστήματα εστίασης. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις με τον Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015, στην παράγραφο Β αναφέρει ότι δεν έχει πια το δικαίωμα η επιχείρηση να κάνει χρήση της ΠΟΛ 1098/91 περί έκδοσης Τιμολογίου σε αντικατάσταση ΑΛΠ. Οπότε σαν λύση μας δίνει την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014,  όπου και πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης και στη συνέχεια το τιμολόγιο. Εδώ ο ...

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

   Οι καθηγητές φυσικής αγωγής απαλλάσσονται απο τον ΦΠΑ;;1) Όταν παρέχουν υπηρεσίες εκγύμνασης φυσικών προσώπων;;2) Όταν παρέχουν υπηρεσίες για ψυχαγωγία φυσικών προσώπων;π.χ. α) εκμάθηση παραδοσιακών χορών σε αντίστοιχο σύλλογο; β) σε γυμναστήριο;;

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ

    Πως αντιμετωπίζουμε την  καταβολή επιδότησης (ενιαία ενίσχυση) σε λογαριασμό προσώπου που απεβίωσε 31/07/2014 ενώ η καταβολή των χρημάτων έγινε 28/11/2014 και 31/12/2014 ; Θα συμπεριληφθεί στην φορολογική δήλωση του θανόντα ή των κληρονόμων; Στις ΜΥΦ πως θα δηλωθεί ;

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ

     Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2 του Α.Ν. 539/45 δεν δικαιούνται κανονική άδεια  τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη, όταν στην επιχείρηση απασχολούνται μόνο τα εν λόγω μέλη. Σε επιχείρηση στην οποία εργάζονται εκτός από τα μέλη της οικογένειας(τα οποία είναι ασφαλισμένα από τον ίδιο) και άλλοι εργαζόμενοι, υπάρχει η υποχρέωση ο εργοδότης να χορηγήσει άδεια και επίδομα άδειας στα μέλη της οικογένειάς του;

      ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

      Φυσικό πρόσωπο - αγρότης κανονικού καθεστωτος, απεβίωσε στις 3/7/2015, αφήνοντας νόμιμους κληρονόμους την αδερφή του και τους συνταξιούχους γονείς του. Η αδερφή στις 26/10/2015 υπέβαλε δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς υπέρ των γονέων της. Η διακοπή της ατομικής του επιχείρησης δηλώθηκε στις 7/10/2015 με ημερομηνία διακοπής την ημερομηνάι του θανάτου 3/7/2015. Όμως,εκ παραδρομής, δεν υποβλήθηκε ταυτόχρονα έναρξη κοινωνίας κληρονόμων. Υπάρχει η δυνατότητα ΣΗΜΕΡΑ να υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ...

       ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ

       Α.Ε. στα πλαίσια της εταιρικής πολιτικής παροχών προς το προσωπικό της  θα παρέχει έκτπωση δωρεάν προς το προσωπικό της κάποια κιλά κρέατος καθώς και έκπτωση για λοιπές αγορές την περίοδο των εορτών από το συγκεκριμένο κρεοπωλείο.Τί παραστατικό  προτείνεται να λάβει η Α.Ε. στο τέλος της συνναλλαγής αυτής από το κρεοπωλείο?

        Γ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ-Α.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Γ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ-Α.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

        Μπορείτε να μας παραθέσετε την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ Παγίων παραγωγικής διαδικασίας, αν υπάρχουν τυχόν όρια, καθώς και τις σχετικές διατάξεις.Ευχαριστώ.

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ

         Από όσα γνωρίζουμε η αγορά επαγγελματικού ακινήτου ( για ιδία χρήση του επιχειρηματία) βάση άρθρο 32, περ. γ΄ του νέου ΚΦΕ (Ν.4172/2013) συνιστά τεκμήριο δαπάνης  και ως εκ τούτου υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης στο έντυπο Ε1. Οι βελτιώσεις-προσθήκες – αναπροσαρμογές (π.χ εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ) που τυχόν γίνουν στο ακίνητο αυτό (σ.σ. το έχουμε συμπεριλάβει ήδη στο μητρώο παγίων) συνιστούν τεκμήριο; συμπεριλαμβάνεται το κόστος τους στο έντυπο Ε1;

          ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΑΚΑΡΗ

          =9ptΝΟΜΟΣ 4015/ΦΕΚ 210/Α/21.9.2011Άρθρο 15 Φορολογικά κίνητρα υπέρ ΣΑΟ=12px  =12px11. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ και ΑΕΣ που εγγράφονται στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από ΑΣ, τα οποία διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών τους ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρηση τους ως κατάθεση στη συνεταιριστική οργάνωση.Με τον νόμο 4172/2013 στο άρθρ.58 παραγρ.2 οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στο οικ.έτος 2015 θα ...