Παρακαλω περιμένετε...

φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση Προσθέστε τις ερωτήσεις σας στην κοινότητα του Forin.gr
Ανδρέας Μακρομάλλης

παρακαλώ ακούμε συνεχώς γιά τήν περιβόητη ρήτρα μηδενικού ελλείματος. τί σημαίνει;  τί είναι αυτό;

  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

  Κοινοπραξία με διπλογραφικά βιβλία το 2014 έχει κέρδη 100.000,00€ . Πληρώνει φόρο 26.000,00 και διανέμει το υπόλοιπο ποσό . Στη κοινοπραξία μετέχουν 2 ημεδαπές Α.Ε. με 50-50.Κατά την διανομή η κοινοπραξία κάνει παρακράτηση φόρου 10%, δηλ 74.000,00*10%=7.400,00 .Άρα καθαρό ποσό 66.600,00€ . Το ερώτημα είναι πως θα εμφανίσουν οι ΑΕ ποσά στα βιβλία τους , και αν γνωρίζεται σε ποιύς κωδικούς θα δηλωθούν στη δήλωση των Ν.Π. (πρέπει να κάνω εγγραφή το μικτό ποσό με τον φόρο εισοδήματος ως έσοδο και ...

   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΡΙΤΗΣ

   Ιδιώτης ο οποίος έχει προβεί σε γραπτη συμφωνία με κατασκευάστρια εταιρεία οικοδομών,για την παράδοση διαμερίσματος σε συγκεκριμένο χρόνο.Η προθεσμία εξέπνευσε ,το διαμέρισμα δεν παραδόθηκε και η εταιρεία με βάση την καταγεγραμμένη συμφωνία ,καταβάλλει στον ιδιώτη προβλεφθείσα ποινική ρήτρα ποσού 1.500 ετησίως.Ταυτόχρονα η εταιρεία καταβάλλει και το ενοίκιο του μισθίου που ο ιδιώτης μισθώνει για τις ανάγκες της οικογένειάς του.Το ερώτημα είναι αν για τον λήπτη ιδιώτη ,τόσο η ληφθείσα ρήτρα όσο ...

    Νικόλαος Ζιμβραγουδάκης

    Είμαι κάτοχος επαγγελματικής άδειας αλιείας, χωρίς όμως να έχω εισόδημα από προϊόντα αλιείας. Μέχρι πέρισυ δήλωνα εισόδημα με αντικειμενικά κριτήρια. Φέτος, που καταργήθηκε η δυνατότητα αυτή, τι πρέπει να δηλώσω; Την άδεια την έχω μόνο για προσωπική χρήση. Σας ευχαριστώ

     ΚΩΝΝΟΣ ΣΟΥΛΕΤΣΙΩΤΗΣ

     η πώληση μετοχών σε ποιό κωδικό της δήλωσης μπαίνουν

      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

      Σύμφωνα με τον ν.4172/2013 καταργείται η αυτοαπόδοση φόρου. Η Κ.Υ.Α. αριθμ. 46274/22.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2573/26-09-2014) που αφορά πληρωμή έργων μέσω ΤτΕ, στο άρθρο 4 περίπτωση 3β  αναφέρει:"Στις λοιπές περιπτώσεις, οι υπέρ του δημοσίου ή τρίτων κρατήσεις για φόρους, τέλη ή δικαιώματα κλπ καταβάλλονται από το δικαιούχο και δεν αφαιρούνται από την πληρωμή του. Τα σχετικά γραμμάτια είσπραξης των εν λόγω οφειλών κρατήσεων, φόρων κλπ επισυνάπτονται απαραίτητα στα λοιπά δικαιολογητικά της πληρωμής."Η ...

       ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

       Για το φορολογικό έτος 2014 πως θα φορολογηθούν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος (χωρίς βιβλία,  ακαθάριστα κάτω από 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις μικρότερες των 5.000 ευρώ). Στο έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2014 αναφέρει στον πίνακα Γ1 εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δηλ. δεν υπάρχει ο πίνακας 4Β4 του παλιού εντύπου στον οποίο το εισόδημα προέκυπτε από το είδος καλλιέργειας και τις αντικειμενικές τιμές του υπουργείου.

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

        Καλησπέρα,Αμοιβές ΔΣ κατοίκων εξωτερικού, για τις οποίες έχει παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, πως θα γίνει οι υποβολή τους στο tαxis, δεδομένης της μη ύπαρξης αμκα.Είναι αλλοδαποί και φορολογούνται στη χώρα διαμονής τους (Hνωμένο Βασίλειο)

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΜΠΟΣ

         Πως θα φορολογηθεί το μέρισμα απο συμμετοχή Ανωνύμου Εταιρείας σε Κοινοπραξία με διπλογραφικα βιβλία με κλείσιμο ισολογισμού 31/12/2015 με τον Ν.4172/13. Συγκεκριμένα, φορολογητέα κέρδη κοινοπραξίας 100.000,00 ευρώ, φόρος στο όνομα της κοινοπραξίας (100.000,00χ26%) 26.000,00 ευρώ, μέρισμα απο συμμετοχή στη Α.Ε. 74.000,00 ευρώ, φόρος μερίσματος που θα αποδοθεί απο την κοινοπραξία (74.000,00Χ10%) 7.400,00 ευρω. Πως θα γίνει λογιστικός και φορολογικός χειρισμός με τον Ν.4172/13?Υπ΄όψιν Κου ...

          Βασίλης Βασιλειάδης

          Αγρότης του ειδικού καθεστώτος που διατηρεί παράλληλα και καφενείο για το οποίο εντάχθηκε από 01/01/2015 στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ και τηρεί απλογραφικά βιβλία, υποχρεούται να εντάξει και τη αγροτική δρστηριότητα στο κανονικό καθεστώς και να εκδίδει στοιχεία και να τηρεί βιβλία?