Παρακαλω περιμένετε...

Έντυπα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορ/κου έτους 2014

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. φορολογικού έτους 2014.

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Τέλους Επιτηδεύματος (ΠΟΛ. 1101/2015)

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Τέλους Επιτηδεύματος (ΠΟΛ. 1101/2015)

Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015

Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Έντυπο Ε3 (Φορολογικό έτος 2014)

Έντυπο Ε3 (Φορολογικό έτος 2014)

Έντυπο Ε2 (Φορολογικό έτος 2014)

Έντυπο Ε2 (Φορολογικό έτος 2014)

Έντυπο Ε1 (Φορολογικό έτος 2014)

Έντυπο Ε1 (Φορολογικό έτος 2014)

Δήλωση ΦΠΑ 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS

Δήλωση ΦΠΑ 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS

Πίνακας χαρακτηριστικών ηλεκτρονικών αρχείων βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Παράρτημα 2 της ΠΟΛ. 1051/19-2-2015)

Πίνακας χαρακτηριστικών ηλεκτρονικών αρχείων βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Παράρτημα 2 της ΠΟΛ. 1051/19-2-2015)