Παρακαλω περιμένετε...

Έντυπα

Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων (ΠΟΛ. 1245/3-11-2015)

Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων (ΠΟΛ. 1245/3-11-2015)

Δήλωση - πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2015

Δήλωση - πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2015

Δήλωση ΦΠΑ 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS (ΠΟΛ. 1182/2015)

Δήλωση ΦΠΑ 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS (ΠΟΛ. 1182/2015)