Παρακαλω περιμένετε...

Έντυπα

Αναφορά Ν. 3691/2008

Διαπίστωση αδικημάτων του Ν. 3691/2008

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ε16 (Οικ. έτος 2014): Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

Ε16 (Οικ. έτος 2014): Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

Ε3 (Οικ. έτος 2014): Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014).

Ε3 (Οικ. έτος 2014): Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014).

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων οικονομικού έτους 2014 (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων οικονομικού έτους 2014. ΠΟΛ. 1146/29-5-2014.

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Για ακίνητα που υπάρχουν την 1.1.2014)

Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Για ακίνητα που υπάρχουν την 1.1.2014)