Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις/Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών

ΔΔΘΤΟΚ Α 1021388 ΕΞ 9-2-2016: Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜ. ΘΕΜΑΤΩΝ& ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο : 210 69.87.480 FAX : 210 69.87.489 Email : m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Α 1021388 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες(για [...]

ΠΟΛ. 1001/4-1-2016: Καθορισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 (152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού.

ΠΟΛ. 1001 ΦΕΚ B 1 - 05.01.2016Ημερομηνία επανακυκλοφορίας 10-02-2016 Το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφασηεπανακυκλοφόρησε στις 10-02-2016 προκειμένου να ενσωματωθούντα υποδείγματα τα οποία εκ παραδρομής δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ΦΕΚ. Καθορισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 (152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ [...]

ΠΟΛ. 1021/5-2-2016:Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ. 1021 ΦΕΚ B 213 - 08.02.2016 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Δείτε εδώ τηνΠΟΛ. 1066/2013, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), και ειδικότερα: α) τις διατάξεις του άρθρου 41 και ειδικότερα της παρ. 15 αυτού, β) τις διατάξεις του άρθρου 42, γ) τις διατάξεις της παραγράφου [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 1018790 ΕΞ 4-2-2016 : Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 2016/115 της Επιτροπής για την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για έναν παραγωγό-εξαγωγέα σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ.ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ .ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Μ.Λύτρα Τηλέφωνο : 210 69.87.480 FAX : 210 69.87.489 Email : m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: ΩΗΞΒΗ-Ρ3Σ Αθήνα, 4 Φεβρουάριου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1018790 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 1018791 ΕΞ 4-2-2016 :Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/90 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του Εκτ.Καν.102/2012 για την επιβολή του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ουκρανίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ.ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα ΠΛηροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 739ΡΗ-Δ7Ρ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1018791 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 1018794 ΕΞ 4-2-2016 : Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/113 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2016, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ράβδων οπλισμού σκυροδέματος από χάλυβα υψηλών επιδόσεων σε κόπωση, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ.ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα ΠΛηροφορίες : Μ. Λύτρα Τηλέφωνο : 210-6987 480 FAX : 210-6987 489 Email : m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 7ΧΕ3Η-ΡΕΖ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1018794 ΕΞ 2016 ΠΡΟΣ: [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 1018795 ΕΞ 8-2-2016 : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛ. ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:customs.value-dump@2001.sy7efxis.gov.gr ΑΔΑ: 7ΒΣ0Η-ΧΦ0 Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1018795 ΕΞ [...]

Κ.Υ.Α. οικ. 4570/1-2-2016:Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30−9−2013 απόφασης

Κ.Υ.Α. οικ. 4570 ΦΕΚ B 201 - 05.02.2016​ Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30−9−2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες [...]

ΠΟΛ. 1020/21-1-2016: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Σ. Κουρβετάρη Τηλέφωνο:210 - 3647202-5 Fax:210 - 3645413 E-Mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 6Λ6ΡΗ-9ΣΓ Αθήνα, 21/1/2016 ΠΟΛ: 1020 Προς : Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: [...]

ΠΟΛ. 1018/3-2-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β'2604/03.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα : Α', Β', Δ' Τηλέφωνα : 210 - 3635963, 3630573 3636872, 3614716 Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα ΑΔΑ: 7ΔΔΙΗ-8ΓΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016 Σχετ.: 1164391ΕΙ/2015/Φ18 ΠΟΛ: 1018 ΠΡΟΣ: Ως [...]