Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις/Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών

Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1145903 ΕΞ 2015: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/ 0006Β/24−2−1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα «Έσοδα–Έξοδα» και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”. Νέο

Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1145903 ΕΞ 2015 ΦΕΚ Β 2521/23-11-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/ 0006Β/24−2−1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα «Έσοδα–Έξοδα» και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Ι. Τις διατάξεις: [...]

Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 13-11-2015 : Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την συμπλήρωση, τροποποίηση και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και την μετονομασία ενός Τμήματος αυτής. Νέο

Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015 ΦΕΚ B 2531 - 24.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την συμπλήρωση, τροποποίηση και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και την μετονομασία ενός Τμήματος αυτής. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας [...]

ΠΟΛ. 1251/12-11-2015 : Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου Νέο

ΠΟΛ. 1251 ΦΕΚ B 2530 - 24.11.2015​ Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου Δείτε την ΠΟΛ. 1163/23-7-2015, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του Ν. [...]

ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 18-11-2015 : Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α'129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 - 3375312, 316 ΦΑΞ: 210 - 3375001 ΑΔΑ: 7ΖΔ4Η-85Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ : Ως [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 5024331 ΕΞ 223-11-015 :Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: ΩΔΔ7Η-ΦΘΚ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. :ΔΔΘΤΟΚ Α 5024331 ΕΞ [...]

ΠΟΛ. 1252/2015 : Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62). Πρόστιμα και τόκοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Δ, Ζ ,Η -Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β -Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β -Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β -Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Ταχ. Δ/νση : Κ.Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 337500 ΑΔΑ: [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 5024201 ΕΞ 19-11-2015 :Έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ' άκρον από ανοξείδωτο χάλυβα, έστω και τελειωμένων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ.ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210 69.87.480 FAX:210 69.87.489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 7530Η-75Ω Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5024201 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές [...]

Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ 13-11-2015 : Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25−2−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ 2015 ΦΕΚ B 2506 - 19.11.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25−2−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. [...]

Δ.ΟΡΓ.Β. 1146459 ΕΞ 2015 : Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας των δηλώσεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) για το φορολογικό έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Φ.Τσέλιου, Ν.Παπαδόπουλος Τηλέφωνο:210 - 33.11.291 FAX:210 - 32.30.829 ΑΔΑ: ΩΠ2ΜΗ-ΜΦ4 ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/17-11-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 5024202 ΕΞ 19-11-2015 : :Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1952 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2015, με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο το οποίο περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 97% μολυβδαίνιο , του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 4,0 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 11,0 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ.ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ.Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: Ω1ΘΩΗ-Δ9Β Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 5024202 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές [...]