Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις/Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών

Π.Α. Υ14/3-10-2015: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη. Νέο

Αριθμ. Υ14 ΦΕΚ Β 2144/6-10-2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή ΥπουργόΟικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), β) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει, γ) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα τουΠαύλου, ως Πρωθυπουργού» [...]

ΠΟΛ 1216/1-10-2015: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων. Νέο

Αριθμ. ΠΟΛ 1216 ΦΕΚ Β 2143/6-10-2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του N. 4223/ 2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 [...]

Δ. ΟΡΓ. Β. 128100 ΕΞ 1-10-2015 : Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, για τη διερεύνηση, μελέτη, επαναξιολόγηση ή θέσπιση νέων κριτηρίων επιλογής υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Β.Σταμούλη Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291 FAX : 210 - 32.30.829 ΑΔΑ: 7ΤΥ7Η-Λ7Σ Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β. 128100 ΕΞ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 [...]

ΔΕΦΚΦ Δ 5020798 ΕΞ 5-10-2015 : Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ. ΠΟΛ 1194/2015 (ΦΕΚ 1968/Β) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Δ’ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Καρ.Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Ταχ. Δ/νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες:Δ. Ζορμπάνος -Αικ.Μελανίτου Τηλέφωνο:210.69.87.469,210.69.87.407 FAX:210.69.87.408 E-mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ:ΨΛ9ΠΗ-ΖΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: [...]

ΠΟΛ. 1210/15-9-2015 : Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 Ταχ.Κωδ.:101 84 Αθήνα Πληροφορίες :Βασ. Τσιάρα Τηλέφωνο:210 3375 864 Fax:210 3375 854 e-mail:ypoik@otenet.gr ΑΔΑ: 7ΖΩΤΗ-Ζ24 Αθήνα, 15/09/2015 ΠΟΛ : 1210 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΘΕΜΑ: Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής [...]

Γ.Δ.Ο.Π. 0001292 ΕΞ 2015: Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001292 ΕΞ 2015 ΦΕΚ Β 2131/2-10-2015 Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Δείτε εδώ την ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις [...]

ΠΟΛ. 1217/24-9-2015 : Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A'-Β' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.:101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Δ. Παπαγιάννης, Θ. Κακλαμάνης Τηλέφωνο:210 3375315-7, 311-12 FAX:210 3375001 ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ-Τ03 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΟΛ:1217 ΠΡΟΣ:Ως [...]

ΠΟΛ. 1212/24-9-2015 : Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.

ΠΟΛ. 1212 ΦΕΚ B 2120 - 01.10.2015 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/ 2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του άρθρου 3. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 [...]

ΠΟΛ. 1215/1-10-2015 : Κατάργηση μείωσης συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά - Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2115/Β/30.09.2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Δ’:ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Διον. Ζορμπάνος Τηλέφωνο:210 69.87.469 Fax:210 69.87.408 E-mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 7ΒΝ3Η-Ζ7Φ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1215 ΠΡΟΣ:Όπως Πίνακας [...]

Κ.Υ.Α. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 29-9-2015 : Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου.

ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 ΦΕΚ B 2115 - 30.09.2015 Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου Δ.2. της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α΄ 94). β) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 2. Την αναγκαιότητα του καθορισμού της πρώτης ομάδας [...]