Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1232/21-10-2014: Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών. Νέο

ΠΟΛ. 1232 ΦΕΚ B 2832 - 22.10.2014 Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 5 [...]

ΠΟΛ. 1231/20-10-2014: Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Νέο

ΠΟΛ. 1231 ΦΕΚ B 2832 - 22.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63 του [...]

ΠΟΛ. 1221/13-10-2014:Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ). Νέο

ΠΟΛ. 1221 ΦΕΚ B 2822 - 21.10.2014 Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ). Μπορείτε να δείτε κωδικοποιημένες τις ΠΟΛ. 1103/2013 και ΠΟΛ. 1080/2014 πατώντας στους αντίστοιχους συνδέσμους Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) και [...]

ΠΟΛ.1230/20-10-2014: Τροποποίηση της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ 18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β΄) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Δείτε την απόφαση Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ 18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β΄) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού», κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, εδώ. ΠΟΛ.1230 (ΦΕΚ B 2820 - 21.10.2014) Τροποποίηση της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ 18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β΄) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Ο [...]

ΔΕΦΚ Γ 5025171 ΕΞ 20-10-2014 : Διευκρινίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του μηχανογραφικού συστήματος κατά τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.Δ/ΝΣΗ 17η ΤΜΗΜΑ Ε' ΦΠΑ ΕΙΣ- ΕΞΑΓ. 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ ΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Ε. Κερασιώτη, Διον. Ζορμπάνος Τηλέφωνο:210 69.87. 414,487 Fax:210.69.87.489 E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 6Θ3ΓΗ-8ΝΞ ΑΔΑ: Αθήνα 20 /10/ 2014 Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚ Γ [...]

Δ17Γ 5025177 ΕΞ 21-10-2014: Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε EURO σύμφωνα με το άρθρο 25 του Πρωτοκόλλου για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. -Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Βασιλική Παπακωνσταντίνου Τηλέφωνο: 210 69 87 486 FAX:210 69 87 489 Email:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 7Ν29Η-7ΓΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014 Αρ.Πρωτ.:Δ17Γ 5025177 ΕΞ2014 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας [...]

ΠΟΛ. 1223/6-10-2014: Ανάρτηση πράξεων λήψης μέτρων προστασίας στο ''ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ : Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Κανελλάκη Μ. Θεολόγου Ε. Ζαντέ Αγγ. Τηλέφωνο : 210 – 5233283 210 - 5247523 210 – 5221529 FAX : 210 - 5237417 ΑΔΑ: 7ΠΞ9Η-ΨΒΚ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 6 Οκτωβρίου [...]

ΠΟΛ. 1220/6-10-2014: Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 106 72 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μαυρομάτη ΤΗΛ: 210 3636872 FAX: 210 3635077 ΑΔΑ:7808Η-Δ6Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ. 1220 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. [...]

Δ17 Ε 5025009 ΕΞ 20-10-2014 :Εβδομαδιαίες τιμές συναλλάγματος ορισμένων νομισμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε' Ταγ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10:101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Ν. Βιδάλης Τηλέφωνο:210-6987 476 FAX :210-6987 489 Email :customs.value- dump@2001. syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 70ΔΚΗ-ΒΛΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωδ. Αργείου:320.3 Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5025009 ΕΞ 2014 [...]

Κ.Υ.Α. Β/7/35889/2582/16-10-2014: Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. Β/7/35889/2582 ΦΕΚ Β 2795/17-10-2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85). 2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), «Φορολογικές [...]