Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις/Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών

ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 24-3-2015 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 33.75.165-194 FAX : 210 33. 75. 489 E-mail : d2c1@mofadm.gr ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ - 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Ως [...]

ΔΔΑΔ Γ 1041817 ΕΞ 24-03-2015: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., της Κ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-33.75.195-991 Fax: 210-32.32.815 e-mail: k.papakosta@mofadm.gr , d2c2@mofadm.ar ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: [...]

ΠΟΛ. 1070/27-03-2015: Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' «Έμμεσης Φορολογίας» ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210- 3645615 Fax:210- 3645413 e-mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 7Π2ΡΗ-5ΕΨ Αθήνα, 27.3.2015 ΠΟΛ: 1070 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ [...]

ΠΟΛ.1069/23-03-2015: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 & 40 ν.4172/2013). [Ορθή επανάληψη] Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩN ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΤΚ :101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Κουσίδου, Θ. Κακλαμάνης Τηλέφωνο : 210 3375311, 316 FAX : 210 3375001 ΑΔΑ:ΩΡΨΘΗ-6ΝΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΕΛ.6 ΠΑΡ.3 & ΣΕΛ 11 [...]

ΠΟΛ. 1058/18-03-2015:Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.

ΠΟΛ. 1058 ΦΕΚ B 459 - 26.03.2015 Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Τις [...]

ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889 ΕΞ2015 : Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα Τηλέφωνο:210 3375885 Τηλεομοιοτυπικό:210 3375368 Αθήνα 26 Μαρτίου 2015 Αρ· Πρωτ: ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889 ΕΞ2015 ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής [...]

Y.A. Γ31/82/4-3-2015 : Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Y.A. Γ31/82 ΦΕΚ B 417 - 24.03.2015 Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 315/τ.Β΄/10−11−1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού [...]

ΠΟΛ.1067/20-03-2015 : Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ - ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες: Β.Δασουράς-Ι.Φοβάκης-Θ.Σαφαρής Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 - 3375314 - 5 ΦΑΞ: 210 - 3375001 ΑΔΑ: 65ΨΘΗ-1ΗΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Μαρτίου [...]

ΔΔΑΔ Γ 1040537 ΕΞ 24-03-2015 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-33.75.165-194 Fax: 210-33.75.489 e-mail: d2c1@mofadm.gr ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ - ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 5006878 ΕΞ2015 : Δασμολογική κατάταξη ορισμένων αυτοκινήτων οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ&ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 T.Κ: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Ε.Μπίρμπιλα Τηλέφωνο:210-69.87.474, 475 FAX:210-69.87.477 Email :ebirbila@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 6764Η-Δ6Π Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ [...]