Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ17 Ε 5017955 ΕΞ 24-07-2014:Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Νέγρη Τηλέφωνο:210 - 69 87 476 FAX:210 - 69 87 489 Email:customs.value- [...]

ΠΟΛ.1181/23-04-2014: Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ:Α’ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Θαν. Σαφαρής Τηλέφωνο:210 3375314 FAX:210 [...]

ΠΟΛ.1173/8-7-2014:Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ:Α’ Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Θαν.Σαφαρής-Β.Δασουράς Τηλέφωνο:210 [...]

Δ6Α 1107673 ΕΞ 22-07-2014:Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865 και 1079) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ6Α 1107673 ΕΞ2014 (ΦΕΚ B 2003 - 23.07.2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865 και 1079) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ [...]

Δ6Α 1107671 ΕΞ 22-07-2014:Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Δ6Α 1107671 ΕΞ2014 (ΦΕΚ B 2003 - 23.07.2014) Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας [...]

Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, φορολογίας κεφαλαίου, τελών και ειδικών φορολογιών, φορολογικών ελέγχων, μητρώου, είσπραξης δημοσίων εσόδων και επίλυσης διαφορών.

Επανεκδόθηκε το εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014). Σημειώνεται προς διευκόλυνσή σας ότι, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (αυτή του Ιουνίου 2014), έχει προστεθεί η ενότητα των συχνών ερωτήσεων σε θέματα [...]

Δ17 Ε 5016782 ΕΞ 14-7-2014:Εβδομαδιαίες τιμές συναλλάγματος ορισμένων νομισμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr [...]

ΠΟΛ.1179/14-07-2014 : Καθορισμός όρων, τεχνικών ζητημάτων και προδιαγραφών για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θάλασσα για εποχιακή χρήση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Κανελλάκη Μ. Τηλέφωνο : 210 - [...]

Δ19Β 5015290 ΕΞ 23-6-2014:Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2014.

Δ19Β 5015290 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ B 1913 - 15.07.2014) Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2014. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14−11−1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς [...]

ΠΟΛ. 1180/16-07-2014: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ', Α’ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ν. Τζούμα - Γ. Ματσούκη Τηλέφωνο:210 - 3375928 - [...]