Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις/Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών

Κ.Υ.Α. Δ6/Α/Φ1/οικ.22220/1082/20-5-2015: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 494/07−04−2015 (Β΄ 577) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015

Αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ.22220/1082 ΦΕΚ Β 938/22-5-2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 494/07−04−2015 (Β΄ 577) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: [...]

ΠΟΛ. 1109/20-05-2015 :Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α721.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. : 10672 Αθήνα Πληροφορίες: Μ.Νάκου, Μ. Πρινιωτάκη Τηλέφωνο : 210 3635439,3635044 FΑΧ : 210 3635077 ΑΔΑ: 7690Η-Ξ7Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Μαϊου 2015 ΠΟΛ. 1109 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του [...]

ΠΟΛ. 1107/19-05-2015 : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α'51) «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α'35) και άλλες διατάξεις.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β' ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Εφραιμίδου Τηλέφωνο : 210 3642570 FAX : 210 3642251 ΑΔΑ: ΩΖΧΨΗ-Β62 Αθήνα, 19 Μαϊου 2015 ΠΟΛ.1107 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 5011326 ΕΞ 2015 :Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ.ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX:210-6987 489 Email:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 7ΙΚΥΗ-ΓΙΥ Αθήνα, 22 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 5011326 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες (για [...]

ΠΟΛ. 1108/21-05-2015 : Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015).

ΠΟΛ. 1108 ΦΕΚ B 917 - 21.05.2015 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015). Δείτε την ΠΟΛ. 1080/2015, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, εδώ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΄Εχοντας υπόψη: 1. Τις [...]

ΠΟΛ. 1106/19-5-2015: Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Ε ΤΗΛ : 210 3630573,3605159, 3614280, 3635044, 3614303 ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΗΛ :2103375204 ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α'& Β' ΤΗΛ :2103375456 IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β' ΤΗΛ [...]

Υ.Α. 2/31513/0004/8-5-2015: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και στους Προϊσταμένους Οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Αριθμ. 2/31513/0004 ΦΕΚ Β 857/15-5-2015 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και στους Προϊσταμένους Οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο [...]

Κ.Υ.Α. 19068/819/4-5-2015 : Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα

Αριθμ. οικ. 19068/819 ΦΕΚ B 878 - 19.05.2015 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 [...]

Καν. Πράξη 002/30-04-2015 : Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 002/2015 ΦΕΚ B 864 - 15.05.2015 Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας [...]

Καν. Πράξη 001/30-04-2015 : Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών (άρθρο 11 του Ν.3693/2008).

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 001/2015 ΦΕΚ B 864 - 15.05.2015 Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών (άρθρο 11 του Ν.3693/2008). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το εδάφιο γ΄ του άρθρου 43 του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄/174/25.8.2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ ΕΟΚ του [...]