Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΑ 2/84619/0004: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΔΑ: 7ΜΡΑΗ-4Λ9 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ.Πρωτ.:2/84619 /0004 ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α’ 149) [...]

ΥΠΟΙΚ: Απλούστευση διαδικασίας έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχω ποτών Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ Με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την απλούστευση των διαδικασιών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, υπέγραψε απόφαση, με την οποία εισάγει αλλαγές στη διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, που διαθέτουν [...]

Υ.Α. 1004/135291/27-10-2014: Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρησης Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο και κριτήρια αξιολόγησής τους.

1004/135291 (ΦΕΚ B 2918 - 29.10.2014) Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρησης Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο και κριτήρια αξιολόγησής τους. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 παρ. 2 και του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 4015/2011, «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και [...]

Δ6Α 1143797 ΕΞ 24-10-2014: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ΄−Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Δ6Α 1143797 ΕΞ2014 (ΦΕΚ B 2912 - 29.10.2014 ) Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ΄−Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του [...]

Δ6Α 1144303 ΕΞ 27-10-2014 : Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31−07−2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Απ

Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ B 2892 - 29.10.2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31−07−2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της [...]

Δ6Α1143923 ΕΞ 27-10-2014: Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ6Α1143923 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ B 2891 - 29.10.2014) Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013−2016» (Α΄ 222) και [...]

Δ17Ε 5025699 ΕΞ 27-10-2014 : Διεξαγωγή εκ των υστέρων ελέγχων για τη δασμολογητέα αξία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε' ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. -ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210 - 69 87 480 FAX:210 - 69 87 489 Email: customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ:6Α4ΜΗ-48Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: Δ17Ε 5025699 ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: [...]

Δ2Γ 1143979 ΕΞ 24-10-2014 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης και Τμήματος Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Σ. Καράμπαμπα Ουρ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο:210 33.75.431,-992 FAX:210 32.32.815 E- mail:d2c@mofadm.gr ΑΔΑ: 66ΒΡΗ-ΩΗΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. [...]

Δ17Ε 5025676 ΕΞ 27-10-2014 : Εβδομαδιαίες τιμές συναλλάγματος ορισμένων νομισμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Ν. Βιδάλης Τηλέφωνο :210-6987 476 FAX:210-6987 489 Email: customs.value- dump@2001.syzefxis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωδ. Αρχείου : 320.3 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: Δ17Ε 5025676 ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: [...]

ΔΣΣΟΔ Α 0043364 ΕΞ 24-10-2014: Καθορισμός στόχων Δ΄ τριμήνου 2014 για τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.

ΔΣΣΟΔ Α 0043364 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ B 2886 - 27.10.2014) Καθορισμός στόχων Δ΄ τριμήνου 2014 για τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 55 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄), «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής [...]