Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις/Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών

ΠΟΛ. 1191/11-8-2015 : Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS) Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Γ. Αναγνωστόπουλος Τηλέφωνο:210- 3645378 Fax:210- 3645413 e-mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: ΑΔΑ: [...]

ΔΕΦΚΦ Γ 5017536 ΕΞ 21-5-2015 : Συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων με την εφαρμογή του προτύπου εκπομπών EURO 6, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΚ 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν. Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & ΦΠΑ Τμήμα Γ' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Ε. Μιχαηλίδου Τηλέφωνο:210 6987401,404,406 FAX:210 6987408 e-mail:finexcis@otenet.gr ΑΔΑ: ΩΞ5ΣΗ-2ΩΡ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5017536 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Ως [...]

ΠΟΛ. 1188/26-8-2015 : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α'/ 14.08.2015) Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Δ’: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Χ. Γεώργα Ε. Μπίρμπιλα Τηλέφωνο:210 69.87.409,476 Fax:210 69.87.408,489 E - mail: [...]

Γ.Δ.Ο.Π. 0001154 ΕΞ 2015 /Χ.Π.2554/26-8-2015: Παράταση της ημερομηνίας δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος Ταχ. Κώδικας : 101 80 Πληροφορίες : Σ. Σοφιανόπουλος Τηλέφωνο : 210 3332293 Τηλεομοιότυπο : 210 3332810 Ηλ. Ταχ. : s.sofian@mnec.gr ΑΘΗΝΑ, 26/08/2015 - 12:20 Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0001154 ΕΞ 2015 /Χ.Π.2554 Φ.Ε.Κ.: [...]

ΠΟΛ. 1180/12-8-2015 : Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23−12−2013 (ΦΕΚ Β΄/3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης»

ΠΟΛ. 1180 ΦΕΚ B 1836 - 25.08.2015 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β΄/3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης». Δείτε την ΠΟΛ. 1271/2013, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του Ν. 3845/2010 (65/Α΄). 2. Τις [...]

ΠΟΛ. 1182/11-08-2015 : Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»

ΠΟΛ. 1182 ΦΕΚ B 1832 - 25.08.2015 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 − ΦΕΚ Α΄170), όπως ισχύουν, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει με απόφασή του τον τύπο, το περιεχόμενο καθώς και τη μορφή των φορολογικών δηλώσεων. 2. Τις διατάξεις των [...]

ΠΟΛ. 1186/25-08-2015 : Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά τη νέα παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ. 1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ​ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κωδ.:101 84 Αθήνα Τηλέφωνο:210 3375312 ΦΑΞ :210 3375001 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β' Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Ταχ. Κωδ.:183 46 Μοσχάτο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ [...]

ΠΟΛ 1185/19-8-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 - Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1155/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Αριθμ. ΠΟΛ 1185 ΦΕΚ Β 1833/25-8-2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 - Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1155/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις [...]

ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 31-7-2015 : Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Γ',Δ' 3. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Γ' 4. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Α. [...]

Υ.Α. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 : Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων

Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 ΦΕΚ B 1822 - 24.08.2015 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης καιΕνδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που [...]