Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις/Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών

ΠΟΛ. 1026/22-1-2015: Χρόνος έκδοσης των παραστατικών που απαιτούνται για την απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Γ΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω0Γ9Η-Ν65 Αθήνα, 22 / [...]

ΔΕΦΚΦ Β5001163 ΕΞ 16-01-2015: Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2015 .

ΔΕΦΚΦ Β5001163 ΕΞ2015 ΦΕΚ B 144 - 22.01.2015 Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2015. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, για τον υπολογισμό των [...]

ΔΕΦΚΦ Δ 5001702 ΕΞ 22-01-2015: Συμπλήρωση κωδικού αναστολής στη Δήλωση Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ’ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Αικ. Μελανίτου Τηλέφωνο:210.69.87.407 FAX:210.69.87.489 E-mail:vat-customs@2001. syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: ΒΧΒ1Η-6ΩΝ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Αρ.Πρωτ:ΔΕΦΚΦ Δ 5001702 ΕΞ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ [...]

ΠΟΛ. 1025/21-01-2015:Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη θεώρηση ταυτοτήτων συγκεκριμένων προσώπων για ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και ακροάματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ «Έμμεσης Φορολογίας» ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Κατρινάκη Τηλέφωνο : 210-36 45 848, 832 FΑΧ : 210-3645413 ΑΔΑ:6ΠΥ9Η-2ΓΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21/01/2015 ΠΟΛ: [...]

ΠΟΛ.1021/20-01-2015 : Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 14.01.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους» (ΦΕΚ Α'6) και παροχή σχετικών οδηγιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα : Α,Β, Δ Τηλέφωνα : 210 - 3635963, 3630573 3636872,3614716 Παν/μίου 20, 10672 Αθήνα ΑΔΑ: ΩΣΒ0Η-6ΗΦ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΟΛ: 1021 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 [...]

ΠΟΛ. 1024/21-01-2015: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210-3638389 FAX : 210-3641620 ΑΔΑ: 67ΟΝΗ-ΩΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,21/1/2015 ΠΟΛ. 1024 ΠΡΟΣ:ΩΣ [...]

ΠΟΛ. 1006/9-1-2015: Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

ΠΟΛ. 1006 ΦΕΚ B 120 - 21.01.2015​ (Σημείωση:Το ΦΕΚ αυτό επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης της αίτησης στην παρούσα απόφαση) Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 20, 23, 28, 35, 36, 38, 55 και 60 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύει, 2. τις [...]

Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/1330/985/19-1-2015: Επιβολή Τέλους παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) και καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησής του.

Αριθμ. Δ11/Γ/1330/985 ΦΕΚ Β 117/21-1-2015 Επιβολή Τέλους παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) και καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησής του. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/ 17−12−2014) «περί ρυθμίσεων θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», β) του [...]

ΠΟΛ. 1016/12-1-2015: Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23−12−2013 (ΦΕΚ Β΄3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης».

Αριθm. ΠΟΛ 1016 ΦΕΚ Β 115/21-1-2015 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β΄3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης». Δείτε εδώ την ΠΟΛ. 1271/2013, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ηισχύς του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3845/2010, όπως τέθηκε με το [...]

Υ.Α.: 2/4739/0004/20-1-2015: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών με την ιδιότητά του ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και στον Προϊσταμένο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

Αριθμ. 2/4739/0004 ΦΕΚ Β 115/21-1-2015 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών με την ιδιότητά του ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και στον Προϊσταμένο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ίδιας Γενικής Γραμματείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση [...]