Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Α 1141178 ΕΞ 15-10-2014 : Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση μηχανικών μελών προσωπικών εταιριών σε υποθέσεις προσαύξησης περιουσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Πληροφορίες: Αγγ. Βουρλιώτη Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 Τηλέφωνο: 2103375063 FAX: 210 3375847 Τ.Κ.: 101 84, ΑΘΗΝΑ 2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α' Πληροφορίες: Θαν. Σαφαρής Τηλέφωνο: 210 3375314 FAX: 210 3375001 Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.: 101 84, ΑΘΗΝΑ ΑΔΑ: [...]

Κ.Υ.Α. Κ4−14913/16-10-2014: Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική διαχείριση υποβολής εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα δήλωσης κατάθεσης σήματος.

Αριθμ. Κ4−14913 ΦΕΚ Β 2868/23-10-2014 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική διαχείριση υποβολής εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα δήλωσης κατάθεσης σήματος. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α΄), Β. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της [...]

Δ17Ε 5025518 ΕΞ 23-10-2014 : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Βιδάλης Τηλέφωνο:210 - 69 87 476 FAX: 210 - 69 87 489 Email:customs.value-dump@2001. syzefxis .gov.gr ΑΔΑ: ΩΙΗΡΗ-Ζ1Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωδ. Αρχείου : 320.3 Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.:Δ17Ε 5025518 ΕΞ [...]

ΠΟΛ. 1233/20-10-2014: Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των δια τάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Κανελλάκη Μ. Τηλέφωνο : 210 - 5233283 FAX : 210 - 5237417 ΑΔΑ:ΒΑΜ3Η-ΙΙΨ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ. 1233 Αρ. Πρωτ. Δ10Β/7374 ΕΞ2014 Προς ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ [...]

ΠΟΛ. 1227/15-10-2014: Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων.

ΠΟΛ. 1227 (ΦΕΚ B 2853 - 22.10.2014) Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 23, 25, 28, 30, 34, 37, 41, 63 και 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−07−2013) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας [...]

ΠΟΛ. 1224/13-10-2014: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17−02−2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

ΠΟΛ. 1224 (ΦΕΚ B 2853 - 22.10.2014) Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄). 2. Την ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των [...]

ΠΟΛ. 1232/21-10-2014: Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.

ΠΟΛ. 1232 ΦΕΚ B 2832 - 22.10.2014 Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 5 [...]

ΠΟΛ. 1231/20-10-2014: Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ. 1231 ΦΕΚ B 2832 - 22.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63 του [...]

ΠΟΛ. 1221/13-10-2014:Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).

ΠΟΛ. 1221 ΦΕΚ B 2822 - 21.10.2014 Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ). Μπορείτε να δείτε κωδικοποιημένες τις ΠΟΛ. 1103/2013 και ΠΟΛ. 1080/2014 πατώντας στους αντίστοιχους συνδέσμους Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) και [...]

ΠΟΛ.1230/20-10-2014: Τροποποίηση της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ 18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β΄) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Δείτε την απόφαση Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ 18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β΄) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού», κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, εδώ. ΠΟΛ.1230 (ΦΕΚ B 2820 - 21.10.2014) Τροποποίηση της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ 18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β΄) «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Ο [...]