Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις/Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών

ΔΔΘΤΟΚ Γ 5004593 ΕΞ 25-02-2015: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 342/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την ερμηνεία του όρου «οικείος επαγγελματικός φορέας» της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/2003 Α.Υ.Ο.Ο. σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κλπ (ΦΕΚ 516/Β).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 - Αθήνα Πληροφορίες: Ελένη Μυλωνά Τηλέφωνο: 210 69 87 502 FAX: 210 69 87 506 E-mail: d18a@2001.svzefxis.gov.gr ΑΔΑ: ΨΒΝ6Η-5ΑΥ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ [...]

ΠΟΛ. 1052/20-02-2015 : Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.:101 84, Αθήνα Τηλέφωνο:210 3375325, 326, 318 FAX:210 3375001 ΑΔΑ: 69ΕΡΗ-5Β8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΠΟΛ:1052 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ [...]

ΔΔΑΔ Γ 1024331 ΕΞ 20-02-2015 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ. Παπακώστα Τηλ. 210-33.75.195 Fax: 210-32.32.815 e-mail: k.papakosta@mofadm.gr ΑΔΑ: [...]

ΔΔΑΔ Γ 1024329 ΕΞ 20-02-2015 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Τελωνείων Α' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-33.75. 431, -991 Fax: 210-32.32.815 e-mail: d2c2@mofadm.gr ΑΔΑ: Ω3ΨΖΗ-601 Αθήνα 20 Φεβρουάριου 2015 Αρ. [...]

ΠΟΛ. 1023/21-1-2015: Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1023 ΦΕΚ Β 252/20-2-2015 Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (Σ.Σ.2015) (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος. Δείτε την ΠΟΛ. 1002/2015, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά [...]

ΠΟΛ. 1022/21-1-2015: Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1022 ΦΕΚ Β 252/20-2-2015 Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α΄). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α΄). 3. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» 4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 5004364 ΕΞ 24-02-2015 : Εβδομαδιαίες τιμές συναλλάγματος ορισμένων νομισμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Μ. Λύτρα Τηλέφωνο : 210-6987 480 FAX : 210-6987 489 Email : m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: 70Ι0Η-ΕΘΦ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 5004364 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ: Τελωνειακές [...]

Π.Α. Υ57/16-2-2015: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα − Νάντια Βαλαβάνη.

Aριθμ. Υ57 ΦΕΚ Β 256/20-2-2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα − Νάντια Βαλαβάνη. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), β) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20), γ) του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του [...]

Π.Α. Υ59/16-2-2015: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα.

Αριθμ. Υ59 ΦΕΚ Β 256/20-2-2015 (επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης 25.2.2015) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), β) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20), γ) του [...]

ΔΔΘΤΟΚ Α 5004291 ΕΞ 2015 : «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ.ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες :Μ. Λύτρα Τηλέφωνο:210-6987 480 FAX: 210-6987 489 Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr ΑΔΑ: ΒΧΠΞΗ-5ΧΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Φεβρουάριου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 5004291 ΕΞ [...]