Παρακαλω περιμένετε...

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ενημέρωση κατοίκων εξωτερικού: Φυλλάδιο φορολογίας κεφαλαίου Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Πρόλογος της Γενικής [...]

Ενημέρωση κατοίκων εξωτερικού: Φυλλάδιο φορολογίας εισοδήματος Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A΄ - ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄- ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Πρόλογος της Γενικής Γραμματέως [...]

Ενημέρωση κατοίκων εξωτερικού: Φυλλάδιο φορολογίας ακίνητης περιουσίας Νέο

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Πρόλογος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζοντας τον σχεδιασμό για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης, αναπτύσσει διαύλους επικοινωνίας με τους [...]

Υ.Α. 2/88488/0004/12-12-2014: Τροποποίηση της αριθμ. 2/83431/0004/24.10.2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού» (ΥΟΔΔ 678). Νέο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τμήμα Ε' Ταχ. Δ/νση Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ.101 65, Αθήνα Πληροφορίες Μ. Ματζοράκη Τηλέφωνο 210-33.38.283 fax 210-33.38.202 e-mail m.matzoraki@glk.gr ΑΔΑ: ΒΤΜ8Η-ΦΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ.πρωτ.: 2/88488/0004 Προς: Ως [...]

ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 7-11-2014: Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής.

ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ2014 (ΦΕΚ B 3380 - 16.12.2014) Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου [...]

Υ1γ/Γ.Π/36831/8-12-2014: Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης.

Υ1γ/Γ.Π/36831 (ΦΕΚ B 3373 - 16.12.2014) Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Α.Ν 2520/1940 (Φ.Ε.Κ 273 τ.Α΄) «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2. Το Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228 τ.Α΄) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και Άλλες Διατάξεις», άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε [...]

ΠΟΛ.1257/12-12-2014: Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΠΑ Εισαγωγών - Εξαγωγών Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες:Χ. Γεώργα Μ.Κουνάβη Τηλέφωνο:210 6987481, 482 FAX:210 6987489 Email:vat-customs@2001 .syzefxis.gov.gr Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ.1257 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ:Συντελεστής [...]

ΠΟΛ.1256/12-12-2014: Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού. β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Δ, ΦΠΑ Εισαγωγών -Εξαγωγών Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Γεώργα Μ.Κουνάβη Τηλέφωνο: 210 6987481, 482 FAX:210 6987489 Email :vat-customs@2001.svzefxis.qov.qr ΑΔΑ: 76Ν2Η-ΓΨΟ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ 1256 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας [...]

Υ.Α.: 67382/4-12-2014: Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Αριθμ. 67382 Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 185/03.09.2014) 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, [...]

ΟΑΕΕ: Παράταση χρόνου κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ανακοίνωση Παράταση χρόνου κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία - 16/12/2014 Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει την κατάταξή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης ότι με πρόσφατη διάταξη (Ν. 4310/14 αρθρ. 55 παρ 7) παρατάθηκε ο χρόνος παραμονής τους στην επιλεγείσα κατηγορία για δύο ακόμη έτη, έως 31/12/2016. Μετά την ημερομηνία αυτή θα επανέλθουν αυτοδίκαια στην υποχρεωτική κατηγορία. Ασφαλισμένοι που [...]