Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογία Εισοδήματος

Δ12Α 1052367 ΕΞ 27-3-2014 : Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α΄ Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.:101 84 Τηλέφωνο:210 3375317-8 FAX:210 3375001 ΑΔΑ: ΒΙΞΕΗ-ΦΔΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 [...]

ΠΟΛ.: 1085/20-3-2014: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ A΄  Πληροφορίες: Θαν. Σαφαρής –Βασ. Δασουράς Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-3375314-15 ΑΔΑ: [...]

ΠΟΛ. 1073/ 17-02-2014:Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.

ΠΟΛ. 1073 (ΦΕΚ 746/ 28-03-2014) Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ [...]

ΠΟΛ 1084/24-03-2014: Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α- Β' Ταχ. Δ/νση : [...]

ΠΟΛ.1080/19-03-2014 :Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).

ΠΟΛ. 1080 ΦΕΚ Β 750/2014 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Επείγοντα [...]

Δ12Α 1049261 ΕΞ 18-3-2014: Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Κουσίδου Τηλέφωνο : 210 3375315-6 FAX : 210 3375001  ΑΔΑ: [...]

Δ27/οικ.7943/263 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Δ27/οικ.7943/263 (ΦΕΚ Β 701/21.03.2014) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες [...]

Δ12A 1049253 ΕΞ 17-03-2014 : Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Πληροφορίες: Μ. Δράγκου Τηλέφωνο: 210 3375317-8 ΦΑΞ: 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-ΥΦΕ2 Αθήνα, 17 Μαρτίου [...]

Δ6Γ 1043080 ΕΞ 06-03-2014: Τύπος και περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, αιτήσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων, που απαιτούνται για την εφαρμογή του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», καθώς και η μορφή των φορολογικών δηλώσεων.

Αριθμ. Δ6Γ 1043080 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 659 / 19.03.2014) Τύπος και περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, αιτήσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων, που απαιτούνται για την εφαρμογή του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», καθώς και η μορφή των φορολογικών [...]

ΠΟΛ. 1076/17-03-2014:Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β’, Α’ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δ. Βελισσαράκου, Β. Γιοβά Τηλέφωνο: 210-33.75.312 ΦΑΞ: [...]