Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογία Εισοδήματος

Δ5Α 1075658 ΕΞ 15-05-2014: Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Δ5Α 1075658 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ B 1239 - 15.05.2014) Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ [...]

ΠΟΛ.1137/13-5-2014: Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β’ Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης, Δ. [...]

ΠΟΛ. 1135/12-05-14: Διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Κροατίας και ενδείξεις επί τιμολογίων σε περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 17Η:ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε':ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ Tαχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:X. Γεώργα Τηλέφωνο:210 69.87.481 Fax:210 [...]

ΠΟΛ. 1134/12-05-2014: Κοινοποίηση καταλόγου χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” με ισχύ για το έτος 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 17Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε': ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:X. Γεώργα Τηλέφωνο:210 69.87.481 Fax:210 69.87.489 Ε - [...]

ΔΕΛ A 1069048 ΕΞ 2-4-2014: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Π Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα Τηλ.: 210 3375203 FAX : 210 3375354 ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘ. [...]

ΠΟΛ. 1131/06-05-2014: Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β' 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e εφαρμογές) 2. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (e-υπηρεσίες) Πληροφορίες: Μ. Μυτιληναίος Τηλέφωνο: 210 480 3240 Β. ΓΕΝΙΚΗ [...]

ΔΠΕΙΣ Δ 1069382 ΕΞ 2-5-2014: Διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων IV και V του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. Δ5Α 1123655/06.08.2013 με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήμα Δ' Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : ΓιοβανίδηςΝ. Τηλέφωνο : 210 [...]

Δ12Α 1070068 ΕΞ 5-5-2014:Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) εφάπαξ παροχής με τίτλο «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.: 101 84 Τηλέφωνο:210 3375315-7 FAX:210 3375001 Αθήνα, 5 Μαίου 2014 Αρ. Πρωτ.: Δ12Α [...]

ΠΟΛ. 1126/30-4-2014: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ.) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα.

Αριθ. ΠΟΛ 1126 ΦΕΚ Β 1076/30-4-2014 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ.) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια [...]