Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1181/23-04-2014: Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ:Α’ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Θαν. Σαφαρής Τηλέφωνο:210 3375314 FAX:210 3375001 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/κης 18346 Μοσχάτο ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014 ΠΟΛ.: 1181 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες [...]

ΠΟΛ. 1177/14-07-2014: Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 10 Ταχ. κώδ.: 10184 - Αθήνα Πληροφορίες: Ι. Φοβάκης Α. Διακοστεργίου Τηλέφωνο: 210 33 75 314-7 Τηλεομ.: 210 33 75 001 Ηλ.ταχ/μείο: d12.a@vo.syzefxis.gov.gr Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΠΟΛ. 1177 ΠΡΟΣ: [...]

ΠΟΛ. 1174/14-07-2014: Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2014) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ:Α Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3375318 ΦΑΞ: 210 3375001 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΠΟΛ. 1174 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2014) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων [...]

Δ12Α 1103636 ΕΞ 14-7-2014 :Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : Α 2. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3375318 ΦΑΞ: 210 3375001 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 Αριθ.Πρωτ: Δ12Α 1103636 ΕΞ2014 ΠΡΟΣ: Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- εφαρμογές) Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης Μοσχάτο [...]

ΠΟΛ.1173/8-7-2014:Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ:Α’ Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Θαν.Σαφαρής-Β.Δασουράς Τηλέφωνο:210 3375314 FAX:210 3375001 2.Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 18346 Μοσχάτο ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8 Ιουλίου [...]

ΠΟΛ. 1169/30-6-2014: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1169 ΦΕΚ Β 1780/30-6-2014 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως ισχύει. 2. Την υπ’ αριθ. 20/25−6−2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός [...]

ΠΟΛ. 1168/24-06-2014:Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1119/2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/ 25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.

ΠΟΛ. 1168 ΦΕΚ Β 1724/27-06-2014 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1119/2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/ 25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 10 του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23−7−2013), όπως αυτές ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν. 4254/2014 [...]

Δ12 Α 1092647 ΕΞ 19-06-2014 : Εφαρμογή των αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ για το επίδομα αλλοδαπής και το επίδομα βιβλιοθήκης ΣΧΕΤ: Το με αριθμό 14605/13.3.2014 έγγραφό σας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.:101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α. Κουσίδου Τηλέφωνο:210.3375315-6 FAX:210.3375001 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρωτ.Δ12 Α 1092647 ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 43 Τ.Κ. 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ [...]

ΠΟΛ.1166/20-06-2014: Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3375317-8 ΦΑΞ: 210 3375001 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΒΔΠ0Η - 8ΥΡ Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΠΟΛ.1166 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής [...]

Δ12Α 1085250 ΕΞ 02-06-2014 : Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ.Δ/νση:Κ.Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3375317-8 ΦΑΞ:210 3375001 2.Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσ/κης, Μοσχάτο, 18346 Τηλέφωνο: 2104802202 ΦΑΞ: 210 4802219 ΑΔΑ: ΑΔΑ: [...]