Παρακαλω περιμένετε...

Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58/23-04-2010) Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3842

ΦΕΚ Α 58/23-04-2010

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1. Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών Μειώσεις φόρου
Άρθρο 2. Εκπτώσεις από το εισόδημα
Άρθρο 3. Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Άρθρο 4. Κατάργηση και τροποποίηση φοροαπαλλαγών
Άρθρο 5. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης Τροποποιήσεις συντελεστών
Άρθρο 6. Φορολογία εμπορικών επιχειρήσεων
Άρθρο 7. Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών Παρακράτηση φόρων
Άρθρο 8. Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 9. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα
Άρθρο 10. Τόκοι ομολογιακών δανείων και τόκοι που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή
Άρθρο 11. Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων
Άρθρο 12. Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα
Άρθρο 13. Φορολογία μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα λοιπά νομικά πρόσωπα
Άρθρο 14. Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου
Άρθρο 15. Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών
Άρθρο 16. Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Άρθρο 17. Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, θέματα λογιστών φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόμιμων ελεγκτών
Άρθρο 18. Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B'

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19. Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
Άρθρο 20. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ

Άρθρο 21. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας
Άρθρο 22. Συντελεστές του φόρου μεταβίβασης ακινήτων
Άρθρο 23. Κατάργηση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων
Άρθρο 24. Επαναφορά διατάξεων
Άρθρο 25. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
Άρθρο 26. Φορολογία κερδών από λαχεία, παιχνίδια, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 27. Αντικείμενο του φόρου [1]
Άρθρο 28. Υποκείμενο του φόρου [1]
Άρθρο 29. Απαλλαγές από το φόρο [1]
Άρθρο 30. Προσδιορισμός αξίας ακινήτων Γενικά [1]
Άρθρο 31. Προσδιορισμός αξίας ακινήτων νομικών προσώπων [1]
Άρθρο 32. Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων
Άρθρο 33. Δήλωση νομικών προσώπων - Προθεσμία υποβολής [1]
Άρθρο 34. Δήλωση φυσικών προσώπων [1]
Άρθρο 35. Υπολογισμός του φόρου νομικών προσώπων [1]
Άρθρο 36. Υπολογισμός του φόρου φυσικών προσώπων [1]
Άρθρο 37. Καταβολή του φόρου νομικών προσώπων [1]
Άρθρο 38. Καταβολή του φόρου φυσικών προσώπων [1]
Άρθρο 39. Πρόσθετοι φόροι νομικών προσώπων [1]
Άρθρο 40. Πρόσθετοι φόροι φυσικών προσώπων [1]
Άρθρο 41. Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας νομικών προσώπων [1]
Άρθρο 42. Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας φυσικών προσώπων [1]
Άρθρο 43. Μεταγραφή δηλώσεων [1]
Άρθρο 44. Βεβαίωση του φόρου [1]
Άρθρο 45. Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή [1]
Άρθρο 46. Φορολογικό απόρρητο [1]
Άρθρο 47. Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων και ευθύνες αληθινών κυρίων ακινήτων [1]
Άρθρο 48. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων [1]
Άρθρο 49. Κυρώσεις [1]
Άρθρο 50. Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις [1]
Άρθρο 51. Δήλωση στοιχείων ακινήτων
Άρθρο 52. Περιουσιολόγιο Ακινήτων
Άρθρο 53. Ολοκλήρωση εκκαθάρισης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008
Άρθρο 54. Πρόστιμο Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων
Άρθρο 55. Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 56. Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
Άρθρο 57. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Άρθρο 58. Μεταβατική διάταξη Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Άρθρο 59. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ
Άρθρο 60. Ενσωμάτωση άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ
Άρθρο 61. Εναρμόνιση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 62. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρο 63. Κατάργηση τμηματικής καταβολής ΦΠΑ
Άρθρο 64. Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής [1]
Άρθρο 65. Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής
Άρθρο 66. Μεταβατική διάταξη καταβολής εφάπαξ ληξιπρόθεσμων οφειλών
Άρθρο 67. Αναγκαστική είσπραξη οφειλών
Άρθρο 68. Διαδικασία πληρωμής τόκου αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Άρθρο 69. Κίνητρα για ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
Άρθρο 70. Κίνητρα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
Άρθρο 71. Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας
Άρθρο 72. Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης γεωργών
Άρθρο 73. Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής
Άρθρο 74. Κίνητρα έκπτωσης φόρου για δωρεές στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η '

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 75. Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Κυρώσεις - Ποινές
Άρθρο 76. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών Αδικήματα φοροδιαφυγής
Άρθρο 77. Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων και αμοιβή για αποκά­λυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς σε φο­ρολογικές και τελωνειακές υποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕ­ΤΑΙ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Άρθρο 78.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79. Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων
Άρθρο 80. Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο [1]
Άρθρο 81. Επιβολή προστίμων όταν οι παραβάσεις αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα και εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου
Άρθρο 82. Παράταση παραγραφής
Άρθρο 83. Συγκρότηση περιουσιολογίου
Άρθρο 84. Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 85. Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμ­βουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (EE L 9/14.1.2009)
Άρθρο 86. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος του άρθρου 85
Άρθρο 87. Ειδικός Φόρος σε είδη πολυτελείας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 88. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α')
Άρθρο 89. Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Άρθρο 90. Άλλες διατάξεις
Άρθρο 91. Παροχή επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες της χώρας που δεν εμπίπτουν στο π.δ. 285/1998
Άρθρο 92. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Απριλίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ