Ν.Σ.Κ. 25/2015: Δυνατότητα συμμετοχής δημοσίου υπαλλήλου στο διοικητικό συμβούλιο ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) – Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ