Παράρτημα 1: Πίνακας χαρακτηριστικών ηλεκτρονικών αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών-συντάξεων (ΠΟΛ. 1051/19-2-2015)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ