Γιάννης
Σταματόπουλος
Γιάννης Σταματόπουλος

Προυπηρεσία


Forin.gr Από Σεπτεμβρίου 2003 έως σήμερα
Εταίρος

Εκπαίδευση


Πανεπιστήμιο Πειραιώς Από Ιανουαρίου 2011 έως σήμερα
Διδακτορικό Οικονομικής Επιστήμης - Φορολογία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Από Σεπτεμβρίου 2007 έως Ιουνίου 2009
Μεταπτυχιακός τίτλος MBA (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.) - Λίαν καλώς

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Από Σεπτεμβρίου 2003 έως Ιουνίου 2007
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι) Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - Λίαν καλώς

Ξένες γλώσσες


Αγγλικά Έτος λήψης πτυχίου: 2002
Certificate of Proficiency in English (CPE) - .

Γαλλικά Έτος λήψης πτυχίου: 2002
Delf A1 (Delf 1) - .