Παρακαλω περιμένετε...

Αποτελέσματα αναζήτησης για: ΦΜΥ ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ

Αποτελέσματα αναζήτησης για 'ΦΜΥ ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ'. Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα στην ενότητα 'Εγκύκλιοι - Θέματα' Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

Αποτελέσματα στην ενότητα: Εγκύκλιοι - Θέματα
ΠΟΛ. 1101/6-5-2011: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.

... κατά περίπτωση και παράταση της προθεσμίας υποβολής της. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ... παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις ... Ημερομηνία υποβολής 1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ... . 4. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, η οριζόμενη ...

Προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων και των δόσεών τους

... Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των ... φορολογουμένων. Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται  στις τακτές ημερομηνίες ...

ΠΟΛ. 1236/22-11-1999: Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΜΥ, οριστικής δήλωσης οικονομικού έτους 1999 (εισοδήματα χρήσης 1998)

... 1999 Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΜΥ, οριστικής δήλωσης οικονομικού έτους ... ΤΑΦΕ, μέχρι την προθεσμία απόδοσης ΦΜΥ του δεύτερου διμήνου και ... εργοδότες το επιπλέον ποσό ΦΜΥ, πιστωτικό υπόλοιπο όπως αυτό ... εμφανισθεί στην οριστική δήλωση ΦΜΥ, παρακαλούμε για την ...

ΠΟΛ. 1102/6-5-2011: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής του των στοιχείων αυτής και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.

... αυτής και παράταση της προθεσμίας υποβολής της. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ... παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις ... αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ... επί αυτών. 4. Η προθεσμία υποβολής των στοιχείων που ...

Ανακοίνωση σχετικά με τον τύπο και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), καθώς και υποχρέωσης υποβολής της και απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση, καθώς και των στοιχείων της βεβαίωσης αποδοχών και παράταση της προθεσμίας υποβολής τους

... βεβαίωσης αποδοχών και παράταση της προθεσμίας υποβολής τους: Το Υπουργείο Οικονομικών ... οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ, για τις οποίες προκύπτει ποσό ... επί αυτών. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ η οριζόμενη με ...

ΠΟΛ. 1291/19-11-1998: Παράταση προθεσμιών απόδοσης τελών χαρτοσήμου άλλων φόρων και εισφορών για τις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων

... .1291/19.11.1998 Παράταση προθεσμιών απόδοσης τελών χαρτοσήμου άλλων φόρων ... μέχρι 19.11.1998 τις προθεσμίες απόδοσης τελών χαρτοσήμου και άλλων ... .11.1998. Για τις προθεσμίες απόδοσης του ΦΜΥ και των συνεισπραττομένων μ ...

Aιτημα παράτασης καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δήλωσης αναπροσαρμογής ακινήτων ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ

... 31/1/2013 λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του φόρου υπεραξίας ... , με τη νέα κλίμακα παρακράτησης ΦΜΥ, δικαιολόγηση εμβασμάτων εξωτερικού, ενημέρωση και ... , παρακαλούμε να δώσετε παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων υπεραξίας αναπροσαρμογής ...

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Γ.Γ.Π.Σ.: Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (φορολογικό έτος 2014).

... απαντήσεις Προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ 2014 1. ... ΦΜΥ, υπάρχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης σε μηνιαία βάση και με προθεσμία ... 4174/2013 η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης ... προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρακρατούμενου φόρου μηνός Μαρτίου 2014 έχει προθεσμία ...

ΠΟΛ. 1321/31-12-1998: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολή της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου(1998)

... πάνω Διαταγή, απέδωσε τον ΦΜΥ για λογαριασμό περισσότερων μονάδων ... δήλωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αλλά στον Προϊστάμενο της ... ΤΑΦΕ, μέχρι την προθεσμία απόδοσης ΦΜΥ του δεύτερου διμήνου και ... να υποβάλουν οριστική δήλωση ΦΜΥ, εφόσον απασχολούν περισσότερους ...

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ( Ε7 ) - 2014

... Οι αρχικές χρεωστικές ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ δηλώσεις ΦΜΥ Αποκλειστικά υποβάλλονται στις αρμόδιες ... την οριστική δήλωση ΦΜΥ οικονομικού έτους 2014, η προθεσμία υποβολής της ... ημερομηνία εξόφλησης της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ. Προσοχή. Οι ταυτότητες πληρωμής ...