Παρακαλω περιμένετε...

Αποτελέσματα αναζήτησης για: ΚΒΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ 8

Αποτελέσματα αναζήτησης για 'ΚΒΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ 8'. Βρέθηκαν 415 αποτελέσματα σε όλες τις ενότητες Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

Αποτελέσματα στην ενότητα: Εγκύκλιοι - Θέματα
ΠΟΛ. 1141/29-6-1999: Κοινοποίηση σημειώματος άρθρου 45, παρ. 8 του Π.Δ.99-1977 (ΚΦΣ) για υποθέσεις προ της 1.7.1992

... έχουν κοινοποιηθεί σημειώματα της παρ. 8 του άρθρου 45 του ... 3. Επειδή, στο άρθρο 45, παρ. 8 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ( ... 7.1992 (άρθρο 40, παρ. 3 του ΚΒΣ). 4. Επειδή, οι ... επάγεται ακυρότητα της πράξεως αυτής. 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ...

ΠΟΛ. 1063/23-2-2000: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 10, παρ. 6 του Ν.2753-1999 - Μετάταξη αυτοτελών παραβάσεων σε γενικές - Υψος επιβλητέου προστίμου - -Οροφές-

... στ` και ζ` της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/ ... στην περ. ζ` της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/ ... στ` και ζ` του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.2523/1997 ... για τις αυτοτελείς παραβάσεις της παρ. 8 του ίδιου άρθρου και ... στ` και ζ` της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/ ...

ΠΟΛ. 1190/7-9-2011: Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ.1 και 6) του π.δ/τος 186/1992, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011.

... /22.8.2011), δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περ. ζ' της παρ.6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ... έναρξη ισχύος του παρόντος (22.8.2011). Συνεπώς δεν εμπίπτουν στις ... ή συμπληρωματικών συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ...

ΠΟΛ. 1242/24-11-2011: Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β΄ Ν.4002/2011.

... 18 του Ν.4002/ 22.8.2011 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Τροποποίηση ... , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις ... τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ΚΒΣ, τα εν λόγω ... τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, ανεξάρτητα του ύψους των ακαθαρίστων ...

ΠΟΛ. 1140/14-5-2001: Περί της δυνατότητας βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Δημοσίου κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής των άρθρων 68 παρ. 2, 88 εδ. β, 200-205, 206-209 και 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

... αυτεπάγγελτου συμψηφισμού κατ` άρθρο 83 παρ. 3 του Κ. ... παρ. 4 και 5 (νυν άρθρ. 53 παρ. 2 - 3 ν. 2859/2000), 47 παρ. 4, 48 και 49 ν. 1642/1986, άρθρ. 4 παρ ... συμψηφισμού, κατ άρθρο 83 παρ. 3 του ν.δ ... 186/1992 (ΚΒΣ), για τα πρόστιμα του ΚΒΣ, 434-5, 474 ...

Περισσότερα
Αποτελέσματα στην ενότητα: Ερωτήσεις
0 Ψήφοι
1 Απάντηση
741 Προβολές
επιβολή προστίμου για γενικές παραβάσεις στην ίδια χρήση

από τον ίδιο έλεγχο σε μία επιχείρηση, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω δύο γενικές παραβάσεις (με σ.β. 1) οι οποίες αφορούν την ίδια διαχειρ. περίοδο 1/1/11-31/12/11:α) εκδόθηκαν επτά τιμ-δελ.απ. (για την αγορά αγροτικών προϊόντων) με ημερομηνία έκδοσης ...

  0 Ψήφοι
  1 Απάντηση
  1655 Προβολές
  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  Σε έλεγχο που έγινε σε ιατρό, το ΣΔΟΕ διαπίστωσε οτι από την έναρξη της δραστηριότητας του (χρήση 2005),έως σήμερα,  δεν είχε θεωρήσει και ως εκ τούτου δεν τηρούσε το πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών. Ωστόσο εξέδιδε ΑΠΥ αθεώρητες, βάσει της ΠΟΛ ...

   0 Ψήφοι
   1 Απάντηση
   1255 Προβολές
   Βιβλίο Αποθήκης απο 1/1/2013 Βιβλίο κκ Σταματόπουλων

   Παρακαλώ τη βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα.Στην ΠΟΛ.1004/2013 παρ.8 και συγκεκριμένα στις Λοιπές επισημάνσεις αναφέρονται τα εξής:Συνέχιση τήρησης του βιβλίου αποθήκης.Οι επιχειρήσεις που τηρούσαν το βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του ...

    0 Ψήφοι
    1 Απάντηση
    3187 Προβολές
    Διαπίστωση αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης από έλεγχο Σ.Δ.Ο.Ε. σε περαιωμένη χρήση με τον ν 3888/10

    Σε περίπτωση επανελέγχου από ΣΔΟΕ ελεύθερου επαγγελματία και διαπίστωση αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ύψους π.χ.  100.000 ευρώ από μη έκδοση  είκοσι  αποδείξεων παροχής υπηρεσιών σε περαιωμένη χρήση (2009) με τον Ν 3888 τιθεται θέμα επιβολής ...

     2 Ψήφοι
     6 Απαντήσεις
     4942 Προβολές
     Έλεγχος περαιωμένης χρήσης

     Από έλεγχο σε βιβλία και στοιχεία δικηγόρου που έχει περαιώσει μέχρι και τη χρήση 2009 διαπιστώθηκε μη καταχώριση στοιχείων εσόδων στα βιβλία που αφορούν την ανέλεγκτη χρήση 2010 αλλά και τις προηγούμενες περαιωμένες. Ερωτάτε αν οι μη ...

      Περισσότερα