Παρακαλω περιμένετε...

Αποτελέσματα αναζήτησης για: Ε4

Αποτελέσματα αναζήτησης για 'Ε4'. Βρέθηκαν 21 αποτελέσματα στην ενότητα 'Εγκύκλιοι - Θέματα' Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

Αποτελέσματα στην ενότητα: Εγκύκλιοι - Θέματα
ΠΟΛ. 1033/7-2-1996: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1996, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν

... )- (Ε3) και (Φ-01.003Α) - (Ε4), ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων ... αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (Ε3, Ε4), των αναλυτικών στοιχείων τεκμαρτού εισοδήματος ... στοιχεία φορολογίας εισοδήματος (Ε3) και (Ε4), η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ...

ΠΟΛ. 1093/12-3-1997: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1997, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν

... )-(Ε3) και (Φ-01.003Α)-(Ε4), ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων ... αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (Ε3, Ε4), των αναλυτικών στοιχείων τεκμαρτού εισοδήματος ... στοιχεία φορολογίας εισοδήματος (Ε3) και (Ε4), η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ...

ΠΟΛ. 1056/12-2-1997: Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1997

... από τα έντυπα Ε3 και Ε4, μεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους ... παραπάνω έντυπο (Ε3 ή Ε4). Διευκρινίζεται ότι με τις ... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε3 και Ε4 κατά περίπτωση. Στο ποσό ... το συμπληρωμένο ανάλογο έντυπο Ε3-Ε4 _ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ ...

ΠΟΛ. 1026/27-1-1998: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3)

... Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπα Ε3 και Ε4) εμπλουτισμένο για τις ανάγκες της ... για τελευταία φορά Ε3 ή Ε4 (έκδοση 1996 ή προγενέστερη).Για ... τον κωδικό 517 του εντύπου Ε4 οικον. έτους 1997 και προηγούμενων ...

ΠΟΛ. 1031/6-2-1996: Οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον.έτους 1996

... συνυποβάλλονται με αυτήν (έντυπο Ε3, Ε4 κ.τ.λ.). γ) Αν ... με αυτή (έντυπα Ε1, Ε3, Ε4, Ε10 και Ε11), από τον ...

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΙΚΑ

... την αναγγελία της πρόσληψης και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) τα οποία οι ... υποβληθεί τα έντυπα Ε3 και Ε4, θα καθοριστεί στο μέλλον με ...

ΠΟΛ. 1385/1993: Διάθεση φορολογικών εντύπων

... του Κ.Β.Σ. έντυπο Ε4), 5) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος εταιρειών ...