Παρακαλω περιμένετε...

Αποτελέσματα αναζήτησης για: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αποτελέσματα αναζήτησης για 'ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ'. Βρέθηκαν 66 αποτελέσματα στην ενότητα 'Εγκύκλιοι - Θέματα' Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

Αποτελέσματα στην ενότητα: Εγκύκλιοι - Θέματα
ΠΟΛ. 1212/16-11-1999: Αναλυτικά παραδείγματα για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των αγροτεμαχίων

... αξίας των αγροτεμαχίων Για να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία, συμπληρώνουμε ... οποία υπολογίζουμε Οικοπεδική Αξία (Α.Οικ.) ή Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω ... δεν υπολογίζουμε Οικοπεδική Αξία, ούτε και Αξία Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης, ...

ΠΟΛ. 1022/29-2-2004: Οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.3220-2004 για την αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων

... β. Αξία πραγματικής δουλείας επί οικοπέδου ή αγροτεμαχίου Η φορολογητέα αξία της πραγματικής δουλείας επί οικοπέδου ή αγροτεμαχίου ... αγροτεμαχίου, υπολογίζεται η αξία της επιφάνειας της αποκλειστικής χρήσης ως αγροτεμάχιο ...

ΠΟΛ. 1310/30-12-1998: Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού

... .) Είναι η αξία γης σε δραχμές, που προστίθεται στην αξία της εδαφικής ... όριά τους είτε σε άλλο αγροτεμάχιο ανεξάρτητα από την απόστασή τους ... τις οποίες υπολογίζεται Οικοπεδική Αξία (Α.Οικ.) ή Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης ...

ΠΟΛ. 1159/20-6-2001: Καθορισμός τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41α του ν. 1249-1982

... που βρίσκονται σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια μεταξύ της Νέας Εθνικής ... που βρίσκονται σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια μεταξύ της Νέας Εθνικής ... βρίσκονται σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια μεταξύ της Νέας Εθνικής ... βρίσκονται σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια μεταξύ της Νέας Εθνικής ...

ΠΟΛ. 1159/29-5-1998: Στοιχεία προσδιορισμού αξίας εκτός σχεδίου ακινήτων

... ανά τετραγωνικό μέτρο γης για αγροτεμάχια (γεωτεμάχια) αδόμητα και κατά κανόνα ... ανά τετραγωνικό μέτρο γης για αγροτεμάχια (γεωτεμάχια) αδόμητα αλλά ευρισκόμενα κοντά ...

ΠΟΛ. 1253/7-11-2001: Κοινοποίηση της υπ` αριθμ. 487-01 Γνωμοδότησης του Β Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας δασών ή δασικών εκτάσεων

... βάση μια αρχική αξία γης των αγροτεμαχίων (Αρχική Βασική Αξία - ΑΒΑ) επί της ... , η αξία τεχνικού ξύλου, η αξία καυσοξύλων κ.λπ. γ) Η αξία προσαύξησης ... επιβολή φορολογίας, συνάγεται ότι η αξία αυτή εξευρίσκεται, εκτός της χρησιμοποίησης ...

ΠΟΛ. 1038/4-2-1997: Προσδιορισμός ενδεικτικής αξίας των οικοπέδων, αγροτεμαχίων, αγρών κ.λπ.

... να προσδιοριστεί η ενδεικτική αξία των οικοπέδων, αγροτεμαχίων, αγρών κ.λπ. με ... σχεδίου ή εντός οικισμού. 2. Αγροτεμάχιο ή Αγρό ή Βοσκότοπο. α ...

ΠΟΛ. 1035/27-02-2007: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1310-1998, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού

... Ειδική Βασική Αξία Γης (Ε.Β.Α.). Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία ... σε τμήμα της, οπότε η Αξία Δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης υπολογίζεται ... όριά τους είτε σε άλλο αγροτεμάχιο ανεξάρτητα από την απόστασή τους ...