Παρακαλω περιμένετε...

Αποτελέσματα αναζήτησης για: τακτικο αποθεματικο

Αποτελέσματα αναζήτησης για 'τακτικο αποθεματικο'. Βρέθηκαν 86 αποτελέσματα στην ενότητα 'Εγκύκλιοι - Θέματα' Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

Αποτελέσματα στην ενότητα: Εγκύκλιοι - Θέματα
ΠΟΛ. 1103/7-4-1998: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν.2579-1998

... Αποθεματικά - Διαφ. αναπρ. - Επιχορ. επενδύσεων 41.05 Εκτακτα αποθεματικά 41.05.01 Αποθεματικά ... αποθεματικά" ανοίγονται τριτοβάθμιοι λογαριασμοί με κατάλληλο τίτλο, όπως "Αποθεματικά ...

ΠΟΛ. 1193/5-8-2013: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.

... αποφασίσει για διανομή κερδών εκτάκτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ... αποφασίσει για την διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, καθόσον στην ... τρόπος περαιτέρω διαθέσεως ήδη σχηματισθέντων αποθεματικών και μη διανεμηθέντων κερδών ...

ΠΟΛ. 1046/14-2-2000: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 4 του ν.2753-1999 σχετικά με το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828-1989

... του αποθεματικού: Το δικαίωμα σχηματισμού του εν λόγω αποθεματικού παρέχεται ... το αποθεματικό θα υπολογισθεί στα μεγαλύτερα αυτά κέρδη. Το διαλαμβανόμενο αποθεματικό ... δικαίωμα σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων σύμφωνα με όσα ...

ΠΟΛ. 1035/29-4-2004: Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις λόγω σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων

... επιχειρήσεις λόγω σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ... για σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων. στ) Ειδικά οι ... του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, που προβλέπει η ...

ΠΟΛ. 1084/16-3-1998: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 5, 7 και 8 του Ν. 2579-1998 οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος

... ως άνω φορολογηθέν αποθεματικό. Το υπόλοιπο ποσό του αποθεματικού που φορολογήθηκε, ... αποθεματικά που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής. -Αφορολόγητα αποθεματικά, ... αποθεματικά τα οποία εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση. Τα αποθεματικά ...

ΠΟΛ. 1129/6-5-2011: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011

... αποθεματικού υπέρ το άρτιον, καθόσον ο νόμος αναφέρεται ρητά σε αποθεματικά ... του φόρου που παρακρατήθηκε. Όσα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων έχουν ήδη ... σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σημειώνεται ότι στο λογαριασμό του αποθεματικού καταχωρείται το ...

ΠΟΛ. 1038/5-3-2003: Ερμηνεία των διατάξεων του ν. 3091-2002

... με τα ανωτέρω, αποθεματικό κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί ... αποθεματικά του άρθρου 38 του ν.2238/1994, δηλαδή αποθεματικά ... , αποθεματικά ειδικού σκοπού, και το τακτικό αποθεματικό. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός ούτε και με τα αποθεματικά ...

ΠΟΛ. 1134/6-8-2013: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013.

... διανομή μερισμάτων στους μετόχους από αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων (κερδών εις ... δεν μπορούν να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό μέσω του πίνακα διάθεσης ... ποσό εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, ανεξάρτητα από την επάρκεια κερδών ...