Παρακαλω περιμένετε...

Αποτελέσματα αναζήτησης για: ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ

Αποτελέσματα αναζήτησης για 'ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ'. Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα στην ενότητα 'Εγκύκλιοι - Θέματα' Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

Αποτελέσματα στην ενότητα: Εγκύκλιοι - Θέματα
Αρ. Πρωτ. Δ12 1133259 ΕΞ 24-9-2012: Αμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. για δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 που ήδη έχουν υποβληθεί.

... την αμφισβήτηση της δαπάνης των τεκμηρίων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:1 ... ν’ απορρίψει αιτιολογημένα το μαχητό τεκμήριο. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος ...

ΠΟΛ. 1225/26-10-2011: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 3943/2011.

... σχετικές δαπάνες τους (μαχητό τεκμήριο), όπως συμβαίνει και με ... αυτά κράτη, το μαχητό τεκμήριο είχε θεσπισθεί με τις ... απόδειξη του μαχητού αυτού τεκμηρίου, θα πρέπει ο φορολογικός ... ειδικών φακέλων, προκειμένου για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών ...

ΠΟΛ. 1198/21-8-2013: Φορολογική μεταχείριση δαπανών αγοράς αγαθών που πραγματοποιούνται από εταιρείες με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μέσω τριγωνικών συναλλαγών.

... φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή (το μαχητό τεκμήριο προστέθηκε με την παρ. 2 ... και την απόδειξη του μαχητού τεκμηρίου σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου προκειμένου ... είναι πραγματικές και συνήθεις (μαχητό τεκμήριο), σύμφωνα με τις οδηγίες που ...

ΠΟΛ. 1099/6-4-2001: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2873-2000, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

... ο φορολογούμενος ότι πραγματοποίησε (μαχητό τεκμήριο), προστίθεται στην ετήσια συνολική τεκμαρτή ... τις νέες διατάξεις καταργείται το τεκμήριο δαπάνης από τις πιστωτικές κάρτες ... , η δαπάνη που καταβάλλει αποτελεί τεκμήριο, ανεξάρτητα από τον τρόπο που ...

ΠΟΛ. 1094/23-3-1989: Προσδιορισμός, της φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες.

... είναι συγγενείς. ΙΙ. Παράγραφος 2. Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης Γενικά Με την ... εάν η κατοικία αυτή αποτελεί τεκμήριο, πολλαπλασιάζεται το άθροισμα των ποσοστών ... . Δηλαδή, προκειμένου μισθωτός να καλύψει τεκμήριο οικονομικού έτους 1991 με δωρεά ...

ΠΟΛ. 1113/16-4-1998: Ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 4, 6, 9, 10 και 11 του ν. 2579-1998 που αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος

... 1998) εξαιρείται από το τεκμήριο διαβίωσης με βάση τους ... . έτος 1998) προστέθηκαν στα τεκμήρια αγοράς αυτοκινήτων, δίτροχων ή ... τεκμήριο δαπάνης για δωρεές ή χορηγίες και το τεκμήριο δαπάνης ... φορολογίας εισοδήματος (π.χ. τεκμήριο δαπάνης αγοράς αυτοκινήτου ή ...

ΠΟΛ. 1042/8-2-1993: Θέματα φορολογίας εισοδήματος που ρυθμίζονται με το ν. 2065/1992

... εκατό. Σημειώνεται ότι από το τεκμήριο της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών ... 000 δραχμών δεν υπάγονται στο τεκμήριο της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών ... εφαρμογή των τεκμηρίων (άθροισμα πραγματικού εισοδήματος και προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων). Στην ...