Παρακαλω περιμένετε...

Εγκύκλιοι - Θέματα 15

Επιλογές


Αποτελέσματα αναζήτησης για: ΑΡΘΡΟ 54 ΚΦΕ

Αποτελέσματα αναζήτησης για 'ΑΡΘΡΟ 54 ΚΦΕ'. Βρέθηκαν 15 αποτελέσματα στην ενότητα 'Εγκύκλιοι - Θέματα' Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

Αποτελέσματα στην ενότητα: Εγκύκλιοι - Θέματα
Αιτιολογική έκθεση στο Σχέδιο Νόμου - Φορολογία Εισοδήματος Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

... υπό τις προϋποθέσεις του ΚΦΕ σε ημεδαπούς φορολογικές κατοίκους ... το πεδίο εφαρμογής του ΚΦΕ, όσον αφορά – κυρίως - τα ... στους σχετικούς ορισμούς του ΚΦΕ αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής ... του φόρου αυτών.   Άρθρο 54 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις Το ...

Σχέδιο νόμου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

... 22Συμπλήρωση διατάξεων δεύτερου μέρους ΚΦΕ σχετικά με τη φορολογία ... Συμπλήρωση διατάξεων τρίτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με τη φορολογία ... παραγράφου 2 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» ... Συμπλήρωση διατάξεων τέταρτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την παρακράτηση ...

Σχέδιο νόμου “Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

... 6 του άρθρου 111 του ΚΦΕ, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι ... 6 του άρθρου 50 του ΚΦΕ αντικαθίσταται ως εξής: «β) Στο ... 4 του άρθρου 52 του ΚΦΕ αντικαθίσταται ως εξής: «Η δήλωση ... . » 15. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 54 Τρόπος καταβολής του ...

Αιτιολογική έκθεση νόμου 4110/2013: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

... 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ και μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού ... της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την ... εισοδήματος του άρθρου 109 του ΚΦΕ ο οποίος αναλογεί στο ποσό ... 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ. Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην ...

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου “Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

... ορίζονται στο άρθρο 31 του ΚΦΕ. Δηλαδή, θα εκπίπτεται το ποσό ... εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του κΦε και βεβαίωσης με βάση ... 2 του άρθρου 82 του ΚΦΕ, δεν δηλώνουν ή δεν χορηγούν ... παρ. 15 αντικαθίσταται το άρθρο 54 προκειμένου να καθορίζεται σαφώς ο ...

Σχέδιο νόμου 4110/2013: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

... 1 του άρθρου 24 του ΚΦΕ, που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων ... της παραγράφου 6 του άρθρου 54, αφαιρείται το μέρος του φόρου ... της παραγράφου 6 του άρθρου 54. Οταν συνεταιρισμός ή ημεδαπή εταιρεία ... της παραγράφου 1 του άρθρου 54. Επίσης, σε περίπτωση που ...

Σχέδιο Νόμου 'Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015'

... Μετά το άρθρο 67Α του ΚΦΕ προστίθεται άρθρο 67Β ως ... της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011( ... της παραγράφου 5 του άρθρου 54 όπως ισχύει, χωρίς να ... αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθρ.6 του ν. 3139/ ... το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/ ...

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου ''Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013 - 2016

... η δια των διατάξεων του άρθρ. 24 του ν.δ. 3971 ... τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ.2961/54 (ΦΕΚ 197 ... τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ.2961/54 (Α’197 ... τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ. 2961/54 (Α’ 197 ... /2012 (σε συνδυασμό με το άρθρ.1 της ΠΥΣ 6/2012 ...

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις"

... των φορολογικών προστίμων του άρθρου 54 ως ακολούθως: α) Ρυθμίζεται ... επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 για εκπρόθεσμη υποβολή. Η ... κολασμό των παραβάσεων του άρθρου 54, σε περίπτωση υποτροπής, ώστε, ... 3 τροποποιείται το άρθρο 54 του Κώδικα ΦΠΑ και ...

Αιτιολογική Έκθεση νόμου 4152/2013 ''Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013''

... 10 που αφορούν το άρθρο 54 του Κώδικα ΦΠΑ, καταργούνται οι ... της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται η ... πρόσωπο του άρθρου 7 του ΚΦΕ. Με την υποπερίπτωση α της ... κερδών του άρθρου 33 του ΚΦΕ για το διάστημα που μεσολαβεί ...