Παρακαλω περιμένετε...

Αποτελέσματα αναζήτησης για: ΑΡΘΡΟ 52 ΚΦΕ

Αποτελέσματα αναζήτησης για 'ΑΡΘΡΟ 52 ΚΦΕ'. Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα στην ενότητα 'Εγκύκλιοι - Θέματα' Αποθήκευση αυτής της αναζήτησης

Αποτελέσματα στην ενότητα: Εγκύκλιοι - Θέματα
ΠΟΛ. 1026/26-1-2012: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων.

... προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 52 του ΚΦΕ και η παράγραφος 5 ... 1 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου ... διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ, είναι δηλαδή επιτηδευματίας φυσικό ή ... της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ΚΦΕ. Η ισχύς των διατάξεων ...

ΠΟΛ. 1226/1-11-2011: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 38, 42 παρ. 1-5 και 43 του ν.4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 226 Α ) με τίτλο 'Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015'

... με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58 στο ... 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ... 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα ... 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα ...

Αρ. Πρωτ:Δ13ΦΜΑΠ 1135771 ΕΞ 2011: Τρόπος δήλωσης δικαιούχων καταβολής μειωμένου έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (0,50€) και δικαιούχων απαλλαγής κατά την παρ. 6.

... . Στην παρ. 6 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου «Ενισχυμένα μέτρα ... με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, ανάπηρο, κατά την έννοια της ... 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ (ολικώς τυφλοί και πρόσωπα που ... 2 και 3 του άρθρου 52: 1. Αν η αξία της ...

Εγκ. 10/Π. 4336/3162/10.7.1987: Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 1642/1986) και άλλες διατάξεις

... φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών 52. Εννοιολογική διάκριση και διαχρονισμός της ... απαλλάσσεται του εν λόγω φόρου (αρθρ. 18, παρ. 1 περ. η ... – ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 52 Παραγραφή 252. Δεκαετής παραγραφή του ...

ΠΟΛ. 1038/5-3-2003: Ερμηνεία των διατάξεων του ν. 3091-2002

... διατάξεις του άρθρου 34 του ΚΦΕ, δηλαδή εφαρμόζοντας στα ακαθάριστα έσοδά ... ης παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. Με ... της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. αναφορικά ... της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. Με ... της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. ...

ΠΟΛ. 1057/3-3-2001: Τα αθλητικά σωματεία φορολογούνται με συντελεστή 10% για το εισόδημά τους από την εκμίσθωση ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται για την ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τμημάτων τους

... . 1 του άρθρου 109 του ΚΦΕ ορίζεται ότι, ειδικά τα ημεδαπά ... , από τις διατάξεις του άρθρου 52 προβλέπεται η οικονομική εποπτεία των ... . 1 του άρθρου 109 του ΚΦΕ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό ...

ΠΟΛ. 1022/29-2-2004: Οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.3220-2004 για την αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων

... στ΄ του άρθρου 17 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις, επεκτείνεται ... τέλος της παραγράφου 13 του ΚΦΕ, προστίθεται νέο εδάφιο. Με τις ... εδαφίου της παρ.1 του άρθρ.11 ν.2873/2000 (ΦΕΚ ... (αγορών και αποκρυβείσας αξίας κόστους) 52.000,00 ποσοστό απόκρυψης 4 ...