Παρακαλω περιμένετε...

Παρακρατούμενοι φόροι

Ε12 - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Ε12 (Φ. 01.015Α) - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (ΠΟΛ. 1049/2014)

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (ΠΟΛ. 1048/2014)

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (ΠΟΛ 1046/2014)

Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε21) (ΠΟΛ 1046/2014)

Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε21)

Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (ΠΟΛ 1046/2014)

Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε20) (ΠΟΛ 1046/2014)

Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε20)

Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων (ΠΟΛ 1046/2014)

Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων

Οριστική δήλωση απόδοσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) (ΠΟΛ 1046/2014)

Οριστική δήλωση εκκαθάρισης των ποσών φόρου, που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Παράρτημα 3)(ΠΟΛ 1046/2014)

Πίνακας χαρακτηριστικών των αποδεκτών ηλεκτρονικών αρχείων φόρου εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Παράρτημα 3)