Παρακαλω περιμένετε...

Παρακρατούμενοι φόροι

Έντυπο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 για τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών

Έντυπο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 για τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών

Έντυπο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 για τα ενδοομιλικά μερίσματα

Έντυπο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 για τα ενδοομιλικά μερίσματα

Ε12 - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Ε12 (Φ. 01.015Α) - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (ΠΟΛ. 1049/2014)

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (ΠΟΛ. 1048/2014)

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (ΠΟΛ 1046/2014)

Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε21) (ΠΟΛ 1046/2014)

Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε21)

Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (ΠΟΛ 1046/2014)

Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε20) (ΠΟΛ 1046/2014)

Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ημερολογιακό έτος 2013) (Ε20)

Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων (ΠΟΛ 1046/2014)

Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων