Παρακαλω περιμένετε...

Επιλέξτε τις λέξεις κλειδιά βάσει των οποίων θέλετε να σας εμφανιστούν τα σχετικά θέματα και πατήστε το κουμπί "Φίλτρο"

  • 4013/2011
ΦΙΛΤΡΟ
ΠΟΛ. 1188/24-9-2012: Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» - Κοινοποίηση νέων διατάξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤαχ.Δ/νση:Πανεπιστημίου 20Ταχ.Κωδ.:106 72 Αθήνα Πληροφορίες:Σ.Μπέη Τηλέφωνο:210 3614303, 210 3613274 FAX:210 3635077 ΑΔΑ: Β4Θ3Η-Ε0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛ. : 1188/24-9-2012 ΘΕΜΑ : Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία [...]

ΠΟΛ. 1126/17-5-2012: Οδηγίες για τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4013/2011, σχετικά με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

ΑΔΑ: Β49ΑΗ-23Λ ΠΟΛ. 1126/17-5-2012 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4013/2011, σχετικά με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’) ρυθμίζονται θέματα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) για τις οποίες σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, ως προς τα φορολογικά θέματα : Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Με βάση τις διατάξεις του ν. [...]

ΠΟΛ. 1236/24-11-2011: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.

ΑΔΑ: 457ΞΗ-ΩΧΚ ΠΟΛ. : 1236/24-11-2011 ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α715-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτίκή διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες [...]