Παρακαλω περιμένετε...

Νόμος 4024/2011: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Επιλέξτε τις λέξεις κλειδιά βάσει των οποίων θέλετε να σας εμφανιστούν τα σχετικά θέματα και πατήστε το κουμπί "Φίλτρο"

  • 4024/2011
ΦΙΛΤΡΟ
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των [...]

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 262/Α/16-12-2011Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΈχοντας υπόψη:την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του [...]

ΠΟΛ. 1246/7-12-2011: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011.

AΔA: 4565Η-Ε6Γ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011 ΠΟΛ.: 1246 ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα [...]

Αρ. Πρωτ: ΕΓΔΕΚΟ 2073/18-11-2011: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

ΑΔΑ: 4576Η-9ΜΜ Αθήνα, 18-11-2011 Αρ. Πρωτ: ΕΓΔΕΚΟ 2073 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου [...]

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 ΑΔΑ: 4574Η-8ΜΘ ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου [...]

ΠΟΛ. 1226/1-11-2011: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 38, 42 παρ. 1-5 και 43 του ν.4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 226 Α ) με τίτλο 'Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015'

ΑΔΑ: 45Β3Η-1 ΠΟΛ. 1226- 1/11/2011 Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 38, 42 παρ. 1-5 και 43 του ν.4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 226 Α ) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής [...]

Το άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4024/2011

Παρατίθενται ακολούθως για διευκόλυνση των αναγνωστών οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 9 "Υπολογισμός και καταβολή του φόρου" του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύουν, μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 38 § 2 ν. 4024/2011. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 38 § 1 του ν. 4024/2011, [...]

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου 'Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015'

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ–ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»Α. Γενική παρουσίαση Άμεση προτεραιότητα ζωτικού δημοσίου [...]

Σχέδιο νόμου 'Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015'

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ–ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων [...]