Παρακαλω περιμένετε...

Επιλέξτε τις λέξεις κλειδιά βάσει των οποίων θέλετε να σας εμφανιστούν τα σχετικά θέματα και πατήστε το κουμπί "Φίλτρο"

  • Συμφωνητικά
ΦΙΛΤΡΟ
Αριθμ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005: Συμπλήρωση των 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15.7.2002 ΑΥΟ περί «Εξαίρεσης από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις» και1055905/4654/ΔΕ-Β'/5.7.2004 ΑΥΟΟ περί «Εξαίρεσης των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990».

Αριθμ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005 ΦΕΚ 343/Β/16-3-2005Συμπλήρωση των 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15.7.2002 ΑΥΟ περί «Εξαίρεσης από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις» και1055905/4654/ΔΕ-Β'/5.7.2004 ΑΥΟΟ περί «Εξαίρεσης των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990».Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. [...]

Αριθ. 1055905/4654/ΔΕ-Β/5-7-2004: Εξαίρεση των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του N.1882/1990.

Αριθ. 1055905/4654/ΔΕ-Β/5-7-2004ΦΕΚ 1074/Β/15-7-2004Εξαίρεση των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του N.1882/1990. Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει μετά την απόφαση υπ' αριθμ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005 (ΦΕΚ 343/Β/16-3-2005). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, με τις οποίες ορίζεται ότι τα συμφωνητικά που [...]

Αριθ. 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15-7-2002: Εξαίρεση από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αριθ. 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15-7-2002 ΦEK 952 B 25-7-2002Εξαίρεση από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις. Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει μετά την απόφαση υπ' αριθμ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005 (ΦΕΚ 343/Β/16-3-2005). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90, με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων [...]