Παρακαλω περιμένετε...

1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000: Εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 - Καθορισμός διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου

Επιλέξτε τις λέξεις κλειδιά βάσει των οποίων θέλετε να σας εμφανιστούν τα σχετικά θέματα και πατήστε το κουμπί "Φίλτρο"

  • Συμφωνητικά
ΦΙΛΤΡΟ
Αριθμ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005: Συμπλήρωση των 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15.7.2002 ΑΥΟ περί «Εξαίρεσης από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις» και1055905/4654/ΔΕ-Β'/5.7.2004 ΑΥΟΟ περί «Εξαίρεσης των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990».

Αριθμ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005 ΦΕΚ 343/Β/16-3-2005Συμπλήρωση των 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15.7.2002 ΑΥΟ περί «Εξαίρεσης από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις» και1055905/4654/ΔΕ-Β'/5.7.2004 ΑΥΟΟ περί «Εξαίρεσης των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990».Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. [...]

Αριθ. 1055905/4654/ΔΕ-Β/5-7-2004: Εξαίρεση των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του N.1882/1990.

Αριθ. 1055905/4654/ΔΕ-Β/5-7-2004ΦΕΚ 1074/Β/15-7-2004Εξαίρεση των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του N.1882/1990. Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει μετά την απόφαση υπ' αριθμ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005 (ΦΕΚ 343/Β/16-3-2005). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, με τις οποίες ορίζεται ότι τα συμφωνητικά που [...]

Αριθ. 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15-7-2002: Εξαίρεση από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αριθ. 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15-7-2002 ΦEK 952 B 25-7-2002Εξαίρεση από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις. Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει μετά την απόφαση υπ' αριθμ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005 (ΦΕΚ 343/Β/16-3-2005). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90, με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων [...]