Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΦΚ Α 5011386 ΕΞ 13-5-2014: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

ΔΕΦΚ Α 5011386 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ B 1214 - 13.05.2014) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. ΟΙ [...]

ΠΟΛ. 1131/06-05-2014: Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β' 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e εφαρμογές) 2. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (e-υπηρεσίες) Πληροφορίες: Μ. Μυτιληναίος Τηλέφωνο: 210 480 3240 Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ Δ31 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πληροφορίες: Δ. Κεφαλληνός Τηλ: 210 480 2392 Ταχ Δ/νση: [...]

ΔΠΕΙΣ Δ 1069382 ΕΞ 2-5-2014: Διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων IV και V του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. Δ5Α 1123655/06.08.2013 με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήμα Δ' Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : ΓιοβανίδηςΝ. Τηλέφωνο : 210 3612060 FAX : 210 3611752 Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΘΗ-ΗΓΡ Α.Δ.Α: Αθήνα, 2 Μαΐου 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Δ 1069382 ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας [...]

Δ12Α 1070068 ΕΞ 5-5-2014:Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) εφάπαξ παροχής με τίτλο «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.: 101 84 Τηλέφωνο:210 3375315-7 FAX:210 3375001 Αθήνα, 5 Μαίου 2014 Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1070068 ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΤΚ 106 71 ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την ειδική εισφορά [...]

ΠΟΛ. 1116/3-5-2012: Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 .ΓΕΝ. ΓΡ/ΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α’ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Θαν. Σαφαρής-Β. Γιοβά Τηλέφωνο : 210 3375315-6 FAX : 210 3375001 2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Οεσ/κης 18346 Μοσχάτο ΦΕΚ: [...]

ΠΟΛ. 1126/30-4-2014: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ.) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα.

Αριθ. ΠΟΛ 1126 ΦΕΚ Β 1076/30-4-2014 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ.) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π. δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Τις [...]

ΠΟΛ. 1122/28-4-2014: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41,43, 61, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62 , της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 Τ.Κ.:10184 Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210 3375315-7 FAX:210 3375001 ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΤΩ4 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΠΟΛ: 1122 ΠΡΟΣ. Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41,43, 61, της [...]

ΠΟΛ. 1121/25-4-2014: Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους.

Αριθ. ΠΟΛ 1121 ΦΕΚ Β 1036/25-4-2014 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. [...]

ΠΟΛ. 1119/25-4-2014: Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας).

Αριθ. ΠΟΛ 1119 (ΦΕΚ Β 1035/25-4-2014) Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23−7−2013), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης [...]

ΠΟΛ. 1120/25-4-2014: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β’, Α’ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δ. Βελισσαράκου, Ε. Καπούτσου, Δ. Παπαγιάννης, Θ. Σαφαρής Τηλέφωνο: 210 – 33.75.312, 314 ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΗ-ΟΥ0ΑΔΑ Αθήνα, 25 Απριλίου [...]