Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογία Εισοδήματος

Δ12Α 1023686 ΕΞ 3-2-2014 : Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 Πληροφορίες : Κ. Παναγοπούλου Τηλέφωνο : 210 3375317, 318 FAX : 210 3375001 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των [...]

Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 30-01-2015 : Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο:2103375885 Fax: 2103375368 E-mail:des.c@mofadm.gr ΑΔΑ: 60Φ7Η-02Π Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 Αρ. Πρωτ:Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την [...]

ΠΟΛ.1032/26-01-2015: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’- ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: A’, Β’ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β. Δασουράς, Μ. Χαπίδης Τηλέφωνο: 210 - 3375314, 312 ΦΑΞ: 210 - 3375001 ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου [...]

ΠΟΛ.:1030/23-1-2015: Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3375315-6 FAX : 210 3375001 ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & [...]

ΠΟΛ. 1025/21-01-2015:Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη θεώρηση ταυτοτήτων συγκεκριμένων προσώπων για ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και ακροάματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ «Έμμεσης Φορολογίας» ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Κατρινάκη Τηλέφωνο : 210-36 45 848, 832 FΑΧ : 210-3645413 ΑΔΑ:6ΠΥ9Η-2ΓΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21/01/2015 ΠΟΛ: [...]

ΠΟΛ.1021/20-01-2015 : Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 14.01.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους» (ΦΕΚ Α'6) και παροχή σχετικών οδηγιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα : Α,Β, Δ Τηλέφωνα : 210 - 3635963, 3630573 3636872,3614716 Παν/μίου 20, 10672 Αθήνα ΑΔΑ: ΩΣΒ0Η-6ΗΦ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΟΛ: 1021 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 [...]

ΠΟΛ. 1009/12-01-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου .

ΠΟΛ. 1009 ΦΕΚ B 89 - 19.01.2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου . Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 ΦΕΚ 170Α΄), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000 ΦΕΚ 248Α΄), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ [...]

Δ12 1006031 ΕΞ 19-01-2015 : Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210 3375315-7 FAX : 210 3375001 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: [...]

ΠΟΛ. 1007/09-1-2015: Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.

ΠΟΛ. 1007 ΦΕΚ B 73 - 16.01.2015 Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α΄). 2. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 3. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως [...]

ΠΟΛ. 1018/15-01-2015:Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 Α'), περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ.:10672 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Β. Ζαρκαδούλα Τηλέφωνο:210- 3644781 FAX:210-3642251​ ΑΔΑ: 784ΩΗ-08Ω Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ.Πρωτ:ΠΟΛ. 1018 ΠΡΟΣ: Ως [...]