Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.: 1085/20-3-2014: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ A΄ Πληροφορίες: Θαν. Σαφαρής –Βασ. Δασουράς Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-3375314-15 ΑΔΑ: ΒΙΞΕΗ-79Ρ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΠΟΛ.: 1085 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων [...]

ΠΟΛ 1084/24-03-2014: Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α- Β' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3375885 Τηλεομοιοτ : 210 3375368 E-mail : des.c@mofadm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΑΔΑ : ΒΙΞΡΗ-ΞΦΗ  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014 ΠΟΛ : 1084  ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ: [...]

ΠΟΛ.1080/19-03-2014 :Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).

ΠΟΛ. 1080 ΦΕΚ Β 750/26-3-2014 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1193/14-8-2014και την ΠΟΛ. 1221/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 [...]

Δ12Α 1049261 ΕΞ 18-3-2014: Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Κουσίδου Τηλέφωνο : 210 3375315-6 FAX : 210 3375001  ΑΔΑ: ΒΙΞΒΗ-ΠΑΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014 Αριθ. Πρωτ.:Δ12Α 1049261 ΕΞ 2014  ΠΡΟΣ : Όλες τις Δ.Ο.Υ  ΘΕΜΑ : Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 Με αφορμή την [...]

Δ27/οικ.7943/263 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Δ27/οικ.7943/263 (ΦΕΚ Β 701/21.03.2014) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.2 του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής [...]

Δ12A 1049253 ΕΞ 17-03-2014 : Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Πληροφορίες: Μ. Δράγκου Τηλέφωνο: 210 3375317-8 ΦΑΞ: 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-ΥΦΕ2 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 Δ12A 1049253 ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση [...]

ΠΟΛ. 1076/17-03-2014:Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β’, Α’ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δ. Βελισσαράκου, Β. Γιοβά Τηλέφωνο: 210-33.75.312 ΦΑΞ: 210-33.75.001 ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-5Θ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 ΠΟΛ.: 1076 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ: [...]

ΠΟΛ. 1051/06-03-2014: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, τύπος και περιεχόμενο, πράξη διοικητικού και διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

ΠΟΛ. 1051 (ΦΕΚ Β 635/14.03.2014) 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς [...]

Δ12Α 1044256 ΕΞ 11/03/2014 : Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩN ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3375315-6 FAX : 210 3375001 ΑΔΑ: ΒΙΚ5Η-4ΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (Με e-mail) Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1044256 ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: Όλες τις Δ.Ο.Υ  ΘΕΜΑ: Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994. Με αφορμή την υποβολή [...]

ΠΟΛ. 1070/7-3-2014: Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.

ΠΟΛ. 1070 (ΦΕΚ Β 580 / 10.03.2014) Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, του άρθρου 16 και της παραγράφου 24 άρθρου 72 ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α'), περί καθορισμού και ανακατανομής [...]