Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογία Εισοδήματος

Κ.Υ.Α. Β/7/35889/2582/16-10-2014: Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. Β/7/35889/2582 ΦΕΚ Β 2795/17-10-2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85). 2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), «Φορολογικές [...]

ΠΟΛ. 1228/15-10-2014: Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 – 33752063 - 3375214 Fax : 210 – 3375354 ΑΔΑ: ΩΑ8ΚΗ-ΒΥΤ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ:«Παροχή πρόσθετων [...]

ΥΠΟΙΚ: Γενικές οδηγίες για τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (“APA") στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σκοπός τους είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στον χειρισμό υποθέσεων αυτών και να αποσαφηνιστούν τα δικαιώματα , οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που έχει σαν στόχο την επίτευξη της προέγκρισης. Οι [...]

ΥΠΟΙΚ: Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και υποδείγματα αιτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο της ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους και της αποτροπής των δαπανηρών και χρονοβόρων φορολογικών ελέγχων των συναλλαγών, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, εναρμονίζεται με τη διεθνή πρακτική και θεσπίζεται για πρώτη φορά, ολοκληρωμένη διαδικασία [...]

ΠΟΛ.1222/10-10-2014: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223Α’).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ:Γ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Δόσης Ελ., Βλάχου Μ. Τηλέφωνο:210 - 33.75.149 ΑΔΑ:7ΙΚ7Η-Ρ61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,10 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1222 ΠΡΟΣ:Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: « Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του [...]

ΠΟΛ.1217/2-10-2014: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β΄) αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011.

ΠΟΛ.1217 (ΦΕΚ B 2698 - 09.10.2014) Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β΄) αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011. Δείτε την ΠΟΛ. 1049/11-2-2014, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, εδώ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. [...]

ΠΟΛ.1219/6.10.2014 :Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α- Β' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210 3375315-7 FAX:210 3375001 ΑΔΑ: 6ΨΓΒΗ-ΞΓΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.: 1219/6.10.2014 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α’ - ΚΓ’ ΘΕΜΑ: [...]

ΠΟΛ. 1216/1-10-2014: Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β' του άρθρου 23 του ν.4172/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Σ. Ρηγοπούλου, Δ. Βελισσαράκου Τηλέφωνο: 210 - 3375317-318, 312 ΦΑΞ: 210 - 33.75.001 ΑΔΑ: 7ΦΘΞΗ-Ι6Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.: 1216 ΠΡΟΣ: [...]

ΠΟΛ.1211/24-9-2014: Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄, Α΄ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3375317-8 ΦΑΞ: 210 3375001 ΑΔΑ:71ΙΡΗ-Π23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΠΟΛ. 1211 ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 [...]

ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 25-09-2014: Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ. : 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Π. Τσουκαλάς Τηλέφωνο : 210 3375885 Τηλεομοιοτυπικό : 210 3375368 Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την [...]